Libmonster ID: UA-3440

Заглавие статьи ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА її ІНТЕҐРАЦІЯ З ІСТОРИЧНОЮ ОСВІТОЮ"
Автор(ы) О. А. Удод
Источник Український історичний журнал,  № 3, 2007, C. 226-228

О. А. Удод (Київ)

Захід відбувся 15 - 16 лютого 2007 р. на базі Інституту історії України НАНУ та Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Зміст семінару і склад його учасників були зумовлені нагальними проблемами організації історичної освіти в Україні та її подальшої інтеграції з вузівською та академічною наукою. У конференц-залі Інституту історії України в перший день роботи семінару зібралися завідуючі кабінетами історії та методисти обласних інститутів післяди-пломної педагогічної освіти, співробітники Міністерства освіти й науки України (департамент загальної середньої й дошкільної освіти), лабораторії суспільствознавчих дисциплін Інституту педагогіки АПН України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, представники освітянської преси, тобто фахівці, які безпосередньо відповідають за стан історичної освіти в середніх загальноосвітніх закладах. Усього в семінарі брали участь (разом із науковцями Інституту історії України), понад 50 осіб.

Ідея семінару - це відповідь на виклики часу та деякі тенденцій, які проявилися останнім часом. Ідеться про спроби певних політичних сил дезорганізувати історичну освіту, піддати сумніву науковість змісту сучасних підручників як з української, так і всесвітньої історії. Адже відомо, що до 2004 р. політики майже не звертали уваги на українські підручники з історії. Лише комуністи спорадично й безуспішно "воювали" зі шкільними текстами, намагаючись повернути зміст історичної освіти до старих, радянських зразків. Майже 15 років українські школярі навчаються за сучасними національними підручниками, мають можливість долучатися до об'єктивної, нефальшованої комуністичними стереотипами історії України. Події Помаранчевої революції наочно показали, що в нашій країні підросло покоління, вільне від стереотипів підлеглості Москві, незаанґажоване на якійсь одній ідеології, справді патріотичне. Школярі й студенти знають історію України, долучились до цінностей цивілізаційного поступу, а тому в час небезпеки стіною стали на підтримку свободи у своїй країні. Цього, на жаль, позбавлене старше покоління, у т. ч. й політики, адже вчилися вони ще за фальшивими радянськими підручниками історії, базованими на сумнозвісному "Короткому курсі історії ВКП(б)". Тому то нинішні реваншисти й розгорнули шалену кампанію з дискредитації історичної освіти, де Україна за останні 15 років досягла відчутного успіху.

Окрім політичного фактору є ще й власне наукові, академічні стереотипи, що спричиняють проблемні ситуації в організації історичної освіти. Дехто з академічних науковців зверхньо ставиться до змісту підручників з історії, уважаючи їх примітивною компіляцією, набором "милих серцю"

стр. 226


міфологем, "націоналізованою" і романтизованою історією. Побутує "теорія" паралельного існування двох історій - академічної й дидактичної (спрощеної, для шкільного вжитку).

Зламати подібні стереотипні уявлення, захистити історичну освіту від втручання політичних сил покликані подібні семінари, які за своєю логікою є прямим діалогом "науки й практики", тобто відвертою розмовою академічних учених і методистів щодо способів трансляції здобутків науки в зміст історичної освіти.

Відкрив семінар директор Інституту історії України НАН України, академік НАНУ, доктор історичних наук, професор В. А. Смолій, який підкреслив виняткову важливість інтеграційного напрямку в діяльності Інституту історії України. Він акцентував увагу на реальній, а не штучній інтеграції науки й освіти, застеріг від адміністрування й політичного тиску в цій справі.

Семінар, який провели спільно з Міністерством освіти та Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова науковці Інституту історії, є виконанням рішення колеґії МОН України та постанови Президії НАНУ N14/1 - 13/302 від 22 листопада 2006 р. "Про поглиблення інтеграції науки та освіти в сучасних умовах". Цим документом передбачено розробку державної цільової програми для прискореного вирішення проблем інтеграції науки й освіти з метою досягнення більш "глибокого поєднання науки та освіти - важливого чинника підвищення їх ефективності, побудови суспільства, що базується на знаннях, та економіки інноваційного типу". Зокрема, МОН та НАНУ домовились про залучення на системних засадах учених НАН України до створення сучасних підручників та експертизи рукописів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів із метою оцінки відповідності їх змісту сучасним науковим уявленням. В освіті має ствердитися закон адекватності змісту історичної освіти стану й рівню розвитку академічної науки. Зрозуміло, що в школах вивчаються не власне галузеві науки, а їх основи, але ж рівень подачі фактів, положень і закономірностей має бути достовірним, апробованим.

Академік В. А. Смолій високо оцінив наукову діяльність учених Інституту історії України з тих питань, які були винесені на обговорення семінару. Прийнятий Верховною Радою України 28 листопада 2006 р. закон про голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні є результатом багаторічної роботи відділу історії України 1920 - 1930-х рр. та центру дослідження геноциду українського народу Інституту історії України НАНУ (наукові керівники - професори С. В. Кульчицький та В. І. Марочко). Була сформована доказова база, зібрані необхідні й переконливі документи. Суспільство й влада врешті зрозуміли й переконалися, що голодомор 1932 - 1933 рр. був актом геноциду українського народу. З прийняттям закону були ліквідовані прогалини та суперечності, які існували в масовій свідомості, науковій думці й політичних оцінках цього страшного злочину проти людськості. Надалі за такою логікою повинні пройти нелегкий шлях суспільство, науковці та політична еліта щодо оцінки діяльності ОУН і УПА. Фаховий висновок істориків із цієї проблеми вже готовий.

Семінар методистів проходив незабаром після врочистого відзначення 70-річчя Інституту історії України, а тому В. А. Смолій коротко окреслив основні віхи історії головної академічної установи в галузі вітчизняної історії, охарактеризував найближчі перспективні завдання. Ідеться про підготовку фундаментального синтетичного видання з історії українського народу. Зараз триває широка наукова дискусія щодо концепції проекту, формування понятійного апарату, теоретичних основ та методології.

Із метою налагодження системної роботи щодо інтеграції історичної науки й освіти в структурі Інституту історії України створено відповідний центр, який розпочав свою роботу з 1 січня 2007. Працює він на базі відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін, а керівництво покладено на завідуючого відділом, доктора історичних наук, професора О. А. Удода.

Перші, найбільш актуальні на сьогодні питання, що були винесені на обговорення семінару, стосувалися трьох тем - голодомору 1932 - 1933 рр., Биківнянської трагедії та проблеми інтеґрації науки й освіти.

Із доповіддю "Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні" виступив заступник директора Інституту історії України НАНУ, доктор історичних наук, професор С. В. Кульчицький. Було підбито підсумок багаторічної діяльності вчених інституту з дослідження цієї теми. Монографії, численні збірники документів, свідчення усної історії, фахові статті стали базою для творення сучасного покоління підручників з історії. Розділи навчальних книг, що стосуються як голодомору 1932 - 1933 рр., так і голоду початку 1920-х та 1946 - 1947 рр., виписані виважено, фахово, без впливу політичних сил і ксенофобських установок. У розпорядженні викладачів історії є також багатющий фактичний матеріал для проведення позакласної виховної роботи.

Доктор історичних наук, професор В. І. Марочко, який є керівником центру дослідження геноциду українського народу Інституту історії України НАНУ, виступив із доповіддю "Основні положення Закону України "Про голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні". Учасники семінару дізналися про перипетії занадто складної роботи, що була проведена вченими спільно з Асоціацією дослідників голодоморів у стінах Верховної Ради та Секретаріату Президента України з підготовки цього законопроекту. Прийнятий закон уреґулював, нарешті, складні питання щодо оцінки голодомору, а роз'яснення, що їх надав професор В. І. Марочко методистам, сприятимуть об'єктивному висвітленню цих сторінок нашої історії в шкільних підручниках.

"Биківнянські могили": міфи та історичні реалії" - такою була доповідь старшого наукового співробітника Інституту історії України НАНУ, кандидата історичних наук О. Г. Бажана. Доповідач дав широку, панорамну картину історичних подій, пов'язаних із політичними репресіями 1930-х рр., роз'яснив основні положення урядових постанов та Указу Президента України щодо надання Державному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили" статусу національного. Утворення такого заповідника, на глибоке переконання вчених, сприятиме увічненню пам'яті

стр. 227


жертв політичних репресій, загальному осмисленню громадськістю боротьби української нації за відновлення державності та подоланню наслідків і залишків тоталітаризму у свідомості українських громадян. У державі має проводитися зважена, мудра, заснована на здобутках історичної науки політика пам'яті, яка сприятиме консолідації української нації.

Завідуючий відділом української історіографії та спеціальних історичних дисциплін, керівник центру інтеграції історичної науки та освіти Інституту історії України НАНУ, доктор історичних наук, професор О. А. Удод виступив із доповіддю "Про актуальні проблеми інтеграції історичної науки й освіти", в якій було науково обґрунтовано зміст і напрями цієї важливої діяльності Інституту історії України.

Учасникам семінару були дані вичерпні відповіді й коментарі на всі запитання, які хвилюють сьогодні актив українських освітян, що займаються історичною освітою.

На другий день семінару, який проходив на базі інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, були розглянуті практичні проблеми організації історичної освіти в Україні. З доповідями та повідомленнями виступили Кріс Уолер (Велика Британія) - "Система громадянської освіти в Європі", В. І. Бойко (Центр оцінювання якості освіти) - "Оцінювання якості освіти. Результати 2006. Особливості 2007 року", В. А. Дорошенко (Інститут інноваційних технологій та змісту освіти, завідуюча сектором) - "Рекомендації стосовно проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2007", Р. І. Євтушенко (Міністерство освіти й науки України) - "Апробація підручників з історії для 6-го класу: проміжний результат".

Віднині подібні семінари стануть систематичними. Наступний заплановано присвятити проблемі "Україна в Другій світовій війні: погляд із XXI століття".


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ-СЕМІНАР-АКТУАЛЬНІ-ПРОБЛЕМИ-СУЧАСНОЇ-УКРАЇНСЬКОЇ-ІСТОРИЧНОЇ-НАУКИ-ТА-її-ІНТЕҐРАЦІЯ-З-ІСТОРИЧНОЮ-ОСВІТОЮ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА її ІНТЕҐРАЦІЯ З ІСТОРИЧНОЮ ОСВІТОЮ" // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 28.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ-СЕМІНАР-АКТУАЛЬНІ-ПРОБЛЕМИ-СУЧАСНОЇ-УКРАЇНСЬКОЇ-ІСТОРИЧНОЇ-НАУКИ-ТА-її-ІНТЕҐРАЦІЯ-З-ІСТОРИЧНОЮ-ОСВІТОЮ (date of access: 28.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
598 views rating
28.08.2014 (2710 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
21 hours ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
2 days ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
2 days ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
3 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
4 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
4 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
4 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
4 days ago · From Україна Онлайн
Интерпретация Библии
4 days ago · From Василий П.

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА її ІНТЕҐРАЦІЯ З ІСТОРИЧНОЮ ОСВІТОЮ"
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones