Libmonster ID: UA-3612

Заглавие статьи НАУКОВІ ЧИТАННЯ У МУЗЕЇ-МЕМОРІАЛІ ГЕТЬМАНА ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
Автор(ы) І. Ю. ТАРАСЕНКО
Источник Український історичний журнал,  № 1, 2010, C. 233-234

Конотопська битва 1659 р. мала непересічне значення в історії України, відтак цілком логічним було видання 11 березня 2008 р. указу Президента України "Про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві". Відповідно до нього відбулася низка заходів, серед яких слід вирізнити наукові читання, що їх провів 9 жовтня 2009 р. єдиний в Україні музей-меморіал гетьмана Івана Виговського у с. Руда Жидачівського р-ну Львівської обл. (директор С. Ревуцький) разом зі Львівською галереєю мистецтв (директор Герой України Б. Возницький). Відкриваючи конференцію, останній підкреслив необхідність глибокого дослідження життя й діяльності І.Виговського, подолання фальсифікацій та стереотипів, що стосуються його особи, Конотопської битви і взагалі історії України доби Руїни. Б. Возницький, С. Ревуцький та В. Пшик презентували збірник статей попередньої наукової конференції у Жидачеві (2008 р.) "Іван Виговський. Збірник статей наукової конференції, присвяченої 350-літтю Гадяцької угоди" (Львів, 2009 p.). Учасників наукових читань привітали крайовий отаман Прикарпатської Січі В. Стинячів, письменник і кінорежисер З. Суходуб та ін.

Першу із заявлених доповідей (д-р іст. наук., проф. Ю. Мицик, канд. іст. наук І. Тарасенко (Київ)) було присвячено безпосередньо гетьману: "Класики польської історіографії другої половини XVII ст. про І.Виговського (В. Коховський, С. Твардовський)". У ній зазначалося про малодосліджені сюжети найвизначніших польських хронік XVII ст., які стосувалися українського гетьмана. Зокрема, було звернено увагу на звістку В. Коховського, згідно з якою молодий І. Виговський навчався разом із Б. Хмельницьким в єзуїтській школі у Львові. Також вказувалося на деякі незнані досі документи польських архівів, які свідчать про діяльність його в останній період життя як барського старости. Пов'язаним із даною доповіддю було повідомлення аспірантки Є. Литвиненко (Київ), яка розглянула дані про І. Виговського та Конотопську битву у німецькій хроніці "Театр Європи". І хоч вони займають небагато місця, містять помилки і неточності, ця хроніка чимало прислужилася в поширенні знань про Україну й гетьмана І.Виговського у тогочасній Європі. Повідомлення д-ра іст. наук Т. Чухліба (Київ) стосувалося значення Конотопської битви в контексті європейської історії. Завідувач кафедри історії південних і західних слов'ян Чернігівського державного педуніверситету д-р іст. наук, проф. С. Леп'явко проаналізував формування ідеї "Козацького князівства" й внесок у цю справу І. Виговського. Д-р іст. наук В. Брехуненко (Київ) порівняв концепції Люблінської та Гадяцької уній, а д-р іст. наук М. Пасічник (Львів) розглянув основні етапи біографії політичного опонента І. Виговського - переяславського полковника Т. Цицюри.

Науковий співробітник Конотопського краєзнавчого музею Ш. Акічев зосередив увагу на успішній обороні Конотопа 1659 p., підкресливши полководницький талант її організатора полковника Г. Гуляницького. Доповідь була доповнена демонстрацією документального фільму, знятого безпосередньо на місцях боїв. Військові аспекти гетьманування І. Виговського розглянула студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Н. Матяш ("Гетьман І. Виговський і Миргородський полк"). Важливих біографічних сюжетів стосувалися повідомлення В. Пшика (Львів) ("Землеволодіння гетьмана І. Виговського") й канд. іст. наук В. Рудого ("Деякі зауваги до заповітів Івана Виговського та Олени Стеткевич").

стр. 233

Окремий блок доповідей було присвячено Жидачівщині, оскільки саме тут містилися маєтності І. Виговського, його дружини Олени та сина Остапа. Це - повідомлення завідувачів кафедр Львівського національного університету ім. Івана Франка д-ра іст. наук, проф. Л. Войтовича ("Жидачівське князівство - Жидачівська земля - Жидачівський повіт"), д-ра іст. наук, проф. М. Кріля ("Конфесійна боротьба на дрогобицько-самбірському Підгір'ї у першій половині XVII ст."), а також канд. іст. наук В. Слободяна ("Церкви Любомльського староства за часів старости Івана Виговського").

Для учасників читань було організовано цікаву культурну програму, що включала відвідини Музею-меморіалу Івана Виговського, екскурсію до трьох галицьких замків - Золо-чівського, Одеського, Підгорецького тощо. Безумовно, наукові читання у Музеї-меморіалі Івана Виговського стали новим кроком як у дослідженні життя й діяльності цього гетьмана України, так і у справі вивчення одного з найцікавіших регіонів нашої країни.

Київ


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НАУКОВІ-ЧИТАННЯ-У-МУЗЕЇ-МЕМОРІАЛІ-ГЕТЬМАНА-ІВАНА-ВИГОВСЬКОГО

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

НАУКОВІ ЧИТАННЯ У МУЗЕЇ-МЕМОРІАЛІ ГЕТЬМАНА ІВАНА ВИГОВСЬКОГО // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НАУКОВІ-ЧИТАННЯ-У-МУЗЕЇ-МЕМОРІАЛІ-ГЕТЬМАНА-ІВАНА-ВИГОВСЬКОГО (date of access: 28.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1504 views rating
04.09.2014 (2703 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
21 hours ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
2 days ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
2 days ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
3 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
4 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
4 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
4 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
4 days ago · From Україна Онлайн
Интерпретация Библии
4 days ago · From Василий П.

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
НАУКОВІ ЧИТАННЯ У МУЗЕЇ-МЕМОРІАЛІ ГЕТЬМАНА ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones