Libmonster ID: UA-3303

Враховуючи місце, де подано згадки про осавульців у переписі 1732 р., говорити про них як про відгалуження міського самоврядування, вочевидь, не доцільно. Швидше за все, у даному випадку можна вести розмову про імплементацію інституції, яка існувала в рамках міського управління, структуру козацького врядування. І, вочевидь, у майбутньому саме назва цієї інституції трансформується в "сотенного осавула", згадки про існування уряду якого у структурі Київського полку знаходимо в середині XVIII ст.40

У тих сотнях, де існував поділ на курені, зокрема у Першій та Другій, інституція осавульця присутня у списках майже всіх куренів. Виняток становлять лише Диканьківський, Яківський, Шостаківський, Грабинівський і Гавронський курені. І якщо відсутність згадок про осавульця в Гавронському курені можна хоча б гіпотетично пояснити особливим статусом його товариства, адже в 1732 р. усі гавронські козаки були курінчиками Григорія Черняка41, то щодо інших куренів не існує навіть і такого, досить непереконливого пояснення.

У більшості сотень зустрічаємо на згадку лише про одного осавульця. У Решетилівській, Великобудищанській, Новосанжарській, Білицькій, Нехворощанській сотнях і Петровецькому курені першої Полкової сотні обов'язки осавульців виконують по два козаки. У Старосанжарській сотні осавульців уже троє, а в Кобеляцькій - аж четверо. Відразу про трьох осавульців маємо згадку й у Мачоському курені Другої полкової сотні.

Шлях імплементації інституту комісарів у сотенну адміністрацію також пов'язаний із традиціями некозацького самоврядування. Перед тим, як з'явитися серед сотенної старшини, у матеріалах перепису 1719 р. комісари значилися відразу після війтів і бурмистрів, тобто урядників поспільства42. У ревізійних книгах 1732 р. сотенні комісари вже включені до складу сотенної старшини у Першій полковій і Старосанжарській сотнях (у другому випадку їх два). Щоправда, відзначаючи генетичний зв'язок нової владної інституції сотенного рівня з аналогом, що існував у середовищі поспільства, варто пам'ятати про те важливе значення, яке набули комісари при реалізації фіскальних заходів уряду Петра І за часів правління Малоросійської колегії43.

Так само спровокованою зовні виглядає й поява серед сотенних урядників "комисаров овчарных заводов". Перепис 1732 р. фіксує їхню присутність серед старшини Першої полкової, Старосанжарської (тут їх двоє), Новосанжарської, Сокольської (троє), Келебердської і Царичанської сотень.

У 1732 р. у Нехворощанській сотні серед старшин значаться також сотник й отаман компанійського війська, що адміністративно перебували поза межами адміністративної структури Полтавського полку, а в соціальному плані вносили до загальної картини полчан свій нюанс.

Логічно було б припустити, що наявність на генеральному і полковому рівні практики "наказничества" об'єктивно мала призвести до існування подібних практик і на низовому рівні. Власне, це припущення і знаходить підтвердження у згадках про існування інституту "наказного сотника" в Кобеляцькій і Білицькій сотнях у 1721 та 1732 рр., чи "наказного атамана" в Нехворощанській сотні в 1721 р.

Причому інститут "наказних" існував як у випадку появи вакансій на тому чи іншому уряді, так і при наявності "повного" урядника, зокрема сотника. Згадки про існування наказних сотників зустрічаємо у Старосанжарській (1732 р.), Новосанжарській (1721 р.), Білицькій (1721 р.), Кобеляцькій (1721, 1732 рр.) сотнях. У випадку з Новосанжарською сотнею уряд наказного сотника посідає Василь Жданович - брат діючого козацького урядника Павла Ждановича44.

Загалом же порівняння відомостей 1719, 1721 та 1732 рр. дозволяє говорити про певне удосконалення адміністративної структури низового рівня, її помітної уніфікації. Так, якщо переписи 1719 та 1721 рр. вказують на різно

стр. 58

маніття індексу адміністративних посад сотенного рівня (за якого в окремих сотнях поруч із сотником і отаманом діють сотенні писарі, а в інших - сотенні хорунжі), то адміністративна структура, що існувала в 1732 р., є фактично уніфікованою, а наповненість вакансій сотенного рівня на той час становить доволі високий відсоток.

Таблиця 3

Зведена відомість сотенної, городової і курінної старшин Полтавського полку 1719, 1721 і 1732 рр.

 

1719 р.

1721 р.

1732 р.

Отамани городові полтавські

Іван Коломак

 

Лука Старицький

Осаульці

 

 

Оврам Литвин Михайло Матвієнко Семен

Перша полкова сотня

 

 

 

Сотники

Яків Черняк

Яків Черняк

Григорій Черняк

Хорунжі

Сидір Федорович

Карпо Герасименко

 

Писарі

 

Яків Дем'янов

Яків Шидловський

Комісар сотенний

 

 

Гаврило Грива

Комісар овечих заводів

 

 

Лаврентій Одновол

Петрівці

 

 

 

Отамани городові

Павло Глоба

 

Григорій Старий

Осаульці

 

 

Іван Лось Ясько Татієнко

Гавронці

 

 

 

Отаман

Дмитро Шут

 

 

Отаман курінчиків

 

 

Дмитро Шут

Стасовці

 

 

 

Отамани

Федір Купрієнко

 

Онисько Мовчан

Осаулець

 

 

Ничипір Коротченко

Тахтаулове

 

 

 

Отамани

Кирик Педуренко

Кирик Педуренко

Григорій Явор

Осаулець

 

 

Іван Бурдя

Диканька

 

 

 

Отамани

Савка Негонизайченко

Сава Стефанович

Кіндрат Нелюба

Осаулець

 

 

Петро Дяченко

Жуки

 

 

 

Отамани

Іван Супруненко

Федір Семенко

Пилип Таран

Осаулець

 

 

Кіндрат Човновський

Отаман курінчиків

Павло Рохвал

 

 

Івончинці

 

 

 

Отамани

Клим Пискуненко

Клим Пискуненко

Григорій Волошин

стр. 59

 

1719 р.

1721 р.

1732 р.

Осаульці

 

Маско

Іван Корогва

Яківці і Павленки45

 

 

 

Отамани

Улас Матієнко

Улас Матієнко

Корнило Лучко

Осаулець

 

 

Василь Колибаба

Рибці

 

 

(у складі Другої полкової сотні)

Отаман курінчиків

Клим Смачний

 

 

Друга полкова сотня

 

 

 

Сотники

Дмитро Самарський

 

Герасим Кованька

Хорунжий

 

 

Карпо Герасимов

Писар

 

 

Йосиф Носач

 

 

 

 

Рибці

(у складі Першої полкової сотні)

 

 

Отаман

 

 

Василь Ющенко

Осаулець

 

 

Михайло Оробець

Гуджули

 

 

 

Отамани

Федір Кублицький

 

Грицько Хвеєнко

Осаулець

 

 

Грицько Хоменко

Шостаки

 

 

 

Отамани

Мирон Кабачний

 

Кость Кутовий

Супрунівка

 

 

 

Отамани

Іван Романенко

 

Филон Трикопа

Осаулець

 

 

Грицько Кучер

Івашки

 

 

 

Отамани

Федір Пилипенко

 

Дмитро Нестеренко

Осаулець

 

 

Фацько Прокопенко

Мильці

 

 

 

Отамани

Василь Дручко

 

Андрій Косточко

Осаулець

 

 

Андрій Рудий

Мачохи

 

 

 

Отамани

Максим Туркенич

 

Антон Лисогора

Осаульці

 

 

Федір Будник

Семен Деса

Грицько Будник

Грабинівка

 

 

 

Отамани

Іван Андрушенко

 

Семен Міщенко

Кам'янка

 

 

 

Отамани

Сергій

 

Лаврін Гурін

Осаулець

 

 

Матвій Парасотченко

Брусія

 

 

 

Отаман

 

 

Микита Холодний

Осаулець

 

 

Василь Товстовій

Нижні Млини

 

 

 

Отамани

Лесько Кабан

 

Михайло Ус

стр. 60

 

1719 р.

1721 р.

1732 р.

Осаулець

 

 

Федір Адаменко

Пушкарівка

 

 

 

Отаман

 

 

Іван Дем'яненко

Осаулець

 

 

Лукаш Селочко

Великобудищанська сотня

 

 

 

Сотники

Федір Семенович Іван Сулима (можливо, наказний або колишній)46

Дмитро Колачинський

Іван Сулима

Колишній сотник

Дмитро Колачинський

 

 

Колишній сотник

Максим Левченко

 

 

Колишній сотник

Іван Педан

 

 

Отамани

Сидір Яременко

Федір Товстий

Федір Товстий

Хорунжі

Охрім Замірко

 

Стефан Дащенко

Писар

 

 

Яків Іванов

Осаулець

 

 

Грицько Чахова

 

 

 

 

Решетилівська сотня

 

 

 

Сотники

Ієремій Федорович

Іван Гаєвський

Іван Гаєвський

Отамани городові

Радіон Іванович

Іван Довгопол

Петро Брадинокий

Хорунжі

Семенець Заїка

 

Григорій Крамаренко

Писар

 

 

Іван Пиковець

Осаульці

 

 

Кирик Кисеновський

Михайло Косенко

Старосанжарська сотня

 

 

 

Сотники

Іван Тарнавський

Іван Тарнавський

Григорій Занковський

Наказний сотник

 

 

Терентій Юрашев

Отамани городові

Степан Романиченко

Степан Романиченко

Василь Павелко

Хорунжі

Петро Поставний

 

Євстафій Буйша

Писар

 

 

Іван Канасевич

Осаульці

 

 

Павло Баранник

Федір Швидкий

Олістрат Литвин

Комісари сотенні

 

 

Леонтій Бужма Семен Соляник

Комісари овечих заводів

 

 

Петро Телятник

Кирило Филоненко

Новосанжарська сотня

 

 

 

Сотники

Павло Жданович

Павло Жданович

Дмитро Левенець

Сотник наказний

 

Василь Жданович (брат П. Ж.)

 

Отамани городові

Яків Кущ

Грицько Ященко

Федір Писаренко

стр. 61

 

1719 р.

1721 р.

1732 р.

Писар

 

 

Іван Кущинський (Кущ)

Хорунжий

 

 

Андрій Груздій

Хорунжий колишній

Зінець

 

 

Осаульці

 

 

Кирик Одинець

Кіндрат Стороженко

Комісар овечих заводів

 

 

Семен Скляр

Білицька сотня

 

 

 

Сотники

Василій Єфимович

Василій Єфимович

Василій Єфимович (Євфименко)

Сотник наказний

 

Марко Лазоренко

 

Отамани городові

Яків Цисарський

Іван Слюсар

Марко Лазоренко

Хорунжі

Іван Білозорський

Юхим Боровиченко

Дмитро Конюшенко

Писар

 

 

Андрій Гайда

Осаульці

 

 

Іван Рудий

Лесько Вовк

Отамани комарівські

Омелько Пащенко

 

Антон Махновський

Кобеляцька сотня

 

 

 

Сотник

Сава Михайлович

 

 

Сотники наказні

 

Павло Ковельський

Стефан Бродський

Отамани городові

Василь Рубан

Іван Сук

Ємельян Середа

Писарі

Омелько Середа

 

Василь Стоянов

Хорунжий

 

 

Данило Мошенець

Отаман піхотний

Лук'ян

 

 

Осаульці

 

 

Яків Каністра

Тимко Киктенко

Яцик Малий

Іван Гарбуз

Сокольська сотня

 

 

 

Сотники

Федір Тимофійович

Федір Тимофійович

Федір Федорович

Отамани городові

Софроній Лісний

Йосиф Кульбака

Лукаш Штепа

Писарі

Семен Жданович

 

Семен Іванович

Хорунжий

 

 

Іван Благодар

Осаулець

 

 

Стефан Пухар

Комісари овечих заводів

 

 

Данило Полян

Василь Яровий

Павло Швець

Переволочанський замок

 

 

 

Отамани лучківські

Семен Тупало

Кіндрат Довженко

Дмитро Яровий

Піший отаман лучківський

 

Тишко Іваненко

 

Дозорець переволочанський

 

Василь Зеленський

 

стр. 62

 

1719 р.

1721 р.

1732 р.

Отамани ханделіївські

Іванко

Кіндрат Олексієнко

 

Кишенська (Кишеньківська) сотня

 

 

 

Сотники

Григорій Потоцький

Григорій Потоцький

Григорій Потоцький

Отамани городові

 

Михайло Лук'янович

Федір Мамот

Писар

 

 

Іван Синьогуб

Хорунжий

 

 

Лук'ян Тараненко

Осаулець

 

 

Гаврило Смілин

Отаман лучківський

 

 

Федір Яланський

Отаман ханделіївський

 

 

Никифор Іванченко

Переволочанська сотня

 

 

 

Сотники

Йосиф Яковлевич

Павло Вакуленко

Павло Вакулов (Вакуленко)

Отамани городові

Іван Яреськовський

Опанас Сопільняк

Леонтій Лаврененко

Писарі

Стефан Висоцький

 

Леонтій Іванов

Осаулець

 

 

Зінець Таран Василь

Келебердська сотня

 

 

 

Сотники

Павло Тройніцький

Павло Тройніцький

Павло Тройніцький

Отамани городові

Денис Соравець

Денис Соравець

Федір Робота

Писар

 

 

Дмитрій Могилєвський

Хорунжий

 

 

Василь Росоха

Осаулець

 

 

Іван Ялець

Комісар овечих заводів

 

 

Стефан Солдат

Орлянська сотня

 

 

 

Сотники

Петро Медзяновський

Йосиф Яковлевич

Йосиф Яковлевич

Отамани городові

Євстафій Житинський

Євстафій Житинський

Григорій Давибаран

Писар

 

 

Тимофій Стєфанов

Осаулець

 

 

Роман Халява

Китайгородська сотня

 

 

 

Сотники

Стефан Васильович

Стефан Васильович

Єрофей Семенов

Отамани городові

Антон Маренич

Парфеній Немировський

Кирило Мельниченко

Писарі

Омелян Михайлович

 

Гаврило Волинський

Хорунжий

 

 

Василь Андрійченко

стр. 63

 

1719 р.

1721 р.

1732 р.

Комісар овечих заводів

 

 

Стефан Солдат

Орлянська сотня

 

 

 

Сотники

Петро Медзяновський

Йосиф Яковлевич

Йосиф Яковлевич

Отамани городові

Євстафій Житинський

Євстафій Житинський

Григорій Давибаран

Писар

 

 

Тимофій Стєфанов

Осаулець

 

 

Роман Халява

Китайгородська сотня

 

 

 

Сотники

Стефан Васильович

Стефан Васильович

Єрофей Семенов

Отамани городові

Антон Маренич

Парфеній Немировський

Кирило Мельниченко

Писарі

Омелян Михайлович

 

Гаврило Волинський

Хорунжий

 

 

Василь Андрійченко

Осаулець

 

 

Іван Сідний

Царичанська сотня

 

 

 

Сотники

Данило Жданович

Данило Жданович

Василь Баядник

Отамани городові

Корній Яковенко

Федір Бабанський

Іван Богун

Писарі

Йосиф Іванович

 

Іван Корнієнко

Хорунжі

Максим Яковенко

 

Стефан Клімченко

Осаулець

 

 

Дем'ян Рудченко

Комісар овечих заводів

 

 

Йосип Лєсік

Маяцька сотня

 

 

 

Сотники

Влас Прийма

Влас Прийма

Андрій Прийма

Отамани городові

Семен Чвертка

Лесько Чета

Семен Корсун

Писарі

Гаврило Стефанович

 

Павло Солошичов

Осаулець

 

 

Данило Конвака

Нехворощанська сотня

 

 

 

Сотники

Трохим Самойлович

Гордій Савич

Гордій Савич

Отаман городовий

 

 

Стефан Борецький

Отаман городовий наказний

 

Захарій Перетятко

 

Писар

 

 

Каленик Прокопієв

Хорунжий

 

 

Семен Іванов

Осаульці

 

 

Іван Сарафин

Іван Литвин

Шедіївські отамани курінні

Филон

 

Федір Федорака

Осаулець

 

 

Андрій Кучер

Сотник компанійців

 

 

Тенохвер Шуличенко

Отаман компанійців

 

 

Павло

стр. 64

Бунчукове і значкове товариство Полтавщини

Категорію бунчукових товаришів Полтавського полку вперше фіксує перепис 1732 р. Всього таких упривілейованих членів козацького товариства троє: Іван Прокопович Левенець, Іван Тарнавський і Дмитро Колачинський47. Як бачимо, всі вони є доволі знаними на Полтавщині та гетьманаті загалом козаками. Зокрема Іван Левенець (батько полкового осавула Івана Івановича Левенця48) упродовж 1701 - 1709, 1725 - 1729 рр. обіймав уряд полтавського полковника49. Іван Тарнавський у переписних книгах 1719 і 1721 рр. записаний як сотник старосанжарський, а Дмитро Колачинський перед 1719 р. та у 1721 р. обіймав уряд сотника великобудищанського.

Відразу після бунчукових товаришів у переписі 1732 р. вписано і двір "знатної вдови бунчукової" - "Ірини Іванової Чернякової", тобто вдови по полковнику полтавському Івану Черняку.

Категорія значкового товариства вперше осібно фіксується у переписі 1732 р. За матеріалами компуту 1719 р., прізвища значкових товаришів Полтавського полку можна виявити лише у випадку володіння ними посполитими. Зокрема саме в такому контексті згадуються значкові товариші Іван Цурка, Семен та Іван Максимовичі50.

До ревізії 1732 р. вписано 45 осіб, які перебували під значком полковника. Щоправда, через те, що в документі виявилася відсутньою сторінка, встановити поіменний склад цієї групи та, відповідно, спираючись на нього, простежити шляхи її формування неможливо. Збережений фрагмент лише вказує на їхню загальну кількість і називає прізвища шести значкових товаришів, а саме: Андрій Овенко, Афанасій Корвицький, Іван Боблій, Іван Грабовець і Гаврило Штепа51. З-поміж названих прізвищ лише Гаврила Штепу можна ідентифікувати як родича (сина??) городового отамана в Сокілках Лукаша Штепи52.

Опосередковано, з інших джерел, зокрема з інформації про власників маєтностей і посполитих, що їх населяють, можна встановити імена ще п'яти значкових товаришів, зокрема, вже відомих із матеріалів перепису 1719 р. Івана Цурку, Семена й Івана Максимовичів, а також нововписаних козаків - Семена Черняка та Івана Старицького. Максимовичі і Черняк, безперечно, були представниками добре знаних на Полтавщині і вельми заслужених старшинських родів, а Івана Старицького з великою долею вірогідності можна ідентифікувати як сина тогочасного полтавського городового отамана Луки Старицького.

Так само опосередковано, через згадки про власників козачих шинків Полтавщини можна встановити ще деяких членів цієї соціальної групи. Зокрема, у с. Мачохи власниками тамтешніх двох шинків виступають значкові товариші Василь Самарський і Данило Захарієв. І якщо родичі останнього помітних посад у козацькій ієрархії не посідали, то Василь Самарський доводиться сином колишнього полкового сотника Дмитра Самарського, влада котрого якраз і поширювалася на Мачохи. У селі Пушкарівка власником шинку (до речі, єдиного козацького) був ще один значковий товариш із добре знаним на Полтавщині прізвищем - Григорій Чуйкевич. Прізвища ще трьох встановлених подібним же чином значкових товаришів - Андрія Гординського, Григорія Афанасєва і Павла Кота - важко ідентифікувати щодо належності до певної старшинської династії Полтавщини.

Таким чином, з аналізу частково реконструйованого реєстру значкових товаришів Полтавського полку напрошується висновок, що кістяк цієї соціальної групи, наділеної не лише певними пільгами в адмініструванні і вилученнями у фіскальному дисциплінуванні, а й певними авансами щодо можливостей службового зростання, формували нащадки козацької старшини полкового і сотенного рівня. Водночас до неї входило й немало заслуженого безурядового козацтва, яке до того ж, як правило, виділялось із козацького загалу значним економічним потенціалом.

стр. 65

Значно очевиднішими є колігаційні зв'язки при формуванні групи "вдів знатних значкових", адже до їх числа зараховано "Анюту Богаєвську" (вірогідно вдову по полковому писарю в 1719 р. Григорію Богаєвському53), "Марію Яковиху Чернякову" (вдову по полтавському сотнику Якову Черняку) та "Марину Левенцову" (можливо, вдову по полтавському полковнику Прокопові Левенцю)54.

* * *

Таким чином, аналіз матеріалів переписних книг Полтавського полку 1719, 1721 і 1732 рр. містить надзвичайно цінний матеріал не лише про майнове становище полчан, а й про соціальну структуру населення, адміністративний устрій полку та систему організації влади в ньому. Загалом названі елементи відповідали тим канонам, що існували в інших полках Гетьманату. Проте звертають на себе увагу й певні особливості соціальної та адміністративної організації, які дослідниками при аналізі інших регіонів козацької держави не розглядалися. Наявність останніх переконує в потребі виявлення таких особливостей і в інших полках, аби, вже володіючи інформацією про них, класифікувати існуючі форми суспільної і політичної організації на такі, що мали універсальний характер, і ті, що були винятками.

-----

1 У зв'язку з початком російсько-турецької війни О. П. Рум'янцев 10 лютого 1769 р. наказав припинити перепис, хоча в більшості полків (у тому числі й Полтавському) робота не була завершена. А тому в розпорядженні дослідників відсутні матеріали тринадцяти із сімнадцяти існуючих у XVIII ст. на Полтавщині сотень. Збережено лише описи Полтавських міських сотень і двох периферійних - Великобудищанської і Решетилівської. - Див.: Генеральний опис Лівобережної України 1765 - 1769 рр. Покажчик населених пунктів / Ред. І. Л. Бутич. - К., 1959. - С. 68 - 88.

2 Як правило, дослідники зверталися до них лише в контексті з'ясування окремих локалізованих територіально чи тематично питань. Наприклад, див.: Мицик Ю. Царичанка козацька. - К., 2004. - С. 78 - 84.

3 Наприклад, див.: Лазаревский А. Обозрение Румянцевской описи, полк Черниговский // Черниговские губернские ведомости. - 1866. - N 33. - С. 35 - 37, 44 - 46; Багалей Д. Генеральная опись Малороссии // Киевская старина. - 1883. - Ноябрь. - С. 402 - 432; Козаки Полтавского полка по материалам Румянцевской описи. - Ч. І. - Полтава, 1913; Ч. ІІ. - Полтава, 1914; Ткаченко М. Наукове розроблення Рум'янцівської ревізії // Україна. - 1924. - N 3; Шамрай С. Козаки м. Полтави в 1676 р. за Рум'янцівським описом // Записки історично-філологічного відділу УАН. - К., 1925. - Кн. 6.

4 Компут всего полку Полтавского... 1719 р. // Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України. Інститут рукописів (далі НБУ. ІР). - Ф. І. - Спр. І-54480. - Арк. 1.

5 Компут всего товариства... Полтавского в сотнях через ревізію справлєнний в року 1721 // Там само. - Спр. 154481. - Арк. 1.

6 Там само. - Арк. 158 зв.

7 Виденіє... 1732 года // Там само. - Ф. І. - Спр. І-54335. - Арк. 2.

8 Там само. - Арк. 1 зв., 3.

9 Там само. - Арк. 3 зв.

10 Там само.

11 Компут всего полку Полтавского... 1719 р. // Там само. - Арк. 121 зв. - 122.

12 Там само. - Арк. 54 зв.

13 Виденіє... 1732 года // Там само. - Арк. 51.

14 Компут всего полку Полтавского... 1719 р. // Там само. - Арк. 144 - 146 зв.

15 Компут всего товариства... Полтавского в сотнях через ревізію справлєнний в року 1721 // Там само. - Арк. 159 - 162.

16 Виденіє... 1732 года // Там само. - Арк. 165 - 169.

17 Компут всего товариства... Полтавского в сотнях через ревізію справлєнний в року 1721 // Там само. - Арк. 159.

18 Там само. - Арк. 144.

19 Виденіє... 1732 года // Там само. - Арк. 165.

стр. 66

20 Підраховано за: Виденіє... 1732 года // Там само. - Арк. 165.

21 Там само. - Арк. 168.

22 Компут всего полку Полтавского... 1719 р. // Там само. - Арк. 35.

23 Виденіє... 1732 года. // Там само. - Арк. 62 - 63.

24 Там само. - Арк. 109 зв. - 110.

25 Компут всего полку Полтавского... 1719 р. // Там само. - Арк. 108 зв.

26 Див., наприклад: Дядиченко В. А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII - початку XVIII ст. - К., 1959. - С. 250.

27 Велично С. Літопис. - К., 1991. - Т. 2. - С. 179.

28 Див., наприклад: Gajecky G. The Cossack Administration of the Hetmanate. -Vol. 1 - 2. - Cambridge, Mass., 1978. - 789 p.

29 Виденіє... 1732 года // НБУ. ІР. - Арк. 1 зв., 3.

30 Детальніше див.: Горобець В. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І. - К., 1998. - С. 220 - 223.

31 Складено за: Компут всего полку Полтавского... 1719 року // НБУ. ІР. - Арк. 2; Виденіє... 1732 года // Там само. - Арк. 1.

32 Дядиченко В. А. Вказ. праця. - С. 252 - 255, 269 - 270. Щоправда, М. Слабченко, розглядаючи структуру сотенного управління гетьманату у другій половині XVII-XVIII ст., обмежувався згадками лише про сотника, городового отамана, писаря і курінного отамана (див.: Слабченко М. Е. Малорусский полк в административном отношений (историко-юридический очерк). - Одесса, 1909. - С. 126).

33 Див.: Gajecky G. The Cossack Administration... - P. 533, 541.

34 Ibid. - P. 563.

35 Виденіє... 1732 года // НБУ. ІР. - Арк. 113.

36 Компут всего полку Полтавского... 1719 г. // Там само. - Арк. 126.

37 Там само. - Арк. 208.

38 Лазаревский А. Описание старой Малороссии. - Т. 2: Полк Нежинский. - К., 1897. - С. 288.

39 Дядиченко В. А. Вказ. праця. - С. 295.

40 Наприклад, див.: "О захвате водки урядником Киевского магистрата Сильвестром Саливским с товарищами у сотенного есаула Григория Голика" // ЦДІАУ в м. Києві. - Ф. 63. - Оп. 1. - Спр. 33. - Арк. 1 - 17.

41 Виденіє... 1732 года // НБУ. ІР. - Арк. 53 зв. - 55.

42 Компут всего полку Полтавского... 1719 року. // Там само. - Арк. 56, 108 зв. та ін.

43 Див.: Горобець В. Вказ. праця. - С. 260 - 275.

44 Компут всего товариства... Полтавского в сотнях через ревізію справлєнний в року 1721 // НБУ. ІР. - Арк. 100, 109 зв.

45 Компут всего полку Полтавского... 1719 р. // Там само. - Арк. 32 зв. - 33.

46 Згадка про Івана Судиму як про сотника великобудищанського в контексті володільницьких прав на "посполитих, крайнє убогіх" в Нижніх Млинах (Компут всего полку Полтавского... 1719 р. // Там само. - Арк. 55).

47 Виденіє... 1732 года // Там само. - Арк. 1.

48 Указівку на ступінь родинних зв'язків див.: Виденіє... 1732 года. // Там само. - Арк. 10.

49 Gajecky G. Op. cit. - P.519 - 520.

50 Компут всего полку Полтавского... 1719 р. // НБУ. ІР. - Арк. 55.

51 Виденіє... 1732 года // Там само. - Арк. 3.

52 Там само. - Арк. 149.

53 Компут всего полку Полтавского... 1719 р. // Там само. - Арк. 2.

54 Виденіє... 1732 года // Там само. - Арк. 3.

Basing on the materials of revisions held in Poltava regiment in 1719, 1721, 1732 the article analyses social structure of population of Poltava region, reconstructs the model of administrative system and the system of authorities' organization on regimental, sotnia and kurin' levels and defines personal staff of Cossack functionaries.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/СТРУКТУРА-ВРЯДУВАННЯ-ТА-СОЦІАЛЬНЕ-ДИСЦИПЛІНУВАННЯ-В-ПІВДЕННИХ-ПОЛКАХ-ГЕТЬМАНАТУ-за-матеріалами-ревізій-Полтавського-полку-1719-1721-і-1732-рр-ч-2

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

СТРУКТУРА ВРЯДУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ДИСЦИПЛІНУВАННЯ В ПІВДЕННИХ ПОЛКАХ ГЕТЬМАНАТУ (за матеріалами ревізій Полтавського полку 1719, 1721 і 1732 рр.) (ч.2) // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/СТРУКТУРА-ВРЯДУВАННЯ-ТА-СОЦІАЛЬНЕ-ДИСЦИПЛІНУВАННЯ-В-ПІВДЕННИХ-ПОЛКАХ-ГЕТЬМАНАТУ-за-матеріалами-ревізій-Полтавського-полку-1719-1721-і-1732-рр-ч-2 (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
1057 views rating
27.08.2014 (2651 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
19 hours ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
8 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
9 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
9 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
9 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
10 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
СТРУКТУРА ВРЯДУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ДИСЦИПЛІНУВАННЯ В ПІВДЕННИХ ПОЛКАХ ГЕТЬМАНАТУ (за матеріалами ревізій Полтавського полку 1719, 1721 і 1732 рр.) (ч.2)
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones