Libmonster ID: UA-3581

Заглавие статьи III МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ІСТОРІЯ - МЕНТАЛЬНІСТЬ - ІДЕНТИЧНІСТЬ"
Автор(ы) В. В. ТЕЛЬВАК, В. П. ПЕДИЧ
Источник Український історичний журнал,  № 6, 2009, C. 225-226

8 - 9 жовтня 2009 р. в місті Лодзь (Польща) відбулася III Міжнародна конференція "Історія - ментальність - ідентичність", організована спільними зусиллями однойменного міжнародного (в основі своїй польсько-українського) дослідницького колективу (співголови - професори Є. Матерницький і Л. О. Зашкільняк), Міждисциплінарної групи досліджень над історією традиції та історичних міфів (Лодзь), кафедри історії історіографії Лодзинського університету й лодзинського відділу Інституту національної пам'яті. Головною темою цієї вже третьої зустрічі польських та українських гуманітаріїв* було обрано міфи і стереотипи в історії Польщі й України XIX і XX ст. У роботі форуму взяли участь понад 40 учених, у тому числі 15 - з України. Географія його учасників була доволі широкою: польські дослідники прибули з Варшави, Жешува, Познані, Гданська, Кельц, Любліна, Катовіц, Щецина, Вроцлава. Українські учасники конференції представляли наукові осередки Києва, Львова, Дрогобича, Івано-Франківська, Острога, Рівного, Полтави, Тернополя, Черкас, Кривого Рога, Бердянська.

Із привітальним словом до учасників конференції звернулися господарі форуму: декан історико-філософського факультету Лодзинського університету проф. З. Анусик, директор інституту історії цього навчального закладу проф. М. Нартонович-Кот, директор лодзинського відділу Інституту національної пам'яті М. Друзка, керівник Міждисциплінарної групи досліджень над історією традиції та історичних міфів проф. С. Питлас, а також завідувач кафедри історії історіографії Лодзинського університету проф. Р. Стобецький.

Перше пленарне засідання відбулося на тему ролі міфу у сучасній гуманістиці з особливим акцентом на історичній науці. Як головні доповідачі виступили: з української сторони професори Л. Зашкільняк (Львів) і В. Тельвак (Дрогобич), із польської - Є. Матерницький (Жешув), В. Вжосек (Познань) та С. Новиновський (Лодзь).

Друге пленарне засідання, присвячене проблемам долання й творення міфів в історіографії, відбулося у звичному форматі заслуховування доповідей та їх подальшого обговорення. Було продискутовано виступи проф. А. Вежбицького (Варшава) "Міф слов'янщини у польській історіографії XIX століття", доц. І. Куцого (Тернопіль) "Польща в українській галицькій історіографії XIX століття: міф про цивілізаційну зраду слов'янства", професорів В. Масненка (Черкаси) "Міфологізація образу Богдана Хмельницького в українській історичній думці й національній свідомості ХІХ-ХХ століття" і Р. Стобецького (Лодзь) "Юзеф Пілсудський та його місце у національному імагінаріумі поляків".

Далі дослідники розійшлися по секціях, де було розглянуто низку конкретних історіографічних проблем. На першій секції "Поляки й українці щодо культу національних героїв" було обговорено доповіді професорів І. Колесник (Київ) "Ідентичності Миколи Гоголя: міфи і реальність", Е. Коко (Гданськ) "Образ русинів-українців у працях Францішка Равіти-Гавронського", доктора М. Сикорської-Ковальської (Лодзь) "Микола Ганкевич - герой двох народів", професорів Г. Вуйцик-Лаган (Кельце) "Пілсудський та Україна на сторінках шкільних видань тридцятих років XX ст. Причинок до культу маршалка" й З. Анусика (Лодзь) "Феномен Івана Мазепи в польській історіографії XIX і XX століть".

На другій секції, названій "Між міфом, легендою та стереотипом", виступили проф. В. Пусь (Лодзь) "Міф промислової революції в польській історіографії", доктор М. Іванська (Лодзь) "Місто й міський простір у свідомості жителів Лодзі межі ХІХ-ХХ ст.", канд. іст. наук Л. Лазурко (Дрогобич) "Інтелектуальне коло "Квартальника історичного" львівської доби: творення культу національних героїв" і доктор К. Блаховська (Варшава) "Повернення до Матері"? - інтерпретація приєднання Галицької Русі до Корони в польській історіографії XIX ст.".

Другий день форуму розпочало пленарне засідання, присвячене польсько-українським дискусіям щодо міфу про українське козацтво. Вони розгорнулися довкола доповідей проф.


* Звіт про попередню конференцію див.: Зашкільняк Л. О. II Міжнародна конференція "Історія - ментальність - ідентичність" // Укр. іст. журн. - 2009. - N 1. - С. 232 - 234.

стр. 225

А. Стемпника (Люблін) "Міф козаччини у польській історіографії XIX та XX століть", доц. В. Яремчука (Острог) "Інтерпретація козацького міфу в українській радянській історіографії 50 - 80 рр. XX ст.", проф. Ю. Волошина (Полтава) "Шляхетські ідеали у козацькому середовищі Лівобережної України 60 - 70 рр. XVIII ст.", доктора В. Юльковської (Познань) "Міф козаччини в інтерпретації Кароля Шайнохи, а також його творча рецепція у польській історіографії й літературі XX ст.", проф. В. Шандри (Київ) "Історія і влада на Правобережній Україні в XIX ст.: творення легітимаційних міфів" та доктора Д. Мальчевської-Павелець (Катовіце) "Генеза козаччини у синтезах історії Польщі доби ПНР".

Далі учасники конференції знову розійшлися по секціях. У першій було обговорено доповіді проф. М. Гошовської (Жешув) "Міф Матері Польки в історичних опрацюваннях XIX ст.", доцентів В. Константинової (Бердянськ) "Свій" чи "чужий": взаємні міфи й стереотипи у свідомості українського і польського населення Північного Приазов'я (на підставі матеріалів історично-археографічних експедицій)", Т. Цимбал (Кривий Ріг) "Міфи українських емігрантів як спосіб утримання зв'язку з Батьківщиною", Ківашородського (Черкаси) "Радянський історіографічний міф про Люблінську унію як "загарбання України Польщею" та В. Педича (Івано-Франківськ) "Історія як міф: дискусії в українській галицькій історіографії 1918 - 1939 рр.".

У другій секції обговорення точилося довкола доповідей професорів С. Трояна (Рівне) "Найновіша польська історіографія про польсько-українське минуле", А. Киридон (Київ) "Історична пам'ять як травматичний розрив із минулим: проблемне поле сучасного історичного дискурсу", доктора А. Кавалець (Жешув) "Національний заклад ім. Оссолінських - початок легенди", проф. П. Вайнгертнера (Лодзь) "Польщею керує законспірована мафія" - зі стереотипу масонства у II Речіпосполитій" і доктора Й. Пісулинської (Жешув) "Львівське історичне середовище міжвоєнного часу очима інших".

На останньому, пленарному засіданні форуму, названому "Для чого нам міфи й стереотипи?", дискусії розгорілися довкола доповідей проф. Б. Плонки-Сироки (Вроцлав) "Стереотипні риси польського романтичного політика - порівняльний аналіз", докторів М. Новак (Гданськ) "Митрополит Андрій Шептицький - міфи та реальність" і К. Полясик-Вжосек (Познань) "Етнографія/етнологія як свідчення етнічного стереотипу".

Під час обміну думками з приводу винесених на обговорення проблем підкреслювалися їх недостатня розробленість у сучасній польській та українській історіографії, потреба їх міждисциплінарного опрацювання за участю представників багатьох галузей гуманітарного знання. Було вирішено, що наступну, четверту, міжнародну конференцію організують Львівський національний університет імені Івана Франка й Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України. Вона присвячуватиметься обговоренню цікавої проблеми історичної пам'яті в українському й польському суспільствах ХІХ-ХХ ст.

В. В. Тельвак (Дрогобич), В. П. Педич (Івано-Франківськ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/III-МІЖНАРОДНА-КОНФЕРЕНЦІЯ-ІСТОРІЯ-МЕНТАЛЬНІСТЬ-ІДЕНТИЧНІСТЬ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

III МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ІСТОРІЯ - МЕНТАЛЬНІСТЬ - ІДЕНТИЧНІСТЬ" // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/III-МІЖНАРОДНА-КОНФЕРЕНЦІЯ-ІСТОРІЯ-МЕНТАЛЬНІСТЬ-ІДЕНТИЧНІСТЬ (date of access: 01.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1282 views rating
04.09.2014 (2645 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
2 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
2 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
3 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
7 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
9 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
10 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
11 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
11 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
11 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
12 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
III МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ІСТОРІЯ - МЕНТАЛЬНІСТЬ - ІДЕНТИЧНІСТЬ"
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones