elibrary.com.ua/pavlovin
Author's official page at Libmonster

© elibrary.com.ua
Empty
Rating
0 votes
Description
Empty
Friends
 
Василий П.
Киев, Ukraine
Actions
Info
 
First Name:
Павло
Last Name:
Даныльченко
Country:
Ukraine
Sex:
Man
City:
Винница
They like it
Likes · Dislikes
 
Empty
RSS Channels
 
Empty
Timeline
All posts · Posts by Павло Даныльченко · Posts by others · RSS · Subscribe
 
Time range (days ago):
09.07.2020
Павло Даныльченко added new article
За наявності в будинку квартир, що використовують газ не лише для приготування їжі, а і для опалення помешкань, і для підігріву води, фізичні та метрологічні втрати газу є дуже значними. І, отже, пропонований "Тимчасовим положенням про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку" спрощений розрахунок газу призводить зараз до здирництва зі споживачів, що не мають квартирних лічильників, в два-три рази більшої суми коштів за реально спожитий ними газ. Це підтверджується як дуже значною середньостатистичною відмінністю розрахункових обсягів споживання газу в квартирах, що мають і не мають лічильників газу, так і відповідними розрахунками
201 days ago
06.04.2019
Павло Даныльченко added new article
Показано, що рівняння гравітаційного поля загальної теорії відносності слід розглядати лише як рівняння просторово неоднорідного термодинамічного стану гранично остиглої речовини. Цією речовиною можуть бути тільки гіпотетичні субстанції – ідеальний газ, ідеальна рідина і речовина абсолютно твердого тіла. Реальна ж речовина приречена остигати нескінченно довго, так ніколи і не досягнувши стану, що описується рівняннями гравітаційного поля.
662 days ago
Павло Даныльченко added new article
Подолання граничного значення маси, що встановлено для звичайних астрономічних тіл, можливо і при нормальному просторово-часовому стані речовини. Для цього необхідно і достатньо доповнити рівняння гравітаційного поля ЗТВ умовою досягнення мінімуму ентальпії всієї речовини тіла та допустити фізичну реальність математично неминучих порожнистої топологічної форми тіла і конфігурації його просторово-часового континууму з начебто «оберненим навиворіт» внутрішнім власним простором. Абсолютна стійкість антиречовини можлива всередині такого порожнистого тіла.
662 days ago
04.04.2019
Павло Даныльченко added new article
Відсутність фізичної здійсненності космологічної сингулярності в ЗТВ можлива за умов постулювання відліку космологічного часу в СВ Вейля та ненульового значення космологічної сталої λ в рівняннях гравітаційного поля (а отож, і при допущенні фізичної реальності нескінченно довгого калібрувального процесу самостискування речовини у просторі СВ Вейля. Процес розширювання Всесвіту в цілому може мати місце лише тоді, коли він відбувається і в кожній окремій точці його нескінченного космічного простору. І наявність цього процесу може бути обумовлена лише еволюційною мінливістю властивостей фізичного вакууму, а отже, й адаптацією елементарних частинок речовини до кожного разу оновлених умов їх взаємодії.
663 days ago
02.04.2019
Павло Даныльченко added new article
Инфантильные русскоязычные люди могли комфортно себя чувствовать лишь при крепостном праве, когда их опекали баре и инородческая знать, или же при социализме (государственном феодализме), когда их опекали чиновники и партийная номенклатура. Именно, несовершенство русской «языковой картины мира» и ответственно, как за инфантильность, так и за порочный менталитет большинства русскоязычных людей. Эти люди не способны волевыми усилиями подавлять свои бессознательные влечения, вызванные соответствующими ей порочными и тлетворными бессознательными психическими установками.
665 days ago
01.04.2019
Павло Даныльченко added new article
Пока русская языковая картина мира не заменена у потомков русскоязычных людей на иную, не порождающую психическую инфантильность и, тем самым, позволяющую адаптироваться им к капитализму, нельзя допускать никаких излишних свобод и, в том числе, и повышение статуса тлетворно влияющего на них русского языка. Психиатры давно заметили, что никоим образом нельзя потакать капризам детей и, в том числе и великовозрастных «детей», и «детей» преклонного возраста (старческий маразм – «впадение в детство» весьма характерен для русскоязычных людей). Иначе, неспособность инфантильного русскоязычного человека к самоограничению может привести к непоправимым последствиям
666 days ago
31.03.2019
Павло Даныльченко added new article
Наибольшая возможность латентному пассионарию проявиться (не растерять свою пассионарность под действием бессознательных лингвопсихических установок пережиточной ЯКМ) возникает преимущественно среди билингвов, бессознательные лингвопсихические установки двух ЯКМ которых конфликтуют друг с другом и, тем самым, заставляют билингва реагировать преимущественно осознанно на большинство вызовов действительности а, следовательно, и более интенсивно развивать свое критическое мышление. Вот почему много пассионариев имеется, именно, среди билингвов. Очевидно, пассионарность, подобно ментальности – это не генетическое, а всего лишь лингвопсихическое явление.
667 days ago
Павло Даныльченко added new article
Россия или присоединяет к себе Крым (что, конечно же, весьма маловероятно), или же получает более миллиона крымских военных беженцев (что, как ни странно, для нее наиболее выгодно). Ведь беженцами можно будет заселить Сибирь и Дальний Восток и, тем самым, избежать стремительно надвигающейся демографической катастрофы
667 days ago
Павло Даныльченко added new article
У прийнятому нещодавно Законі України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки» фактично забороняється до вжитку лише другорядна символіка тоталітарних режимів, що не дуже значно впливає на підсвідомість, а отож і на ментальність українців. Найбільшої ж шкоди нашому суспільству завдає та символіка тоталітарних режимів, що потрапила до української мовної картини світу (до світосприйняття, що закарбоване в українській мові) у часи панування царського та більшовицького режимів.
667 days ago
Full heritage of the author (documents, media, etc.)
Publications
За наявності в будинку квартир, що використовують газ не лише для приготування їжі, а і для опалення помешкань, і для підігріву води, фізичні та метрологічні втрати газу є дуже значними. І, отже, пропонований "Тимчасовим положенням про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку" спрощений розрахунок газу призводить зараз до здирництва зі споживачів, що не мають квартирних лічильників, в два-три рази більшої суми коштів за реально спожитий ними газ. Це підтверджується як дуже значною середньостатистичною відмінністю розрахункових обсягів споживання газу в квартирах, що мають і не мають лічильників газу, так і відповідними розрахунками
201 days ago · From Павло Даныльченко
Показано, що рівняння гравітаційного поля загальної теорії відносності слід розглядати лише як рівняння просторово неоднорідного термодинамічного стану гранично остиглої речовини. Цією речовиною можуть бути тільки гіпотетичні субстанції – ідеальний газ, ідеальна рідина і речовина абсолютно твердого тіла. Реальна ж речовина приречена остигати нескінченно довго, так ніколи і не досягнувши стану, що описується рівняннями гравітаційного поля.
662 days ago · From Павло Даныльченко
Подолання граничного значення маси, що встановлено для звичайних астрономічних тіл, можливо і при нормальному просторово-часовому стані речовини. Для цього необхідно і достатньо доповнити рівняння гравітаційного поля ЗТВ умовою досягнення мінімуму ентальпії всієї речовини тіла та допустити фізичну реальність математично неминучих порожнистої топологічної форми тіла і конфігурації його просторово-часового континууму з начебто «оберненим навиворіт» внутрішнім власним простором. Абсолютна стійкість антиречовини можлива всередині такого порожнистого тіла.
662 days ago · From Павло Даныльченко
Відсутність фізичної здійсненності космологічної сингулярності в ЗТВ можлива за умов постулювання відліку космологічного часу в СВ Вейля та ненульового значення космологічної сталої λ в рівняннях гравітаційного поля (а отож, і при допущенні фізичної реальності нескінченно довгого калібрувального процесу самостискування речовини у просторі СВ Вейля. Процес розширювання Всесвіту в цілому може мати місце лише тоді, коли він відбувається і в кожній окремій точці його нескінченного космічного простору. І наявність цього процесу може бути обумовлена лише еволюційною мінливістю властивостей фізичного вакууму, а отже, й адаптацією елементарних частинок речовини до кожного разу оновлених умов їх взаємодії.
663 days ago · From Павло Даныльченко
Инфантильные русскоязычные люди могли комфортно себя чувствовать лишь при крепостном праве, когда их опекали баре и инородческая знать, или же при социализме (государственном феодализме), когда их опекали чиновники и партийная номенклатура. Именно, несовершенство русской «языковой картины мира» и ответственно, как за инфантильность, так и за порочный менталитет большинства русскоязычных людей. Эти люди не способны волевыми усилиями подавлять свои бессознательные влечения, вызванные соответствующими ей порочными и тлетворными бессознательными психическими установками.
665 days ago · From Павло Даныльченко
Пока русская языковая картина мира не заменена у потомков русскоязычных людей на иную, не порождающую психическую инфантильность и, тем самым, позволяющую адаптироваться им к капитализму, нельзя допускать никаких излишних свобод и, в том числе, и повышение статуса тлетворно влияющего на них русского языка. Психиатры давно заметили, что никоим образом нельзя потакать капризам детей и, в том числе и великовозрастных «детей», и «детей» преклонного возраста (старческий маразм – «впадение в детство» весьма характерен для русскоязычных людей). Иначе, неспособность инфантильного русскоязычного человека к самоограничению может привести к непоправимым последствиям
666 days ago · From Павло Даныльченко
Наибольшая возможность латентному пассионарию проявиться (не растерять свою пассионарность под действием бессознательных лингвопсихических установок пережиточной ЯКМ) возникает преимущественно среди билингвов, бессознательные лингвопсихические установки двух ЯКМ которых конфликтуют друг с другом и, тем самым, заставляют билингва реагировать преимущественно осознанно на большинство вызовов действительности а, следовательно, и более интенсивно развивать свое критическое мышление. Вот почему много пассионариев имеется, именно, среди билингвов. Очевидно, пассионарность, подобно ментальности – это не генетическое, а всего лишь лингвопсихическое явление.
667 days ago · From Павло Даныльченко
Россия или присоединяет к себе Крым (что, конечно же, весьма маловероятно), или же получает более миллиона крымских военных беженцев (что, как ни странно, для нее наиболее выгодно). Ведь беженцами можно будет заселить Сибирь и Дальний Восток и, тем самым, избежать стремительно надвигающейся демографической катастрофы
667 days ago · From Павло Даныльченко
У прийнятому нещодавно Законі України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки» фактично забороняється до вжитку лише другорядна символіка тоталітарних режимів, що не дуже значно впливає на підсвідомість, а отож і на ментальність українців. Найбільшої ж шкоди нашому суспільству завдає та символіка тоталітарних режимів, що потрапила до української мовної картини світу (до світосприйняття, що закарбоване в українській мові) у часи панування царського та більшовицького режимів.
667 days ago · From Павло Даныльченко
Несоответствие смысла слов их «внутренней форме» лишило подсознание русскоязычных людей возможности вызывать бессознательные побуждения совести в виде ее угрызений и мук. И, тем самым, это позволило инфантильному населению не только безнаказанно лицемерить и обманывать свою совесть, но и накрепко законсервировать порочность своего менталитета. Самому же неестественно сложившемуся языку предстояло надолго стать Могучим Душегубом. Наличие в российском новоязе большого количества заимствований, не увязанных никак с базовой лексикой, лишило подсознание русскоязычного человека возможности аналитической обработки цельного массива элементов ЯКМ. А, тем самым, оно лишило и возможности детального восприятия им действительности.
668 days ago · From Павло Даныльченко
Author's Books
Дано феноменологическое обоснование лоренцева сокращения длины и калибровочное обоснование специальной теории относительности (СТО). Показана взаимная непротиворечивость СТО и существования неувлекаемой движением особой субстанции - физического вакуума (эфира классической физики), вскрыта физическая…
Published: 1994
0 fan club members  · 0 comments
705 days ago · From Павло Даныльченко
Forum Posts
Loading...
Profile Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
 

Contacts
Watch out for new publications:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones