Libmonster ID: UA-3436

Заглавие статьи VII БАГАЛІЇВСЬКІ ЧИТАННЯ
Автор(ы) КОСТАКОВ Г. І.
Источник Український історичний журнал,  № 2, 2007, C. 235-236

Г. І. Костаков (Харків)

Традиція проведення щорічних Багаліївських читань народилася у Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" (НУА) ще в 1998 р. Основним завданням їх є збір та вивчення, переосмислення й популяризація наукової спадщини видатного українського історика, педагога і просвітителя, академіка Д. І. Багалія, а також обмін думками щодо подальшого дослідження історії та культури Слобожанщини. Дмитро Іванович - випускник Київського університету й учень В. Б. Антоновича. З 1882 р. життя та діяльність останнього пов'язані з Харківським університетом, де він викладав понад 50 років. Тут Д. І. Багалій захистив магістерську, а потім і докторську дисертації, написав понад 500 праць, у тому числі "Історію Слобідської України", "Історію м. Харкова за 250 років його існування" (в співавторстві з Д. П. Міллером), "Спробу історії Харківського університету", "Нарис історії України на соціально-економічному грунті", "Український мандрований філософ Григорій Савич Сковорода", "Українську історіографію" й ін. Багато сил і часу він віддавав справі освіти народу, працюючи у Харківському історико-філологічному товаристві, членом правління Харківської громадської бібліотеки (нині ДНБ ім. В. Короленка) (1889 - 1906), головою видавничого комітету Харківського товариства письменності (1891 - 1904).

Йдучи назустріч 150-річчю від дня народження вченого, Науково-дослідний центр української культури ім. Д. І. Багалія НУА 7 листопада 2006 р. провів чергові сьомі читання на тему "Д. І. Багалій про стан та шляхи розвитку української культури". В них взяли участь історики, філософи, культурологи, соціологи, політологи, спеціалісти з педагогіки вищих навчальних закладів Харкова, працівники музеїв, архівів і бібліотек.

Читання відкрила ректор НУА, д-р іст. наук, проф. В. І. Лстахова. У своїй промові вона наголосила, що організований в академії науковий форум відіграє важливу роль в об'єднанні зусиль багалієзнавців та українознавців у дослідженні генезису української культури, відзначила зростання кількості учасників читань: цього року було заявлено понад 50 доповідей і повідомлень. З вітаннями також виступили начальник Головного управління освіти й науки Харківської обласної державної адміністрації В. Е. Лунячек та правнучка видатного історика О. Ю. Багалій.

Великий інтерес викликала презентація IV тому вибраних праць Дмитра Івановича, опублікованого Народною українською академією, що містить другу частину монографії "Спроба історії Харківського університету". У праці на великому документальному матеріалі всебічно охарактеризовано організаційну, навчальну, наукову і виховну діяльність провідного навчального закладу, його професорсько-викладацький корпус й студентство, показано вплив університету на розвиток міста і зв'язок його викладачів з місцевою громадою, розкрито генезис початкової та середньої освіти в Харківському навчальному окрузі у період з 1815 до 1835 р.

Жвава дискусія розгорнулася стосовно методологічних переконань Дмитра Івановича, його внеску в розвиток історичної культури, особливостей творчого пошуку. У доповіді д-ра філос. наук, проф. НУА В. Ф. Сухіної "Філософські переконання Д. І. Багалія" і в повідомленні докторанта Інституту української археографії й джерелознавства ім. М. С. Грушевського О. М. Богдашиної "До характеристики методології історії Д. І. Багалія" наголошувалося, що у творчості вченого в радянський період був помітний дрейф від позитивізму до марксизму, тенденція відходу від культурно-географічних засад та наближення до історії соціології. Разом з тим відзначалося, що радянська методологія історичної науки більше оголошувала себе марксистською, ніж насправді була такою за змістом. Дмитро Іванович створював нову наукову школу історичної культури. Вона була піддана критиці як напрям "аналітичного документалізму" і "псевдомарксизму" в 1930-ті рр.

Д-р іст. наук, проф. Народної української академії Г. І. Костаков підкреслив, що безперечний внесок Д. І. Багалія у розвиток історичної культури полягає в правильному визначенні предмету дослідження, суті історизму мислення, виявленні результативного вектора різних наукових позицій, специфіки творчого пошуку. Він не задовольнявся приблизними відомостями, сумнівним переказам із третіх рук, а прагнув їх уточнити, дістатися до першоджерел, архівного матеріалу, з'ясувати дум-

стр. 235


ки попередників, дізнатися, на чому вони грунтуються. Творчі здібності Дмитра Івановича як властивості його особистості були вельми багатогранні - це й зіркість у пошуках проблеми, пов'язана з високим рівнем творчого мислення, здатність до вироблення узагальнюючих стратегій, гнучкість та легкість у генеруванні ідей, наукове передбачення. Усе це дозволяло йому бути "постійно на варті" української науки і культури, перш за все історії Слобожанщини.

Окремим блоком дискусійного обговорення були проблеми внеску Д. І. Багалія в розвиток української культури. За свідченням канд. іст. наук, доц. Харківського національного автомобільно-дорожнього університету В. І. Ковальова, питанням історії української культури він присвятив близько 65 праць, серед яких сім археографічних публікацій, три монографії, решта - статті, замітки, рецензії. Канд. філол. наук, ст. викладач НУА І. В. Івакіна у доповіді "Д. І. Багалій як дослідник художньої літератури" відзначила, що вчений, аналізуючи твори, не тільки описує культурне життя історичного періоду, відтвореного в них, а й показує соціально-економічну обумовленість авторської позиції письменника/поета. В центрі уваги історика - знакові культурні епохи, що ознаменувалися створенням "Слова о полку Ігоревім", філософсько-літературної системи Г. С. Сковороди, виникненням поетичних ідей Т. Г. Шевченка.

На високому науково-теоретичному рівні прозвучали повідомлення канд. філол. наук, доц. Народної української академії М. СЛапіної "Музей старовини і витончених мистецтв у сфері діяльності Д. І. Багалія"; аспіранта Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ") І. В. Дворкіна "До питання про внесок Д. І. Багалія у розвиток музейної справи Харкова в дорадянський період"; канд. іст. наук, доц. Харківської державної академії культури Н. С. Мартем'янової "До питання про роль Д. І. Багалія у створенні архівної бази для вивчення історії Слобідської і Лівобережної України".

Третьою темою обговорення було ставлення Дмитра Івановича до релігійних питань. Актуально прозвучали виступи аспіранта НТУ "ХШ" С. С. Телехи "Висвітлення діяльності харківського духівництва у працях Д. І. Багалія"; канд. філол. наук, доц. НУА І. О. Помазана "Мандровані дяки як феномен культурного та освітнього простору Слобожанщини у баченні Д. І. Багалія"; канд. іст. наук, доц. Харківського гуманітарно-педагогічного інституту М. С. Юрченка "Д. І. Багалій про формування церковної ієрархії на Слобожанщині і її роль в культурному житті краю".

З великою увагою було вислухано доповідь С. І. Лосохова - канд. іст. наук, декана історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна "Про підготовку до ювілею Д. І. Багалія (150 років від дня народження)".

До початку роботи конференції, як й у попередні роки, було видано збірник матеріалів її учасників.

Отже, оцінюючи сам факт проведення VII Багаліївських читань, склад їх учасників, зміст доповідей та повідомлень про внесок ученого в розвиток української науки, чинники формування її власних цивілізаційних позицій, роль вищої школи у цьому процесі, слід відзначити, що найбільший інтерес становлять ті його ідеї, реалізація яких сприяє відродженню культури, зміцненню традицій демократизму і високої духовності українського суспільства.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/VII-БАГАЛІЇВСЬКІ-ЧИТАННЯ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

VII БАГАЛІЇВСЬКІ ЧИТАННЯ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 28.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/VII-БАГАЛІЇВСЬКІ-ЧИТАННЯ (date of access: 04.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1857 views rating
28.08.2014 (2655 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам.
Catalog: Разное 
20 hours ago · From Naina Kravetz
UNDER ADVERSE CONDITIONS
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
THE "EUROPEAN CHOICE" OF UKRAINE WITHOUT THE "UKRAINIAN CHOICE" OF THE EU
Yesterday · From Україна Онлайн
THE NEW CYCLE OF ALLIANCE ENLARGEMENT: UKRAINE AND NATO
Yesterday · From Україна Онлайн
Люди делового миа
Yesterday · From Україна Онлайн
ДА БУДЕТ ГАЗ!
Catalog: Разное 
Yesterday · From Україна Онлайн
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
4 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
4 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
6 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
VII БАГАЛІЇВСЬКІ ЧИТАННЯ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones