Download the book
2940 days ago
Боротьба з порнографієїPermanent address of the file on Libmonster server:

Permanent document address (direct link to the file):

https://elibrary.com.ua/m/book/download/10/2790

Upload date:

07.07.2016

Back link to this page for scientific work (for citations):

Боротьба з порнографієї // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 07.07.2016 . URL: https://elibrary.com.ua/m/book/download/10/2790 (date of access: 25.07.2024 )

No viruses! Tested by Libmonster.
© https://elibrary.com.ua
Reasons for Reading

Робота заснована на особистих теоретико-аналітичних та емпіричних дослідженнях авторів, використовувався досвід практичної роботи, зокрема у посібнику містяться узагальнені результати наукових праць фахівців у галузі юриспруденції, соціології, психології, медицини та педагогіки.

Opening Paragraph

ВСТУП

 

Механізм забезпечення правоохоронної діяльності держави та боротьби зі злочинами у сфері моральних стосунків передбачає різноманітні форми його здійснення: соціальні, культурні, виховні, економічні, кримінально-правові, зокрема і кримінологічні, криміналістичні та оперативно-розшукові.

Сучасні європейські інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, визначають необхідність орієнтації всіх сфер нашого життя на досягнення рівня світових стандартів. Це питання стосується і правоохоронної функції держави, і громадської свідомості, і менталітету кожної особистості.

Наприкінці ХХ сторіччя в Україні відбулися кардинальні зміни, викликані політичними реформами, але вони вплинули майже всі сфери суспільного життя, створивши проблеми, які залишаються актуальними й досі. Безумовно, це стосується і моральних, і культурних, і духовних аспектів життєдіяльності суспільства. Одним із факторів, який негативно впливає на формування загальнолюдських цінностей, насамперед у молодого покоління, є порнографія, яка зайняла не останнє місце серед здобутків тіньової економіки та в отриманні злочинного капіталу.

Суспільна небезпечність злочинів проти вікових моральних догм полягає в тому, що ці злочинні дії посягають на основні принципи духовного життя: сексуальну стриманість, християнську мораль у сфері статевих стосунків, подружню вірність. Порнографія призводить до деформації моральних уявлень і створює викривлене враження про сексуальні стосунки між людьми; порнографія тягне за собою появу статевих злочинців, хворобливого стану психіки, особливо у неповнолітніх. Крім того, ці злочини пробуджують низькі інстинкти і нахили, паплюжать моральні устої, що тягне за собою зниження загального рівня культури і звичайно призводить до скоєння більш тяжких злочинів.  Ворожі структури, які ведуть диверсійно-підривну діяльність проти народу України, використовують порнографію як деморалізуючу зброю масового ураження, як міну сповільненої дії. Розтління населення, а особливо молоді, має прямий причинно-наслідковий зв’язок з показниками здоров’я нації, бо розбещеність статевих стосунків рано чи пізно призводить до різних захворювань як психічного, так і соматичного характеру. Відповідно це відіб’ється на наступному поколінні, але вже в прогресуючих пропорціях.

Слід зазначити, що предмети порнографічного характеру можуть суттєво зашкодити процесу нормального психічного та фізіологічного ровику дитини. Ранні сексуальні стосунки негативно впливають на моральний, фізичний та психічний розвиток неповнолітніх. Хоча б один факт розбещення неповнолітніх призводить до вкрай негативних наслідків. У дітей на підсвідомому рівні зароджується приклад поведінки, який може супроводжувати їх усе життя, а в дорослому віці може проявитися у формі аналогів та рецидивів антисоціальних дій.

Розуміючи негативний вплив порнографії, світова спільнота у 1923 році прийняла Женевську Міжнародну конвенцію «Про боротьбу з обігом порнографічних видань і торгівлею ними». Згідно з цією Конвенцією до загально визнаних світовим співтовариством негативних явищ, які зазіхають на основи громадської моралі, відноситься й обіг продукції порнографічного характеру. У відповідність до цього міжнародного акту приведене і національне законодавство України. У Кримінальному кодексі України існує стаття, яка передбачає відповідальність за такі дії. Але, що може закон, коли існує влада грошей? Ділки порнобізнесу отримують величезні прибутки, частину з яких отримують і корумповані правоохоронці. А через це діяльність, направлена на боротьбу з порнографією, інколи перетворюється у театралізовану виставу…

Якщо люди втратили сором, їх не врятує ніякий закон! Боротьба з порнографією повинна ґрунтуватися на всенародній підтримці. Побороти її можливо у дуже простий спосіб – самодисципліною. Якщо люди почнуть стримуватися від гріхів, від хіті та неробства, дотримуватися моральних основ, дисциплінувати свої помисли, тоді й порнографія перестане носити такий загрозливий характер. Відвернися від неї кожний, і вона зникне сама! 

Quotes from the Book

Порнографія – це вульгарно-натуралістична, цинічна, непристойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація геніталій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти.

Слід зазначити, що поняття порнографії тісно переплітається з поняттям еротики. Не завжди так легко вдається відразу вловити ту грань, яка розділяє ці понятійні категорії. На жаль, у вищезгаданому Законі України не подається інтерпретація терміну еротика. Але існує нормативне визначення поняття продукції еротичного характеру. Так, у абз. 6 ч. 1 ст. 1 Закону «Про захист суспільної моралі» надається наступне визначення цього терміну: «продукція еротичного характеру – будь-які матеріальні об’єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та  матеріали,  продукція  засобів  масової інформації,  електронних  засобів  масової інформації,  що містять інформацію  еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорієнтована на доросле населення і не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою».

У сучасній юридичній літературі називають переважно наступні ознаки, які відмежовують еротику від порнографії:

  • фізіологічність мети, під якою пропонується розуміти акцентування уваги тільки на фізіологічних процесах, без урахування психоемоційного стану персонажів;
  • акцентуація уваги на геніталіях з їх відкритою демонстрацією або описанням;
  • відсутність художнього сюжету через те, що немає зв’язку між окремими сценами й епізодами, або цей зв’язок носить умовний характер;
  • однозначність психологічної інтерпретації зображуваних сцен, тобто відсутність у них якого-небудь іншого змісту, крім безпосередньо сексуально-натуралістичного;
  • переважає використання широкого плану і спрямованого висвітлення прямих ракурсів знімання при показі статевих органів і сцен статевого акту або сцен задоволення статевих потреб неприродним шляхом.

Ознаки розмежування продукції порнографічного характеру від продукції еротичного характеру з урахуванням термінів, зазначених у ст. 1 Закону України «Про захист суспільної моралі», полягають у наступному:

  • порнографічна продукція містить детальне зображення анатомічних частин геніталій людини, а продукція еротичного характеру їх не демонструє;
  • у порнографічній продукції зображені фізіологічні деталі сексуальних дій (антиетичні сцени статевого акту, сцени сексуальних збочень, зокрема зображення ерекції, демонстрація еякуляції), у той час як продукція еротичного характеру їх не зображує;
  • сцени задоволення статевої пристрасті неприродним способом, шляхом використання ненормальних форм статевого задоволення (мастурбація, пікацизм, орально-генітальні контакти, екстравагінальні статеві акти, інші форми статевої перверсії) є змістом порнографічної продукції, а не продукції еротичного характеру;
  • продукція еротичного характеру має за мету досягнення естетичного ефекту, не збуджує в аудиторії нижчі інстинкти, не є образливою. Продукція ж порнографічного характеру не відповідає  моральним критеріям, ображає честь і гідність людини, викликає негідні інстинкти.
Summary

Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей боротьби з порнографією підрозділами ОВС України. В роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання, які виникають при  розкритті та розслідуванні злочину, передбаченого статтею 301 Кримінального кодексу України, запропоновані відповідні рекомендації, які будуть сприяти більш ефективному проведенню оперативно-розшукової діяльності та провадженню кримінального судочинства на стадії досудового слідства.

Other books by this author in book depository
RSS
 
Навчальний посібник «Правові аспекти роботи з персоналом» підготовлений спеціально для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Національному університеті цивільного захисту України. У посібнику послідовно розкрито основні питання тем, які передбачені робочою програмою навчальної дисципліни «Правов…
Published: 2020
0 fan club members  · 0 comments
1434 days ago · From Сергей Сафронов
Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок та практичних рекомендацій щодо особливостей розкриття та розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. У роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання які виникають при розслідуванні …
Published: 2003
0 fan club members  · 0 comments
1525 days ago · From Сергей Сафронов
Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей боротьби з порнографією підрозділами ОВС України. В роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання, які виникають при  розкритті та розслідуванні злочину, передбаченого статтею …
Published: 2010
0 fan club members  · 0 comments
1631 days ago · From Сергей Сафронов
Comments of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Library guests comments
PUBLISHER
Сергей Сафронов
Харьков, Ukraine
Rating
0 votes
Stats
3917 views rating
Posted Jul 07, 2016
Fan Club Members - 0
Sellers - 0
Reviews - 0
Questions - 0
Book details
Author(s)Жилін Є.В., Крєпаков І.О., Сафронов С.О., Шендрик В.В.
Cover Type (if the book was published)Soft Copy
Number of Pages216
Date Published2010
 
Publishing house
Publisher NameООО "Оберіг"
CountryUkraine
RegionKharkivs'ka
CityХарків
Zip/Postal Code61140
Link
Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/book/view/БОРОТЬБА-З-ПОРНОГРАФІЄЮ


© elibrary.com.ua
Library Partners

New Books:

Popular Books:

Editor's Choice (Worldwide):

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
БОРОТЬБА З ПОРНОГРАФІЄЮ
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android