Libmonster ID: UA-2727

 1 лютого 2003 р. на 52-му році життя раптово помер від гострої серцевої недостатності відомий історик, доктор історичних наук, професор, директор Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки їм. В. І. Вернадського НАН України, відповідальний працівник апарату Президії НАН України Віталій Сергійович Чишко. Передчасно пішла у вічність людина талановита, неординарна, добросердечна, чесна, порядна і прин-

стр. 156


ципова. Втрата несподівана, гостра й особливо гірка від того, що не стало творчої особистості, людини сильної духом і тілом, сповненої кипучої енергії, нових планів і задумів.

В. С. Чишко народився 5 липня 1951 р. у с. Орв'яниця Дубровицького району Рівненської області в родині вчителів. У 1968 р. по закінченні середньої школи поїхав на комсомольську будову до м. Жданова (нині - Маріуполь) Донецької області, де працював теслярем на будівництві прокатного стану "2500" й агломератної фабрики металургійного комбінату ім. Ілліча. У 1969-1971 рр. проходив військову службу на о. Врангеля та Сахаліні. Після її завершення працював верстатником на Костопільському домобудівному комбінаті. Завжди мріяв про вищу гуманітарну освіту. Любив літературу, історію, філологію.

Мрія про вищу гуманітарну освіту здійснилася у Віталія Сергійовича лише в серпні 1973 р. із вступом на історичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині - Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова). Успішне навчання В. С. Чишко поєднував з активною громадською роботою - працював у студентських наукових гуртках, очолював інститутський профспілковий комітет студентів, був командиром студентських будівельних загонів. По закінченні інституту працював директором Заворицької середньої школи Броварського району, навчався в заочній аспірантурі на кафедрі історії СРСР і УРСР КДПІ ім. О. М. Горького. В 1984 р. під керівництвом доцента І. X. Ганжі він захистив кандидатську дисертацію. Працював деякий час в Інституті історії АН УРСР, а з 1985 р. і до кінця свого життя - в Президії ПАН України, де пройшов шлях від старшого наукового співробітника Відділення наукової інформації до заступника начальника Науково-організаційного відділу, керівника Сектора суспільних наук.

Досить широким було коло його наукових інтересів: історія української інтелігенції, проблеми науково-технічного прогресу, трансформації соціальної структури українського суспільства, біографістики, джерелознавства. В 1989 р. В. С. Чишко опублікував у видавництві "Наукова думка" монографію "Українське село на шляхах науково-технічного прогресу: здобутки і прорахунки (60-80-ті роки)", а в 1996 р. - "Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України". Остання стала основою докторської дисертації, яку В. С. Чишко успішно захистив у 1997 р.

У 1993 р. В. С. Чишко за підтримки академіків Б. Є. Патона, І. І. Лукінова, А. П. Шпака та О. С. Онищенка започатковує у складі ЦНБ ім. В. І. Вернадського новий науковий підрозділ - Відділ біографічних досліджень, реорганізований незабаром в інститут. Останній продовжив академічну традицію Постійної комісії УАН-ВУАН по складанню Біографічного словника діячів України, яка діяла в 1918-1933 рр. Зусиллями В. С. Чишка Інститут біографічних досліджень сформувався і виріс у повноцінний науковий підрозділ Національної академії наук України. Колектив Інституту сформував повноцінну базу даних на різних носіях інформації з української біографістики, заявив про себе солідними науковими працями, через організоване В. С. Чишком Українське біографічне товариство згуртував широке коло фахівців біографістики. Він розгорнув велику роботу по підготовці фундаментального багатотомного "Українського біографічного словника". Завдяки зусиллям В. С. Чишка в Україні фактично сформувалася школа наукової біографістики.

стр. 157


Віталій Сергійович - автор більше 150 наукових праць. Вони відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами. В 1998 р. В. С. Чишку було присуджено премію НАН України ім. М. Костомарова за цикл наукових праць "Особа в історії України". Визнанням його високого наукового авторитету була участь у роботі редколегій багатьох видань, фундаментальних праць, часописів, керівних органів наукових товариств і комітетів, в т. ч. і міжнародних.

В. С. Чишко був людиною демократичних поглядів і переконань. Людинолюб і правдолюб. В його особі історична наука втратила провідного фахівця з історії України XX ст., співробітника апарату Президії НАН України, Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України, Інституту історії України НАН України - талановитого організатора науки, авторитетного колегу, чуйного товариша і для багатьох - надійного друга.

Вічна йому пам'ять.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ЧИШКО-ВІТАЛІЙ-СЕРГІЙОВИЧ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Владислав ПортмонеContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Legash

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ЧИШКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ЧИШКО-ВІТАЛІЙ-СЕРГІЙОВИЧ (date of access: 28.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Владислав Портмоне
Prinstone, United States
2124 views rating
24.08.2014 (2714 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
22 hours ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
2 days ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
2 days ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
3 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
4 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
4 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
4 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
4 days ago · From Україна Онлайн
Интерпретация Библии
4 days ago · From Василий П.

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ЧИШКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones