Libmonster ID: UA-3722

Заглавие статьи XXI МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ІСТОРИКІВ
Автор(ы) О. В. Середа
Источник Український історичний журнал,  № 6, 2010, C. 224-225

Міжнародні форуми істориків (їх повна й більш точна назва - Міжнародні конгреси історичних наук) мають давнє минуле, до якого причетні також й українські вчені. Уже на першому форумі, що відбувся у вересні 1900 р. в Парижі, виступив відомий дослідник. правознавець і соціолог українського походження М. Ковалевський. У міжвоєнний період участь у конгресах брали М. Кордуба, М. Чубатий, М. Яворський та ін. Після Другої світової війни міжнародні форуми істориків, які з 1950 р. почали скликатися щоп'ять років, давали можливість зустрічатися і дискутувати дослідникам із СРСР та західного світу, а, отже, українським науковцям діаспори (Л. Білас, І. Лисяк-Рудницький, Я. Пеленський, Я. Рудницький, Р. Сербин, І. Шевченко) і представникам академічних інститутів УРСР, що в різні роки входили до складу радянських делегацій (В. Голобуцький, К. Дубина, О. Касименко, Ю. Кондуфор, Ф. Шевченко), отримавши рідкісну на той час нагоду обмінятися думками.

Напередодні XVIII конгресу, що відбувся у серпні - вересні 1995 р. в Монреалі, новосформований Український національний комітет істориків (УНКІ) було прийнято до Міжнародного комітету історичних наук (МКІН). Відтоді на цьому й наступних форумах (Осло, 2000 р.; Сідней, 2005 р.) регулярно виступали як делегати УНКІ (Я. Ісаєвич, О. Пріцак, А. Портнов), так і репрезентанти українознавчих осередків Північної Америки (З. Когут, В. Остапчук, С. Плохій, Ф. Сисин)1. В останні роки багато зусиль для розширення участі українських дослідників у міжнародних комісіях та конгресах істориків доклав голова УНКІ академік НАНУ Я. Ісаєвич.

XXI Міжнародний конгрес відбувся 22 - 28 серпня 2010 р. в Амстердамі. Його організаторами виступили Королівське історичне товариство і Національна бібліотека Нідерландів, Міжнародний інститут соціальної історії та Амстердамський університет. Урочисте відкриття конгресу було тематично присвячене взаємодії людини та води, що є дуже важливою проблемою як для Нідерландів, так і всього людства. Надалі, протягом п'яти днів роботи форуму, відбулося 112 сесійних засідань та круглих столів (до 10 - 15 одночасно), присвячених найрізноманітнішим аспектам історичних досліджень (загальну програму й тези доповідей уміщено на веб-сайті www.ichs2010.org). "Падіння імперій", "Місто як культура", "Релігія і влада" - були визначені головними темами конгресу.

У центрі уваги перебували засідання, котрі стосувалися історії культури й пошуку місця відповідних досліджень у сучасному світі. Назвемо лише теми окремих сесій: "Біографія і мікроісторія", "Ми є тим, що їмо та вдягаємо. Їжа й одяг в історії", "Змінна культура подорожування", "Колоніальні імперії в Африці та культурна гібридність", "Концепція простору у новочасній історії", "Обряди мертвих", "Сексуальне насильство: історія, культури і репрезентації", "Місто, знання й комунікація", "Культурні трансфери та міжнародні відносини", "Історія й етика", "Національні історії та глобалізація історії", "Хто володіє історією? Минулі й сучасні джерела", "Історична свідомість і культурна ідентичність у глобалізованому світі", "Національна ідентичність та гегемонічна пам'ять", "Значення історії для політики й культури" тощо. Деякі сесії висвітлювали проблеми міграцій, релігійної толерантності, гендерної тематики, історичної демографії, порівняльної історії. Натомість практично не було доповідей і сесій, які можна було б віднести до традиційних ділянок політичної чи соціально-економічної історії. Останні радше розглядалися крізь призму "культурного" аспекту у відповідних працях. Наприклад, дослідники історії парламентаризму на кількох сесіях аналізували парламентарні практики, риторику промов та символізм церемоній.

Особливе зацікавлення викликала дискусія щодо неоднозначності суспільних, зокрема педагогічних, функцій історика у сучасному світі, наприклад, як "публічного дослідника", котрому відводиться роль професійного інтерпретатора минулого. Зокрема, італійський учений П. Пецціно підкреслив суперечність між науковим прагненням історика уникати надмірних спрощень у визначенні винуватців і жертв воєнних злочинів та завданням судових інститутів чітко встановити відповідальність перших. Про надужиття історією у сучасному суспільстві, що веде до її вульгаризації, іконізації й фальсифікації, на врочистому закритті конгресу у заключній лекції "На захист гідності Кліо" зазначила відома нідерландська дослідниця Н. Ноордервліт. Доповідачка наголосила на тому, що до історії слід ставитися з повагою, і підкреслила суспільну роль науковців - "захищати права людей минулого", бути своєрідними представниками тих поколінь у сьогоденні.

Ряд виступів, виголошених на форумі, безпосередньо стосувалися історії України й Центрально-Східної Європи. Зокрема, на сесії "Панславізм та неославізм", організованій Міжнародною комісією дослідження історії слов'ян, із доповіддю "Між польським слов'янофільством і російським панславізмом: сприйняття й розвиток слов'янських ідей українськими громадськими діячами підавстрійської Галичини в 50-х - 70-х рр. ХІХ ст." виступив наук. співроб. Інституту українознавства імені І. Крип'якевича НАНУ О. Середа. На іншій сесії цієї ж комісії

стр. 224

докторант Міланського університету А. Франко висвітлив тему "Україна як наріжний камінь панславізму: погляди Миколи Костомарова". Викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія" Н. Шліхта на сесії "Християнство та комунізм в Європі" виголосила доповідь "Конструювання ідентичності в рамках стратегії виживання церкви у радянській державі".

Українська тематика розглядалася також у ряді інших виступів на конгресі. Зокрема, італійський історик Л. Каяні проаналізував українські політичні дискусії щодо трактування голодомору у доповіді на сесії "Етика, історичні дослідження і право". Однак загалом можна відзначити, що східноєвропейська проблематика розглядалася доволі рідко. Керівниками й активними учасниками практично всіх міжнародних комісій, що організували сесії цього форуму, були історики із Західної Європи та Північної Америки - звідси й певний "заходоцентризм" тематики.

Під час роботи конгресу відбулися два засідання Генеральної асамблеї МКІН. Перше розпочалося зі вшанування пам'яті видатних істориків, котрі недавно відійшли у Вічність, серед них і голови УНКІ Я. Ісаєвича. На засіданнях асамблеї було ухвалено провести наступний, XXII, конгрес історичних наук у 2015 р. в місті Цзінань (Китай) та обране нове бюро МКІН. Було також вирішено припинити випуск бюлетенів Міжнародного комітету історичних наук і надалі інформаційні матеріали розміщувати на його веб-сайті (www.cish.org).

(Львів)

-----

1Ісаєвич Я. Д. Міжнародні конгреси істориків // Енциклопедія історії України. - Т. 6. - К., 2009. - С. 714 - 726; Його ж. ХІХ Міжнародний конгрес істориків в Осло // Укр. іст. журн. - 2001. - N 1. - С. 159 - 160.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/XXI-МІЖНАРОДНИЙ-КОНГРЕС-ІСТОРИКІВ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

XXI МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ІСТОРИКІВ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 05.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/XXI-МІЖНАРОДНИЙ-КОНГРЕС-ІСТОРИКІВ (date of access: 28.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1879 views rating
05.09.2014 (2641 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
4 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
5 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
EUROPEAN NORTH: HISTORY OF EXPLORATION IN DOCUMENTS
Catalog: География 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
XXI МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ІСТОРИКІВ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones