Download the book
567 days ago
Основи релятивістської гравітермодинаміки.Permanent address of the file on Libmonster server:

Permanent document address (direct link to the file):

https://elibrary.com.ua/m/book/download/49/3876

Upload date:

30.12.2022

Back link to this page for scientific work (for citations):

Основи релятивістської гравітермодинаміки. // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 30.12.2022 . URL: https://elibrary.com.ua/m/book/download/49/3876 (date of access: 19.07.2024 )

No viruses! Tested by Libmonster.
© https://elibrary.com.ua
567 days ago
Основи релятивістської гравітермодинаміки.Permanent address of the file on Libmonster server:

Permanent document address (direct link to the file):

https://elibrary.com.ua/m/book/download/49/3877

Upload date:

30.12.2022

Back link to this page for scientific work (for citations):

Основи релятивістської гравітермодинаміки. // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 30.12.2022 . URL: https://elibrary.com.ua/m/book/download/49/3877 (date of access: 19.07.2024 )

No viruses! Tested by Libmonster.
© https://elibrary.com.ua
Illustrations
Reasons for Reading

Запропонована автором релятивістська гравітермодинаміка (РГТД) є сучасною найбільш досконалою інтерпретацією та подальшим розвитком загальної теорії відносності (ЗТВ). Вона ґрунтується на уявленнях автора про спіральнохвильову природу речовини та Всесвіту взагалі і позбавлена при цьому багатьох притаманних ЗТВ недоліків та непорозумінь.

Останнім часом до таких епохальних непорозумінь як «Великий вибух» Всесвіту та «чорні діри» долучилися ще два не менш значні непорозуміння – «небаріонна темна матерія» та «темна енергія». І це яскраво свідчить про наявність затяжної кризи в теоретичній фізиці. Вона поступово стає простим ремісництвом замість творчого відображення дійсності. Бо виявлені у дуже струнких побудовах спеціальної (СТВ) і загальної (ЗТВ) теорій відносності проріхи стали просто замовчуватись або ж «лататися» введенням нових матеріальних сутностей (Кантівських «речей в собі») замість переосмислення фізичних сутностей самих цих теорій. Розпочалася ця криза вже після виявлення у 1963 р. Хенріхом Оттом і незалежно від нього у 1966 р. Хенріхом Арзельсом можливості побудови релятивістської теорії термодинаміки альтернативної теорії Планка-Хазеньорля. В зв'язку з бурхливими дебатами з цього питання Х. Арзельс заявив про «сучасну кризу термодинаміки» (а зовсім не СТВ). Хоча більшість фізиків все ж таки прийшла до висновку щодо релятивістської інваріантності термодинаміки. І дійсно це є так. Бо, незважаючи на принципову можливість релятивістського сповільнення плину власного часу речовини, речовина, що рухається у гравітаційному полі лише за інерцією, цього сповільнення власного часу принципово не зазнає. І це забезпечується більш складними конформно-лоренцовими релятивістськими перетвореннями приростів просторових координат та часу. Тому-то тензор енергії-імпульсу на основі термодинамічних параметрів і характеристик речовини може формуватися лише у супутніх суцільній речовині системах відліку координат та часу. На жаль народну мудрість «простота гірше за крадіжку» замінено у фізиці твердженням, що «все геніальне повинно бути простим».

Правомірність використання в тензорі енергії-імпульсу суцільної речовини замість внутрішньоядерних позаядерних (тобто термодинамічних) параметрів і характеристик речовини обґрунтував у 1969 р. Ричард Толмен, довівши взаємоузгодженість (кореляцію) позаядерних і внутрішньоядерних параметрів і характеристик речовини. Адже в її квазірівноважному стані добуток температури, що характеризує інтенсивність позаядерних термодинамічних процесів, і координатної швидкості світла, що характеризує внутрішньоядерний стан речовини, є просторово однорідною величиною. Але ж у не суцільної речовини галактик така кореляція відсутня і тому-то тензор енергії-імпульсу речовини галактики треба формувати лише на основі релятивістські неінваріантних внутрішньоядерних параметрів і характеристик речовини. Не дарма ж сам Альберт Айнштайн сумнівався в можливості універсальної будови тензора енергії-імпульсу, порівнюючи його з деревиною низької якості на відміну від метричного тензору, що ототожнювався ним з витонченим мармуром. Всі ці непорозуміння викликані як спотвореною фізичною інтерпретацією самої теорії відносності, так і недостатньо глибоким розумінням фізичної сутності різних форм таких основних фізичних понять, як простір та час. Фактично ігноруються як розкрита Анрі Пуанкаре фізична природа кривини власного простору речовини, так і встановлена Германом Вейлем можливість принципово неспостережливої в світі людей калібрувальної деформації речовини на рівні її мікрооб’єктів а, отже, і відповідного їй ПЧК. До того ж не всіма розуміється і єдина природа термодинамічних та гравітаційних властивостей речовини, відповідно до якої рівняння гравітаційного поля ЗТВ є рівняннями просторово неоднорідного гравітермодинамічного стану речовини, що калібрувально еволюціонує. Нехтування ж як принциповою нездійсненністю сингулярностей в ЗТВ (з огляду на відповідність нульового значення швидкості світла лише нескінченно великим значенням абсолютної температури та тиску), так і можливістю самоутворення речовиною і антиречовиною дзеркально симетричної конфігурації власного простору відповідальне не тільки за підміну надзвичайно масивних порожнистих нейтронних зірок «чорними дірами», а і за нерозуміння природи надзвичайно високої світності квазарів та наднових. Заснована ж на уявному уповільненні плину власного часу далеких галактик, що рухаються за інерцією, помилкова тотожність (паралогізм) Етерінгтона відповідальна за хибну потребу у Всесвіті фантомної «темної енергії». Нерозуміння ж того, що тензор енергії-імпульсу треба формувати зовсім не на підставі зовнішніх термодинамічних характеристик, а саме на підставі внутрішньоядерних гравітермодинамічних характеристик не суцільної речовини, вочевидь, відповідальне за уявну потребу у Всесвіті фантомної «небаріонної темної матерії». Обґрунтуванню всього цього і присвячені наукові дослідження автора, результати яких викладені в пропонованій до розгляду його роботі.

Summary

Розкрита єдина природа термодинамічних та гравітаційних властивостей речовини. Доведено, що рівняння гравітаційного поля загальної теорії від-носності (ЗТВ) слід розглядати лише як рівняння просторово неоднорідного гравітермодинамічного стану гранично остиглої речовини. Показана еквівалентність гравітаційної та інертної мас речовини лише у її власному часі. Отримані конформно-лоренцові перетворення приростів координат, що забезпечують відсутність сповільнення плину власного часу речовини, яка рухається у гравітаційному полі за інерцією. Тим самим як підтвер-джена релятивістська інваріантність термодинаміки, так і спростований парадокс близнюків, що рухаються лише за інерцією. Завдяки використанню прихованих термодинамічних параметрів – хвильових функцій, що можуть приймати з певною вірогідністю будь-які значення, отримані взаємо-зв’язки всіх термодинамічних параметрів і потенціалів для мікростанів Гіббса речовини. Виявлені квантові рівняння гравітаційного поля квазірівноважно холонучих газів у вигляді цілочисленних ступеневих функцій (поліномів), ступінь яких підвищується на один крок разом з переходом холонучого газу до нового квазірівноважного стану. Вказана причина еволюційного розширювання Всесвіту у світі людей та обґрунтована вічність існування Всесвіту як у майбутньому, так і у минулому. Виявлена хибність уявлень про наявність у Всесвіті «чорних дір», «небаріонної темної речовини», «темної енергії» та деяких інших непорозумінь. Запропонована тут релятивістська гравітермодинаміка (РГТД) це теорія могутнього хаосу, що є здатним самовдосконалюватися (самостискатися, самоурівноважуватися, самоускладнюватися, самосиметризуватися, самоквантуватися та інше).

Recommended to

Рекомендується для тих, хто цікавиться теоретичною фізикою, астрофізикою, космологією.

Other Books by Author

Дивіться на сайті автора www.pavlo-danylchenko.narod.ru/index-rus.html

Other books by this author in book depository
RSS
 
Розкрита єдина природа термодинамічних та гравітаційних властивостей речовини. Доведено, що рівняння гравітаційного поля загальної теорії відносності (ЗТВ) слід розглядати лише як рівняння просторово неоднорідного гравітермодинамічного стану гранично остиглої речовини. Вказана причина еволюційного р…
Published: 08.07.2020
0 fan club members  · 0 comments
1188 days ago · From Павло Даныльченко
Дано феноменологическое обоснование лоренцева сокращения длины и калибровочное обоснование специальной теории относительности (СТО). Показана взаимная непротиворечивость СТО и существования неувлекаемой движением особой субстанции - физического вакуума (эфира классической физики), вскрыта физическая…
Published: 1994
0 fan club members  · 0 comments
1974 days ago · From Павло Даныльченко
Comments of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
Library guests comments
PUBLISHER
Павло Даныльченко
Винница, Ukraine
Rating
3 votes
Stats
617 views rating
Posted Dec 30, 2022
Fan Club Members - 0
Sellers - 0
Reviews - 0
Questions - 0
Book details
Author(s)Павло Данильченко
Cover Type (if the book was published)Soft Copy
Number of Pages200
Date Published12.04.2022
 
Link
Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/book/view/Основи-релятивістської-гравітермодинаміки


© elibrary.com.ua
Fan Club
Empty
Library Partners

New Books:

Popular Books:

Editor's Choice (Worldwide):

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
Основи релятивістської гравітермодинаміки.
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android