Libmonster ID: UA-2707

 Автор: С. Б. ВІДНЯНСЬКИЙ (Київ), Т. С. ЯЦЕНЮК (Чернівці)

Чернівці. - Зелена Буковина. - 1998. - 416 с.

О часу виходу останніх узагальнюючих праць з історії Буковини пройшли десятки років, відчувалася нагальна потреба в істотному оновленні історичного буковинознавства. Ця прогалина значною мірою заповнюється виходом у видавництві "Зелена Буковина" у Чернівцях колективної монографії "Буковина: історичний нарис", її підготували науковці Чернівецького держуніверситету, Чернівецького відділу Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Чернівецького краєзнавчого музею (голова редколегії - С. С. Костишин).

Це фундаментальне дослідження - плід кількарічних наполегливих творчих зусиль досвідчених буковинознавців. На основі численних різномовних документів із фондів державних архівів Чернівців, Львова, Києва, Відня, матеріалів десятків газет та літератури авторам вдалося досить повно, об'єктивно, з нових методологічних і концептуальних засад створити цілісну історичну працю про одну з історичних областей нашої Вітчизни - Буковину, зокрема Північну, - нині складову і невід'ємну частину суверенної України.

Певною оригінальністю відзначається її структура. Зважаючи на те, що державна приналежність краю не раз мінялася, автори вважали за доцільне показувати його історичну долю у складі тієї чи іншої держави у відповідному розділі.

На багатому археологічному матеріалі останніх десятиліть стисло, але аргументовано висвітлюються питання заселення у далеку давнину територій у межиріччях Дністра, Пруту, Сігету, закономірної поступальної зміни різних епох і древніх цивілізацій (характерної і для суміжних регіонів), порівняно ранньої (з V ст. н. е.) появи тут слов'ян, предків українців. Дається наукова характеристика їхнього родового ладу типу Луки Райковецької (Житомирщина), звертається увага на 400-літнє перебування краю і його мешканців у складі Київської, Галицької, Галицьке-Волинської Русі-України.

При характеристиці становища Буковини у складі Молдавського князівства (1359-1774) справедливо відзначається, що саме розпад Галицько-Волинської держави мав своїм наслідком захоплення західноукраїнських земель Угорщиною, Польщею та Молдавією, звідки і походить т. зв.

стр. 142


"історичне право" на ці землі, рецидиви якого проявляються подекуди і донині. У розділі глибоко аналізуються процеси зміцнення феодальних відносин, вказується на певну їх специфіку (держава - основний феодальний визискувач), простежується становлення адміністративно-територіального устрою, етнічного складу населення, збереження української мови, культури. Особлива увага приділяється висвітленню негативного впливу татарських набігів, турецького поневолення, численних молдавсько-польських, польсько-турецьких, російсько- турецьких воєн, що прокотилися нищівними смерчами по території краю. Дістали тут правдивого опису маловідомі раніше події, пов'язані з участю українських козаків у боротьбі проти турецької агресії. Йдеться і про кризові явища початку XVIII ст., деякі економічні реформи, обставини, при яких Буковина відійшла до складу Австрії.

Австрійському періоду історії Буковини (1774-1918) відведено чи не найбільше сторінок. Тут грунтовно охарактеризовано зміни у етнічному складі населення при збереженні більшості за українцями, в адміністративно-територіальному устрої, показано дальше зміцнення феодальної системи, розглянуті основні реформи імператора Йосифа II. Як рубіжна віха у суспільно-політичних та соціально-економічних відносинах в краї (яків інших провінціях) подаються події революції 1848-1849 рр., зокрема значні селянські виступи та скасування феодальних повинностей, підкреслюється значення наступних політико- правових реформ у становленні конституційних засад в устрої краю. Особливо грунтовно відображено поре-формний економічний розвиток Буковини у різних галузях: сільському господарстві, ремеслах, промисловості, на транспорті, в торгівлі, певну урбанізацію краю. Звернуто увагу на важке становище основної частини робітництва і селянства, їхні вимоги і форми боротьби. Цілком по- новому представлено в монографії багатоаспектний суспільно-політичний та національний рух буковинських українців, боротьба їх восени 1918 р. за свою державність, за об'єднання з Соборною Україною.

В окремому розділі дається негативна оцінка діям тогочасних правителів сусідньої королівської Румунії, які силоміць перервали в краї процес творення української державності й виступили співучасниками дій Польщі, Радянської Росії в удушенні молодої Української держави. В основному у критичному плані подається 22-річний (1918-1940) період насильницького утримання Північної Буковини і Хотинщини у складі Румунії: нестабільність в економічному розвитку, суворі обмеження для українців у політичному, громадському і культурному житті, насильницька політика румунізації. Як відповідь на ці утиски розглядаються різні прояви національно-визвольної боротьби.

Чільне місце у пропонованій праці відведено й періоду перебування краю в складі УРСР, а потім і незалежної України. Автори намагалися неупереджено відобразити складні процеси: радість більшості буковинських українців у зв'язку з об'єднанням з українським народом і водночас усвідомлення трагізму політики тоталітарної системи: депортацій, голодомору, політичних репресій, насильницької колективізації тощо. Зважено подаються здобутки трудових зусиль буковинців і в той же час - нереалізований потенціал краю: безсумнівні досягнення в індустріалізації - і технологічна відсталість, екологічна небезпека, мілітаризація промислового виробництва; помітні зрушення у сільськогосподарському виробництві - і низька продуктивність праці селян, прояви нежиттєздатності колгоспної системи господарювання; значне піднесення культури - і жорсткий ідеологічний контроль над нею.

стр. 143


Обнадійливість і радісне піднесення відчуваються в рядках, присвячених участі буковинців у боротьбі за незалежність України, її здобуттю. Та водночас безкомпромісно подається і правда життя останніх років, становище краю у всіх галузях суспільного буття. Цікавими є сторінки про зовнішньоекономічні контакти Чернівецької області, її зв'язки з поліетнічною буковинською діаспорою.

Завершується ця солідна праця досить чіткими й виваженими висновками, а також короткими резюме румунською, англійською та німецькою мовами, бібліографією (в основному новітніх публікацій про Буковину, всього понад 300 назв).

На належному рівні і поліграфічне оформлення книги.

Разом з тим слід зазначити, що не зайвими були б посторінкові посилання. Полегшилося б користування книгою, якби вона мала іменний та географічний покажчики. Дещо ширше варто було б подати стародавню історію краю. Трапляються й незначні друкарські погрішності.

Загалом же вихід у світ пропонованої монографії є справжньою подією у вітчизняній історіографії Буковини. Вона стане у пригоді фахів-цям-історикам, краєзнавцям, учителям, студентам, учням старших класів, усім, хто цікавиться історією цієї частини України.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/БУКОВИНА-ІСТОРИЧНИЙ-НАРИСБУКОВИНА-ІСТОРИЧНИЙ-НАРИС

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Владислав ПортмонеContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Legash

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

БУКОВИНА: ІСТОРИЧНИЙ НАРИСБУКОВИНА: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/БУКОВИНА-ІСТОРИЧНИЙ-НАРИСБУКОВИНА-ІСТОРИЧНИЙ-НАРИС (date of access: 19.05.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Владислав Портмоне
Prinstone, United States
3547 views rating
24.08.2014 (2824 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Наверное самым неутешительным выводом проведенного Институтом демократии/Express.co.uk опроса является то, что 43% выразили согласие с «проигрышем» Украины, если это позволит преодолеть кризис уровня жизни в Америке и сдержать стремительный рост цен на топливо.
14 hours ago · From Naina Kravetz
Польша намерена добиться финансовой помощи от своих европейских партнеров на содержание беженцев из Украины. Хотя на самом деле экономика Польши испытывает положительные изменения благодаря притоку рабочих рук, росту покупательской активности и повышению зарплат.
Catalog: Экономика 
2 days ago · From Naina Kravetz
В субботу, 14 мая в германском Вестингхаусе прошла встреча G7 на которой решалась судьба украинского зерна. Да да, европейцы собрались чтобы подумать, как вывезти из Украины то последнее, что у нас осталось. И предлог-то какой альтруистичный и человеколюбивый – глобальный продовольственный кризис и, становящаяся все более осязаемой, угроза голода.
Catalog: Разное 
3 days ago · From Naina Kravetz
БИБЛЕЙСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В УКРАИНСКИХ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЯХ (НА СЛАВЯНСКОМ ФОНЕ)
3 days ago · From Україна Онлайн
По мнению сенатора-республиканца Рэнда Пола, который заблокировал законопроект о выделении 40 млрд долларов Украине, власти Америки не могут себе позволить «спасать Украину ценой обрушения экономики США».
Catalog: Разное 
6 days ago · From Naina Kravetz
Отказ НАТО от миротворческой миссии Польши в Украине прозвучал еще 16 марта, но поляки от идеи не отказались и в начале мая провели социологическое исследование с целью узнать мнение поляков о вводе миротворцев на территорию Украины.
Catalog: Разное 
7 days ago · From Naina Kravetz
К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИДА ЯНОВИЧА ГИБИАНСКОГО
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
Ранее закон по передаче вооружения в кредит включал обязательную норму о фиксированном сроке возврата займа – до пяти лет, но новый закон ее временно отменил. Речь все еще идет о ссуде или аренде, то есть за одолженную военную помощь надо будет в обязательном порядке рассчитаться, но нас хотя бы не привязывают к конкретным срокам.
Catalog: Разное 
8 days ago · From Naina Kravetz
ЛУИ ЛЕЖЕ - ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОГО СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ
9 days ago · From Україна Онлайн
А. А. ТОРТИКА. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII - третья четверть X в.)
Catalog: История 
13 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
БУКОВИНА: ІСТОРИЧНИЙ НАРИСБУКОВИНА: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones