Libmonster ID: UA-3644

Заглавие статьи Стефан Кшиштоф Кучинський
Автор(ы) В. П. Перкун
Источник Український історичний журнал,  № 3, 2010, C. 232-233

IN MEMORIAM

З січня 2010 р. на 72-му році життя відійшов у Вічність один із найавторитетніших польських істориків, голова Польського геральдичного товариства, світової слави фахівець у галузі допоміжних історичних дисциплін професор Стефан Кшиштоф Кучинський.

Народився він 13 січня 1938 р. у місті Стараховіце. У 1958 р. закінчив історичний факультет Варшавського університету. Із перших років студій сферою зацікавлень обрав допоміжні історичні дисципліни. Відтак працював під опікою професора Александра Гейштора (1916 - 1999 рр.) - одного з найвидатніших польських істориків другої половини XX ст., знаного фахівця у царині середньовіччя та джерелознавства. Стефан Кучинський був його учнем, під його керівництвом писав магістерську роботу "Символіка влади перших П'ястів" (1959 p.), згодом - докторат "Печатки мазовецьких князів" (1971 p.). Темами зацікавлення на все життя стали геральдика, сфрагістика, генеалогія, а також архівістика, середньовічна культура, історія Варшави та Мазовії.

У 1958 - 1968 рр. тоді ще магістр історії закінчив, як казав сам С. Кучинський, "черговий університет", працюючи, за порадою професора А. Гейштора, у Головному архіві давніх актів у Варшаві. Тут і шліфувалася майстерність, здобута на семінарах із джерелознавства, поглиблювалися знання джерел та методика їх вивчення. Цим часом датуються й перші фахові стажування у західноєвропейських наукових інституціях.

Від 1968 і по 2009 рр. працював в Інституті історії Польської академії наук, протягом цього часу обіймаючи посади заступника директора та голови наукової ради. Практично до кінця життя очолював відділ допоміжних історичних дисциплін та археографії Інституту історії ПАН. Окрім праці в академічній установі, мав також і дидактичні обов'язки, викладаючи у Варшавському університеті, вищих гуманістично-педагогічних школах міст Сандомира та Ловче, Польському університеті в Лондоні, Вищій гуманістичній школі ім. А. Гейштора у Пултуську.

Був засновником та співредактором таких фахових часописів, як "Archeion", "Biuletyn numizmatyczny", "Studia Zrodioznawcze", серії "Spoieczenstwo Polski sredniowiecznej". У 1988 p. очолив відновлене Польське геральдичне товариство. Як його голова поновив видання "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego" та заснував "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego". C.Кучинський став свого роду амбасадором польської історичної науки в інтернаціональних історичних товариствах, входячи до складу бюро Міжнародної академії геральдики.

Протягом багатьох років С. Кучинський був емоційно пов'язаний з Україною. Особливо близький контакт мав із професором Орестом Мацюком (1932 - 1999 рр.), на смерть котрого відгукнувся некрологом та особистими спогадами.

Професор С. Кучинський усіляко допомагав українським історикам в отриманні наукових стипендій на дослідження джерел та літератури з допоміжних історичних дисциплін (насамперед геральдики, сфрагістики) в архівах та бібліотеках Польщі. Це була більше, ніж просто допомога, адже у 1990-х рр. польські наукові стипендії реально допомагали багатьом українським історикам "зводити кінці з кінцями" на тлі пануючої у ті роки гіперінфляції, безгрошів'я, пов'язаного із хронічними невиплатами стипендій та зарплат. Стажування у польських наукових інституціях під час "інтелектуального голоду" 1990-х рр. уможливлювало також долучення до європейського доробку у царині методології та джерелознавства, відкриваючи широкі обрії історичної новизни й творчого пошуку.

С. Кучинський не раз відвідував Україну. Востаннє це сталося восени 2004 p., коли він кілька тижнів перебував у Києві у рамках угоди щодо наукового обміну між Інститутом історії України НАНУ та Інститутом історії ПАН.

Професор С. Кучинський належав до дослідників-перфекціоністів. Перед тим, як подати матеріал до друку, він доводив текст до максимально досконалої форми, не дозволяючи собі анінайменшого огріху. Свідченням цього є монографії "Печатки мазовецьких князів" (1978 р.) та "Польські земельні герби. Генеза, зміст, функції" (1993 p.), які були захищені як дисертації на здобуття наукових ступенів, але видані набагато пізніше від моменту захисту докторату

стр. 232

та габілітації. Причина проста - дослідник удосконалював написане, доводячи роботу до найвищого рівня. Обидві книги є взірцем студій у ділянці сфрагістики та геральдики. Ідеться насамперед про вміння автора вивчати такі історичні джерела, як печатка та герб, у загальноісторичному контексті із залученням широкого кола інших джерел та керуючись методологічним дороговказом видатного французького історика Фернана Броделя (1902 - 1985 рр.) довгого тривання (фр. la longua duree): з'ясувати роль, значення та місце тих чи інших джерел можливо лише при вивченні загальних процесів, які відбуваються (відбувалися) у суспільстві.

У 2002 р. до 65-річчя С. Кучинського вийшла друком книга на його пошану під назвою "Heraldyka і okolice". Учениця професора Івона Дацка (нині - доктор І.Дацка-Гужинська) підготувала бібліографію вченого, яка на той момент нараховувала 594 позиції.

І на останок жмуток особистих спостережень. Професор завжди був елегантним. Особливо це було помітно, коли під час привітання жінок цілував їм руку. Украй рідко дозволяв собі у науковому товаристві з'явитися без краватки. Завжди зичливий, неймовірно цінував у людині Людину. Уважно вислуховував. Для нього, здавалося, ні у чому не було дрібниць. Блискуче знав кілька європейських мов. Пригадується, як одного разу виголошував доповідь на науковому семінарі у своєму відділі допоміжних історичних дисциплін та археографії Інституту історії ПАН. Реферат не був передбачений, але з поважної причини інший доповідач не зміг прибути. Тоді професор С. Кучинський, аби врятувати ситуацію, зробив доповідь, з якою виступав напередодні у Франції, відразу перекладаючи текст із французької на польську. Любив подорожувати по Європі. Особливий сентимент мав до Італії та Франції, де у нього були численні знайомі та колеги.

Не віриться в те, що Професора вже немає серед нас, що не можна відчути фахову підтримку, почути його голос, добре людське слово. Пане Професоре, дякуємо за все, rzegnamy sie, Panie Profesorze, dziekujemy, нехай земля буде Вам пером...

В. П. Перкун (Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Стефан-Кшиштоф-Кучинський

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Стефан Кшиштоф Кучинський // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Стефан-Кшиштоф-Кучинський (date of access: 02.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1311 views rating
04.09.2014 (2645 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
2 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
2 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
3 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
8 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
9 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
10 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
11 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
11 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
11 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
12 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Стефан Кшиштоф Кучинський
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones