Libmonster ID: UA-3097

Заглавие статьи II МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ У ХІХ-ХХІ СТОЛІТТЯХ"
Автор(ы) ЗІНЬКО Ю. А., РОМАНЮК І. М.
Источник Український історичний журнал,  № 2, 2007, C. 236-237

Author: ЗІНЬКО Ю. А., РОМАНЮК І. М.

Ю. А. Зінько (Вінниця), І. М. Романюк (Вінниця)

26 - 27 жовтня 2006 р. у Вінниці відбулася II Міжнародна наукова конференція "Національна інтелігенція в історії та культурі України у XIX - XXI століттях". Ініціаторами її проведення виступили Міністерство освіти і науки України, Інститут історії України НАНУ, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. Форум проходив на базі Інституту історії, етнології й права Вінницького педуніверситету.

Конференція зібрала 102 учених із 43 вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ 16 областей України. В її роботі взяли також участь учені з Білорусі (Гомель), Молдови (Кишинів), Росії (Псков), Польщі.

На пленарному засіданні було заслухано доповіді д-ра іст. наук, проф., чл. -кор. НАНУ, зав. відділу історії України другої половини XX століття Інституту історії України НАНУ В.М. Даниленка ("Українська освіта і наука в процесі формування інформаційного суспільства"); д-ра іст. наук, заступника директора з навчально-виховної роботи Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету С. І. Дровозюка ("Більшовицькі технології "перевиховання" української інтелігенції у 20-30-х рр. XX ст."); канд. іст. наук, доц., декана історичного факультету Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини М. М. Мезги ("Роль М. В. Довнара-Запольського в білорусько-українських переговорах 1918 р."); канд. іст. наук, доц., докторанта Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова О. А. Коляструк ("Повсякденне життя української інтелігенції 1920-х років як предмет історичного дослідження"); д-ра іст. наук, проф., провідного наукового працівника Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка А. Л. Зінченка ("Микола Горбович, який будував український світ"); канд. іст. наук, доц. кафедри загальноправових наук факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" Т. В. Журбелюк ("До проблеми ментальності й цілісності українства").

стр. 236


На 4-х секціях форуму науковці обговорили важливі проблеми історії та культури національної інтелігенції України XIX - XX ст., її роль і місце в націоідентифікації українців, у визвольній боротьбі початку XX ст., в протистоянні радянському тоталітарному режиму, у боротьбі за відновлення державності й сучасній її розбудові.

Учасники конференції засвідчили високий рівень її підготовки та проведення і зазначили, що за останні роки в українському інтелігентознавстві відбулися значні зміни. З'являються й розвиваються нові центри і напрямки історичних досліджень інтелектуальної й духовно-культурної еліти, поглиблюється вивчення проблем регіоналістики і краєзнавства, біографістики та релігійно-церковного життя України тощо. Одним із таких центрів стає Інститут історії, етнології й права Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, який двічі поспіль проводить конференції з минулого інтелігенції України і видає збірник наукових праць її учасників.

Форум, враховуючи зростаючий інтерес творчої громадськості до питань історії вітчизняної еліти, ухвалив рішення провести наступну, III Міжнародну наукову конференцію "Національна інтелігенція в історії та культурі України у XIX - XXI століттях" у жовтні 2008 р. на базі Інституту історії, етнології й права Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/II-МІЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-НАЦІОНАЛЬНА-ІНТЕЛІГЕНЦІЯ-В-ІСТОРІЇ-ТА-КУЛЬТУРІ-УКРАЇНИ-У-ХІХ-ХХІ-СТОЛІТТЯХ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

II МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ У ХІХ-ХХІ СТОЛІТТЯХ" // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/II-МІЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-НАЦІОНАЛЬНА-ІНТЕЛІГЕНЦІЯ-В-ІСТОРІЇ-ТА-КУЛЬТУРІ-УКРАЇНИ-У-ХІХ-ХХІ-СТОЛІТТЯХ (date of access: 28.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Rating
0 votes
Related Articles
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
4 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
5 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
EUROPEAN NORTH: HISTORY OF EXPLORATION IN DOCUMENTS
Catalog: География 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
II МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ У ХІХ-ХХІ СТОЛІТТЯХ"
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones