Libmonster ID: UA-3355

Share this article with friends
Заглавие статьи IX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "КРАКІВ - ЛЬВІВ: КНИГИ, ЧАСОПИСИ, БІБЛІОТЕКИ XIX ТА XX СТОЛІТТЯ"
Автор(ы) В. В. ТЕЛЬВАК, В. П. ПЕДИЧ, Б. М. ЯНИШИН
Источник Український історичний журнал,  № 2, 2008, C. 200-201

Author: В. В. ТЕЛЬВАК, В. П. ПЕДИЧ, Б. М. ЯНИШИН

21 - 23 листопада 2007 р. у Кракові (Польща) проходила чергова, IX Міжнародна наукова конференція, присвячена дослідженню видавничої, літературної й бібліотечної справи на галицьких землях ХІХ-ХХ ст. Цей форум традиційно відбувається з інтервалом у два роки, починаючи з 1986 р. Організатором конференції, як і в попередні рази, виступив Інститут наукової інформації та бібліотекознавства Краківської педагогічної академії імені Комісії національної освіти, котрим керує професор І. Косентка. Роботу форуму від імені академії відкрив проректор із наукової роботи й міжнародної співпраці, професор Т. Будревич. Він привітав учасників конференції та підкреслив, що організований форум, який має вже усталені традиції, попри свої безпосередні творчі завдання, відіграє також важливу роль в об'єднанні дослідників різних країн, передусім поляків і українців, для спільного вивчення культури багатонаціональної Галичини XIX й XX ст. Відрадним явищем було названо постійне збільшення кількості учасників конференції, котрі від форуму до форуму представляють усе ширшу географію наукових центрів. На цій конференції кількість їх уперше перевалила за сотню - було заявлено доповіді 107 учасників, які представляли провідні польські (Краків, Варшава, Вроцлав, Лодзь, Торунь, Люблін та ін.) та українські (Київ, Львів, Івано-Франківськ, Дрогобич) наукові осередки. Вперше на форумі було представлено Німеччину. З Державної бібліотеки у Берліні для участі в роботі конференції приїхав доктор Р. Берг. Із привітальними словами до учасників форуму звернулися також декан гуманістичного факультету, професор К. Карольчак і директор Інституту наукової інформації й бібліотекознавства, професор І'.Косентпка. Робочими мовами конференції традиційно були польська та українська.

На пленарному засіданні було виголошено доповіді професорів М. Конопки ("Львівський видавничий ринок у перших роках галицької автономії (1861 - 1870)"), Г. Гжелли ("Львівські студентські часописи в добі автономії"), Є. Яровецького ("Літературні й культурно-суспільні часописи у Львові в міжвоєнному двадцятилітті"), С. Чарника ("Львівські часописи та обіг літературних текстів у міжвоєнному окресі"), докторів УЛашкевич ("Книжкові знаки власності бібліотек у Львові в XIX і XX ст. Стан та вибрані напрямки пошуку") і Б. Гури ("Краківські кляшторні бібліотеки у повоєнній літературі"). Особливе зацікавлення присутніх викликала остання доповідь пленарного

стр. 200

засідання, виголошена доктором Г. Нецем на тему "Львовіана в збірках Леха Кокоциньського - варшавського бібліофіла й колекціонера". Після того як доповідач ознайомив присутніх із біографією останнього і коротко охарактеризував його збирацькі зацікавлення, сам колекціонер відкрив виставку під назвою "Польська преса у Львові зі збірок Леха Кокоциньського - варшавського бібліофіла й колекціонера", котра мала значний успіх серед учасників та гостей конференції протягом усіх трьох днів.

Робота форуму традиційно відбувалася в чотирьох секціях: "Книги й видавництва XIX і XX ст." (керівники секції - професори М. Конопка й Г. Тадеусевич, доктор габілітований Д. Кузьміна), "Бібліотеки XIX та XX ст." (керівники секції - професори Р. Яскула й М. Підлипчак-Маєрович), "Преса XIX і XX ст." (керівники секції - професори С. Сокул, Г. Гжелла й Г. Врона), "Літературна культура XIX та XX ст." (керівник секції - професор К. Войняковський). Роботу всіх секцій супроводжували змістовні дискусії, котрі нерідко тривали й у кулуарах. Зауважимо, що найбільше учасників зголосилося до роботи в секції "Преса XIX та XX ст.". Це спричинило її поділ на дві підсекції.

Як на попередніх форумах, так і на цьому було заявлено теми доповідей кількох учасників з України. В їхніх виступах показано розвиток вітчизняної видавничої, літературної й бібліотечної справи на галицьких землях, починаючи від другої половини XIX ст., що значно доповнювало презентовану польськими колегами картину. Українські дослідники представляли чотири наукові осередки: Київ (Б. Янишин), Львів (О. Колосовська, Р. Самотій, О. Мудрик), Дрогобич (В. Тельвак) та Івано-Франківськ (В. Педич).

Проведення конференції супроводжували різноманітні культурні акції. Так, закінчення другого дня форуму було позначено презентацією нової книги "Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tozsamosc narodowa: z kim і przeciw komu", котра вийшла під редакцією Є. Аксера й Т. Буйницького. Презентація, котру проводив останній, викликала жвавий інтерес серед учасників і гостей конференції.

На заключному, пленарному засіданні також було виголошено кілька цікавих доповідей: професорів М. Підлипчак-Маєрович ("Василіанські бібліотеки львівські та коронної провінції у XVIII ст.") і Г. Тадеусевич ("Ювілеї й посмертні згадки друкарів на сторінках друкарських часописів XIX і початку XX століття"), доктора габілітованого Г. Врони ("Злочин чи провина" - індекс заборонених неперіодичних друків у світлі судових актів Державного архіву в Кракові. Причинок до історії цензури у Галичині зламу XIX та XX століття"), професора М. Пшеньосло ("Щоденна польська преса у Львові в 1918 - 1919 роках"), доцента С. Колосовської ("У колі меценату й бібліологічних зацікавлень митрополита Андрія Шептицького"), професора В. Валецького ("Дослідницький центр польської бібліографії Естрайхерів - традиція і сучасність"), доктора Б. Каміньської-Чубали та магістра Д. Вітпчак ("Цифрові бібліотеки Кракова й Львова"), Далі було підбито підсумки роботи конференції, зроблено узагальнення і вироблено рекомендації для покращення проведення майбутніх творчих зустрічей.

Закриваючи зібрання, професор Г. Косенпгка відзначила високий науковий рівень доповідей, виголошених на форумі, подякувала його учасникам та запросила їх до участі у наступній ювілейній, X Міжнародній науковій конференції. Г. Косентка разом зі своєю українською колегою О. Колосовською привідкрили перед присутніми особливості запланованого ювілейного форуму. Десяту конференцію, повідомили вони, буде приурочено до ювілею Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Відбудеться вона в 2009 р. При цьому відкриття конференції й перший день її роботи традиційно пройде у стінах педагогічної академії у Кракові, а наступні дні разом із закриттям відбудуться вже у Львові. Сподіваємося, що остання обставина приверне увагу до роботи конференції значно ширшого кола українських дослідників.

В. В. Тельвак (Дрогобич), В. П. Педич (Івано-Франківськ), Б. М. Янишин (Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/IX-МІЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-КРАКІВ-ЛЬВІВ-КНИГИ-ЧАСОПИСИ-БІБЛІОТЕКИ-XIX-ТА-XX-СТОЛІТТЯ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

IX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "КРАКІВ - ЛЬВІВ: КНИГИ, ЧАСОПИСИ, БІБЛІОТЕКИ XIX ТА XX СТОЛІТТЯ" // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/IX-МІЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-КРАКІВ-ЛЬВІВ-КНИГИ-ЧАСОПИСИ-БІБЛІОТЕКИ-XIX-ТА-XX-СТОЛІТТЯ (date of access: 02.08.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Rating
0 votes
Related Articles
«Мы могли бы ШАНТАЖИРОВАТЬ весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание». Тишина!! Занавес!! Украинская дипломатия испустила последний вздох. Думаете все? Ведь уже сказанного с лихвой хватит чтобы поставить под сомнение авторитет США, как мирового лидера. Итак, нардеп выразил уверенность, что встреча Байдена с Зеленским пройдет «на повышенных тонах», дескать Украина имеет на это право по итогам соглашения между США и Германией по СП-2.
Catalog: Разное 
3 days ago · From Naina Kravetz
Как нам без всякой мистики побеседовать с человеческой душой и узнать у нее тайны Мира.
Catalog: Философия 
4 days ago · From Олег Ермаков
ОПЫТ ВЕНГЕРСКИХ РЕФОРМ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯНОША КАДАРА
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ГАБСБУРГСКОЙ МОНАРХИИ. XX - начало XXI века
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ГРЕЦИИ И ГРЕКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ИСТОРИЯ СОВЕТСКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1945-1989 годах
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
Х. Духхардт. МИР В ЕВРОПЕ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 1979-2011
Catalog: История 
5 days ago · From Україна Онлайн
Превращаясь в пыль, литий неизбежно поднимается в воздух и отравляет все живое вокруг. Самое меньшее, чем грозит литиевая пыль – это слепота. Погибает рыба, питьевая вода становится непригодной для употребления. Кроме того вода является главным ресурсом для добычи лития. Ее катастрофические сокращение отмечают местные жители всех разрабатываемых месторождений.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
БОЛГАРСКИЕ СЛУШАТЕЛИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО КЛАССА (1901-1914 годы)
Catalog: История 
6 days ago · From Україна Онлайн
ДИНАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 1856-1870 годов
Catalog: Право 
6 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
IX МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "КРАКІВ - ЛЬВІВ: КНИГИ, ЧАСОПИСИ, БІБЛІОТЕКИ XIX ТА XX СТОЛІТТЯ"
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones