Download the book
614 days ago
Методика розслідування тілесних ушкодженьPermanent address of the file on Libmonster server:

Permanent document address (direct link to the file):

https://elibrary.com.ua/m/book//download/21/3680

Upload date:

21.05.2020

Back link to this page for scientific work (for citations):

Методика розслідування тілесних ушкоджень // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 21.05.2020 . URL: https://elibrary.com.ua/m/book//download/21/3680 (date of access: 25.01.2022 )

No viruses! Tested by Libmonster.
© http://elibrary.com.ua
Opening Paragraph

Серед злочинів проти особи велику небезпеку становлять ті, що посягають на здоров'я людини. Розслідування злочинів, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень, обумовлено характерними рисами, що значно ускладнює процес слідства. Складність розмежування умисно заподіяних тяжких тілесних ушкоджень від замаху на вбивство або самого вбивства у слідчій і судовій практиці досить часто призводить до помилкової кваліфікації цих діянь. Визначальним чинником, що дозволяє кваліфікувати діяння як злочин проти життя або ж як злочин проти здоров'я є суб'єктивна сторона злочину. Тим часом, на практиці виникають великі труднощі щодо встановлення суб'єктивної сторони діяння. Відсутність теоретичних і методичних розробок щодо встановлення обставин нематеріальної природи впливає на якість провадження дізнання та досудового слідства, надає можливість злочинцям маніпулювати кваліфікаційними ознаками суб’єктивної сторони злочину на свою користь. У свою чергу, це формує громадську думку про неспроможність правоохоронних органів протистояти злочинцю, породжує відчуття несправедливості у потерпілих, їх родичів.

Розподіл злочину на об'єктивну та суб'єктивну сторони визначив необхідність двостороннього характеру всієї праці. У криміналістиці недостатньо вивчені питання щодо встановлення і доказування обставин нематеріальної природи. Саме тому, у роботі приділяється значна увага суб'єктивній стороні злочину, з позиції криміналістичного інтересу.

Окреме встановлення складу злочину щодо умисного заподіяння тілесного ушкодження потрібно у випадках сукупності злочинів або при скоєні складових злочинів. Наприклад, перевищення влади або службових повноважень, розбій, вимагання, в процесі яких були заподіяні тілесні ушкодження. Тому рекомендації, викладені у цьому посібнику, можуть бути корисними при розслідуванні будь-яких злочинів, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень.

Різноманітність обстановки злочинів, способів їх учинення, мотивів та мети злочинів, специфічність використовуваних злочинцями знарядь і засобів, а також наявність вказаних вище чинників обумовлюють необхідність особливого тактичного підходу щодо діяльності по розслідуванню умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Безумовно, індивідуальні ознаки кожного злочину потребують своїх особливостей щодо вибору тактики розслідування. Але, діалектичні закономірності фактів та явищ, дозволяють використовувати криміналістичну методику розслідування як дедуктивний спосіб пізнання: від загального до окремого.

При розслідуванні певного злочину завжди слід враховувати чинник закономірностей і випадковостей розкриття та розслідування злочинів. Нерозкритий злочин – наслідок помилок правоохоронців, засуджений злочинець – результат їх бездоганної роботи. Сподіваюсь, що запропонована методика розслідування тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень буде сприяти усуненню помилок правоохоронців, сприятиме реалізації прав потерпілого.

Summary

Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок та практичних рекомендацій щодо особливостей розкриття та розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. У роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання які виникають при розслідуванні злочинів зазначеної категорії та сформульовані відповідні рекомендації, які сприяють ефективному провадженню кримінального судочинства на стадії дізнання та досудового слідства. Зокрема, у посібнику містяться основні положення методики розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень,  рекомендації щодо проведення основних слідчих дій, питання щодо постзлочинної діяльності особи, яка вчинила злочин. Приділяється значна увага стосовно встановлення суб’єктивної сторони злочинів.

Other Books by this author at Libmonster
RSS
 
Навчальний посібник «Правові аспекти роботи з персоналом» підготовлений спеціально для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Національному університеті цивільного захисту України. У посібнику послідовно розкрито основні питання тем, які передбачені робочою програмою навчальної дисципліни «Правов…
Published: 2020
0 fan club members  · 0 comments
523 days ago · From Сергей Сафронов
Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей боротьби з порнографією підрозділами ОВС України. В роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання, які виникають при  розкритті та розслідуванні злочину, передбаченого статтею …
Published: 2010
0 fan club members  · 0 comments
720 days ago · From Сергей Сафронов
Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей боротьби з порнографією підрозділами ОВС України. В роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання, які виникають при  розкритті та розслідуванні злочину, передбаченого статтею …
Published: 2010
0 fan club members  · 0 comments
2029 days ago · From Сергей Сафронов
Comments of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
PUBLISHER
Сергей Сафронов
Харьков, Ukraine
Stats
500 views rating
Posted May 21, 2020
Fan Club Members - 0
Sellers - 0
Reviews - 0
Questions - 0
Rating
0 votes
Book details
Author(s)Сафронов Сергій Олегович
Number of Pages175
Date Published2003
 
Other Books by the author at Libmonster
Publisher NameВидавництво «С.А.М.»
CountryUkraine
RegionKharkivs'ka
CityХарків
Link
Permanent link to this publication:

http://elibrary.com.ua/m/book/view/Методика-розслідування-умисного-заподіяння-тяжких-і-середньої-тяжкості-тілесних-ушкоджень


© elibrary.com.ua
Fan Club
Empty
Libmonster Partners

New Books:

Popular Books:

Editor's Choice (Worldwide):

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Методика розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones