Download the book
1188 days ago
ОСНОВИ ТА НАСЛІДКИ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ГРАВІТЕРМОДИНАМІКИPermanent address of the file on Libmonster server:

Permanent document address (direct link to the file):

https://elibrary.com.ua/m/book/download/34/3755

Upload date:

18.04.2021

Back link to this page for scientific work (for citations):

ОСНОВИ ТА НАСЛІДКИ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ГРАВІТЕРМОДИНАМІКИ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 18.04.2021 . URL: https://elibrary.com.ua/m/book/download/34/3755 (date of access: 19.07.2024 )

No viruses! Tested by Libmonster.
© https://elibrary.com.ua
Reasons for Reading

Останнім часом до таких епохальних непорозумінь як «великий вибух» Всесвіту та «чорні діри» додалися ще два не менш значні непорозуміння. Це - «небаріонна темна матерія» та «темна енергія». Всі ці непорозуміння викликані як спотвореною фізичною інтерпретацією самої теорії відносності, так і недостатньо глибоким розумінням фізичної сутності різних форм таких основних фізичних понять, як простір та час, а також і незнанням фізичних процесів, прихованих за математичною моделлю просторово-часового континууму (ПЧК). Фактично ігноруються як розкрита Анрі Пуанкаре фізична природа кривини власного простору речовини, так і встановлена Германом Вейлем можливість принципово неспостережливої в світі людей калібрувальної деформації речовини на рівні її мікрооб’єктів а, отже, і відповідного їй ПЧК. До того ж не розуміється єдина природа термодинамічних і гравітаційних властивостей речовини, відповідно до якої рівняння гравітаційного поля загальної теорії відносності (ЗТВ) є рівняннями просторово неоднорідного гравітермодинамічного стану речовини, що калібрувально еволюціонує. Нехтування ж як принциповою нездійсненністю сингулярностей в ЗТВ (з огляду на відповідність нульового значення швидкості світла лише нескінченно великим значенням абсолютної температури та тиску), так і можливістю самоутворення речовиною і антиречовиною дзеркально симетричної конфігурації власного простору відповідальне не тільки за підміну порожнистих астрономічних тіл «чорними дірами», а і за нерозуміння природи високої світності квазарів і наднових. Несприйняття ж того, що Всесвіт принципово не може бути однорідним у власних ПЧК астрономічних об’єктів, і пов’язана з цим хибна тотожність (паралогізм) Етерінгтона відповідальні за уявну потребу у Всесвіті фантомної «темної енергії». Нерозуміння ж того, що тензор енергії-імпульсу треба утворювати зовсім не на основі зовнішніх термодинамічних характеристик, а саме на основі внутрішньоядерних гравітермодинамічних характеристик речовини, вочевидь, відповідальне за уявну потребу у Всесвіті фантомної «небаріонної темної матерії». Обґрунтуванню всього цього і присвячені наукові дослідження автора, результати яких викладені в пропонованій до розгляду його роботі.

 

Quotes from the Book

«Але вона (Загальна теорія відносності, - П.Д.) схожа на будівлю, одне крило якого зроблено з витонченого мармуру (ліва частина рівняння), а інше - з поганого дерева (права частина рівняння). Феноменологічне пред'явлення матерії лише дуже недосконало замінює таке пред'явлення, яке відповідало б усім відомим властивостям матерії» (Альберт Ейнштейн, «Фізика і реальність»)

Summary

Розкрита єдина природа термодинамічних та гравітаційних властивостей речовини. Доведено, що рівняння гравітаційного поля загальної теорії відносності (ЗТВ) слід розглядати лише як рівняння просторово неоднорідного гравітермодинамічного стану гранично остиглої речовини. Вказана причина еволюційного розширювання Всесвіту у світі людей та обґрунтована вічність існування Всесвіту як у майбутньому, так і у минулому. Виявлена хибність уявлень про наявність у Всесвіті “чорних дір”, “небаріонної темної речовини”, “темної енергії” та деяких інших непорозумінь.

Recommended to

Науковцям, що цікавляться теоретичною фізикою.

Other books by this author in book depository
RSS
 
Розкрита єдина природа термодинамічних та гравітаційних властивостей речовини. Доведено, що рівняння гравітаційного поля загальної теорії від-носності (ЗТВ) слід розглядати лише як рівняння просторово неоднорідного гравітермодинамічного стану гранично остиглої речовини. Показана еквівалентність грав…
Published: 12.04.2022
0 fan club members  · 1 comments
567 days ago · From Павло Даныльченко
Дано феноменологическое обоснование лоренцева сокращения длины и калибровочное обоснование специальной теории относительности (СТО). Показана взаимная непротиворечивость СТО и существования неувлекаемой движением особой субстанции - физического вакуума (эфира классической физики), вскрыта физическая…
Published: 1994
0 fan club members  · 0 comments
1974 days ago · From Павло Даныльченко
Comments of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Library guests comments
PUBLISHER
Павло Даныльченко
Винница, Ukraine
Rating
1 votes
Stats
1225 views rating
Posted Apr 18, 2021
Fan Club Members - 0
Sellers - 0
Reviews - 0
Questions - 0
Book details
Author(s)Павло Данильченко
Number of Pages132
Date Published08.07.2020
 
Publishing house
Publisher NameНОВА КНИГА
Websitewww.nk.in.ua
CountryUkraine
RegionVinnyts'ka
CityВінниця
Zip/Postal CodeДК №2646
Link
Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/book/view/ОСНОВИ-ТА-НАСЛІДКИ-РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ-ГРАВІТЕРМОДИНАМІКИ


© elibrary.com.ua
Fan Club
Empty
Library Partners

New Books:

Popular Books:

Editor's Choice (Worldwide):

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
ОСНОВИ ТА НАСЛІДКИ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ ГРАВІТЕРМОДИНАМІКИ
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android