elibrary.com.ua/pavlovin
Author's official page at Libmonster

© elibrary.com.ua
Empty
Rating
0 votes
Description
Empty
Friends
 
Василий П.
Киев, Ukraine
Actions
Info
 
First Name:
Павло
Last Name:
Даныльченко
Country:
Ukraine
Sex:
Man
City:
Винница
They like it
Likes · Dislikes
 
Empty
RSS Channels
 
Empty
Timeline
All posts · Posts by Павло Даныльченко · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
06.04.2019
Павло Даныльченко added new article
Гравітаційне поле є полем просторової неоднорідності термодинамічного стану, як щільної речовини компактних астрономічних об’єктів, так і як завгодно сильно розрідженої газо-пилової речовини космічного вакууму, що підкорюється законам термодинаміки подібно ідеальному газу невзаємодіючих молекул. Воно принципово не може існувати без речовини і, тому, не є будь-якою самостійною формою матерії. Тіло, яке падає, самостійно розганяється у просторово неоднорідній космосфері або ж атмосфері, перетворюючи свою внутріатомну енергію, що безперервно вивільняється, у кінетичну
170 days ago
Павло Даныльченко added new article
Подолання граничного значення маси, що встановлено для звичайних астрономічних тіл, можливо і при нормальному просторово-часовому стані речовини. Для цього необхідно і достатньо доповнити рівняння гравітаційного поля ЗТВ умовою досягнення мінімуму ентальпії всієї речовини тіла та допустити фізичну реальність математично неминучих порожнистої топологічної форми тіла і конфігурації його просторово-часового континууму з начебто «оберненим навиворіт» внутрішнім власним простором. Абсолютна стійкість антиречовини можлива всередині такого порожнистого тіла.
170 days ago
04.04.2019
Павло Даныльченко added new article
Відсутність фізичної здійсненності космологічної сингулярності в ЗТВ можлива за умов постулювання відліку космологічного часу в СВ Вейля та ненульового значення космологічної сталої λ в рівняннях гравітаційного поля (а отож, і при допущенні фізичної реальності нескінченно довгого калібрувального процесу самостискування речовини у просторі СВ Вейля. Процес розширювання Всесвіту в цілому може мати місце лише тоді, коли він відбувається і в кожній окремій точці його нескінченного космічного простору. І наявність цього процесу може бути обумовлена лише еволюційною мінливістю властивостей фізичного вакууму, а отже, й адаптацією елементарних частинок речовини до кожного разу оновлених умов їх взаємодії.
171 days ago
02.04.2019
Павло Даныльченко added new article
Инфантильные русскоязычные люди могли комфортно себя чувствовать лишь при крепостном праве, когда их опекали баре и инородческая знать, или же при социализме (государственном феодализме), когда их опекали чиновники и партийная номенклатура. Именно, несовершенство русской «языковой картины мира» и ответственно, как за инфантильность, так и за порочный менталитет большинства русскоязычных людей. Эти люди не способны волевыми усилиями подавлять свои бессознательные влечения, вызванные соответствующими ей порочными и тлетворными бессознательными психическими установками.
173 days ago
01.04.2019
Павло Даныльченко added new article
Пока русская языковая картина мира не заменена у потомков русскоязычных людей на иную, не порождающую психическую инфантильность и, тем самым, позволяющую адаптироваться им к капитализму, нельзя допускать никаких излишних свобод и, в том числе, и повышение статуса тлетворно влияющего на них русского языка. Психиатры давно заметили, что никоим образом нельзя потакать капризам детей и, в том числе и великовозрастных «детей», и «детей» преклонного возраста (старческий маразм – «впадение в детство» весьма характерен для русскоязычных людей). Иначе, неспособность инфантильного русскоязычного человека к самоограничению может привести к непоправимым последствиям
174 days ago
31.03.2019
Павло Даныльченко added new article
Наибольшая возможность латентному пассионарию проявиться (не растерять свою пассионарность под действием бессознательных лингвопсихических установок пережиточной ЯКМ) возникает преимущественно среди билингвов, бессознательные лингвопсихические установки двух ЯКМ которых конфликтуют друг с другом и, тем самым, заставляют билингва реагировать преимущественно осознанно на большинство вызовов действительности а, следовательно, и более интенсивно развивать свое критическое мышление. Вот почему много пассионариев имеется, именно, среди билингвов. Очевидно, пассионарность, подобно ментальности – это не генетическое, а всего лишь лингвопсихическое явление.
175 days ago
Павло Даныльченко added new article
Россия или присоединяет к себе Крым (что, конечно же, весьма маловероятно), или же получает более миллиона крымских военных беженцев (что, как ни странно, для нее наиболее выгодно). Ведь беженцами можно будет заселить Сибирь и Дальний Восток и, тем самым, избежать стремительно надвигающейся демографической катастрофы
175 days ago
Павло Даныльченко added new article
У прийнятому нещодавно Законі України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки» фактично забороняється до вжитку лише другорядна символіка тоталітарних режимів, що не дуже значно впливає на підсвідомість, а отож і на ментальність українців. Найбільшої ж шкоди нашому суспільству завдає та символіка тоталітарних режимів, що потрапила до української мовної картини світу (до світосприйняття, що закарбоване в українській мові) у часи панування царського та більшовицького режимів.
175 days ago
30.03.2019
Павло Даныльченко added new article
Несоответствие смысла слов их «внутренней форме» лишило подсознание русскоязычных людей возможности вызывать бессознательные побуждения совести в виде ее угрызений и мук. И, тем самым, это позволило инфантильному населению не только безнаказанно лицемерить и обманывать свою совесть, но и накрепко законсервировать порочность своего менталитета. Самому же неестественно сложившемуся языку предстояло надолго стать Могучим Душегубом. Наличие в российском новоязе большого количества заимствований, не увязанных никак с базовой лексикой, лишило подсознание русскоязычного человека возможности аналитической обработки цельного массива элементов ЯКМ. А, тем самым, оно лишило и возможности детального восприятия им действительности.
176 days ago
Павло Даныльченко added new article
Україна – не Росія, а українці – не холопи, щоб бути підлеглими недостойників – зверхників, що ще не заслужили їх довіру та повагу. І тому за українськими звичаями і відповідними їм неписаними законами моралі, що закарбовані в українській МКС: «той, хто забажає очолити будь який колектив, підприємство чи державну установу, повинен ще до початку свого керівництва заслужити повагу своїх майбутніх підлеглих».
176 days ago
Full heritage of the author (documents, media, etc.)
Publications
Гравітаційне поле є полем просторової неоднорідності термодинамічного стану, як щільної речовини компактних астрономічних об’єктів, так і як завгодно сильно розрідженої газо-пилової речовини космічного вакууму, що підкорюється законам термодинаміки подібно ідеальному газу невзаємодіючих молекул. Воно принципово не може існувати без речовини і, тому, не є будь-якою самостійною формою матерії. Тіло, яке падає, самостійно розганяється у просторово неоднорідній космосфері або ж атмосфері, перетворюючи свою внутріатомну енергію, що безперервно вивільняється, у кінетичну
170 days ago · From Павло Даныльченко
Подолання граничного значення маси, що встановлено для звичайних астрономічних тіл, можливо і при нормальному просторово-часовому стані речовини. Для цього необхідно і достатньо доповнити рівняння гравітаційного поля ЗТВ умовою досягнення мінімуму ентальпії всієї речовини тіла та допустити фізичну реальність математично неминучих порожнистої топологічної форми тіла і конфігурації його просторово-часового континууму з начебто «оберненим навиворіт» внутрішнім власним простором. Абсолютна стійкість антиречовини можлива всередині такого порожнистого тіла.
170 days ago · From Павло Даныльченко
Відсутність фізичної здійсненності космологічної сингулярності в ЗТВ можлива за умов постулювання відліку космологічного часу в СВ Вейля та ненульового значення космологічної сталої λ в рівняннях гравітаційного поля (а отож, і при допущенні фізичної реальності нескінченно довгого калібрувального процесу самостискування речовини у просторі СВ Вейля. Процес розширювання Всесвіту в цілому може мати місце лише тоді, коли він відбувається і в кожній окремій точці його нескінченного космічного простору. І наявність цього процесу може бути обумовлена лише еволюційною мінливістю властивостей фізичного вакууму, а отже, й адаптацією елементарних частинок речовини до кожного разу оновлених умов їх взаємодії.
171 days ago · From Павло Даныльченко
Инфантильные русскоязычные люди могли комфортно себя чувствовать лишь при крепостном праве, когда их опекали баре и инородческая знать, или же при социализме (государственном феодализме), когда их опекали чиновники и партийная номенклатура. Именно, несовершенство русской «языковой картины мира» и ответственно, как за инфантильность, так и за порочный менталитет большинства русскоязычных людей. Эти люди не способны волевыми усилиями подавлять свои бессознательные влечения, вызванные соответствующими ей порочными и тлетворными бессознательными психическими установками.
173 days ago · From Павло Даныльченко
Пока русская языковая картина мира не заменена у потомков русскоязычных людей на иную, не порождающую психическую инфантильность и, тем самым, позволяющую адаптироваться им к капитализму, нельзя допускать никаких излишних свобод и, в том числе, и повышение статуса тлетворно влияющего на них русского языка. Психиатры давно заметили, что никоим образом нельзя потакать капризам детей и, в том числе и великовозрастных «детей», и «детей» преклонного возраста (старческий маразм – «впадение в детство» весьма характерен для русскоязычных людей). Иначе, неспособность инфантильного русскоязычного человека к самоограничению может привести к непоправимым последствиям
174 days ago · From Павло Даныльченко
Наибольшая возможность латентному пассионарию проявиться (не растерять свою пассионарность под действием бессознательных лингвопсихических установок пережиточной ЯКМ) возникает преимущественно среди билингвов, бессознательные лингвопсихические установки двух ЯКМ которых конфликтуют друг с другом и, тем самым, заставляют билингва реагировать преимущественно осознанно на большинство вызовов действительности а, следовательно, и более интенсивно развивать свое критическое мышление. Вот почему много пассионариев имеется, именно, среди билингвов. Очевидно, пассионарность, подобно ментальности – это не генетическое, а всего лишь лингвопсихическое явление.
175 days ago · From Павло Даныльченко
Россия или присоединяет к себе Крым (что, конечно же, весьма маловероятно), или же получает более миллиона крымских военных беженцев (что, как ни странно, для нее наиболее выгодно). Ведь беженцами можно будет заселить Сибирь и Дальний Восток и, тем самым, избежать стремительно надвигающейся демографической катастрофы
175 days ago · From Павло Даныльченко
У прийнятому нещодавно Законі України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки» фактично забороняється до вжитку лише другорядна символіка тоталітарних режимів, що не дуже значно впливає на підсвідомість, а отож і на ментальність українців. Найбільшої ж шкоди нашому суспільству завдає та символіка тоталітарних режимів, що потрапила до української мовної картини світу (до світосприйняття, що закарбоване в українській мові) у часи панування царського та більшовицького режимів.
175 days ago · From Павло Даныльченко
Несоответствие смысла слов их «внутренней форме» лишило подсознание русскоязычных людей возможности вызывать бессознательные побуждения совести в виде ее угрызений и мук. И, тем самым, это позволило инфантильному населению не только безнаказанно лицемерить и обманывать свою совесть, но и накрепко законсервировать порочность своего менталитета. Самому же неестественно сложившемуся языку предстояло надолго стать Могучим Душегубом. Наличие в российском новоязе большого количества заимствований, не увязанных никак с базовой лексикой, лишило подсознание русскоязычного человека возможности аналитической обработки цельного массива элементов ЯКМ. А, тем самым, оно лишило и возможности детального восприятия им действительности.
176 days ago · From Павло Даныльченко
Україна – не Росія, а українці – не холопи, щоб бути підлеглими недостойників – зверхників, що ще не заслужили їх довіру та повагу. І тому за українськими звичаями і відповідними їм неписаними законами моралі, що закарбовані в українській МКС: «той, хто забажає очолити будь який колектив, підприємство чи державну установу, повинен ще до початку свого керівництва заслужити повагу своїх майбутніх підлеглих».
176 days ago · From Павло Даныльченко
Author's Books
Дано феноменологическое обоснование лоренцева сокращения длины и калибровочное обоснование специальной теории относительности (СТО). Показана взаимная непротиворечивость СТО и существования неувлекаемой движением особой субстанции - физического вакуума (эфира классической физики), вскрыта физическая…
Published: 1994
0 fan club members  · 0 comments
213 days ago · From Павло Даныльченко
Forum Posts
Loading...
Profile Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
 

Contacts
Watch out for new publications:

About · News · For Advertisers · Donate $ to Libmonster ($)

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2019, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Germany China India Sweden Portugal Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Uzbekistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones