Libmonster ID: UA-2709

 25 грудня 2001 р. раптово помер відомий український учений і педагог, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету Григорій Васильович Павленко.

Г. В. Павленко народився 20 квітня 1936 р. у с. Новий Мир Поліського району Київської області. В 1953 р. закінчив Варовицьку середню школу, а через шість років - з відзнакою історичний факультет Ужгородського університету. Протягом 1959-1962 рр. Григорій Васильович працював викладачем нової історії в Південно-Сахалінському педінституті. Хоча робота була й цікавою, але потяг до наукових пошуків взяв гору. В 1962 р. Г. В. Павленко став аспірантом кафедри нової і новітньої історії Московського державного педінституту. Його науковим керівником було призначено відомого вченого, професора О. Л. Нарочницького. Молодий науковець зупинив свій вибір на аграрній проблемі в програмних документах німецької соціал-демократії кінця XIX ст. Розпочаті пошуки продовжив під час навчання в Берлінському університеті ім. О. Гумбольдта (1964-1965). У цей період з'явилися його перші наукові публікації у фахових виданнях.

З вересня 1965 р. Г. В. Павленко працював в Ужгородському університеті. Був викладачем (1965-1966), старшим викладачем (1966), доцентом (1966-1983), професором (1983-2001), завідувачем кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та історіографії (1988-1993), завідувачем кафедри нової і новітньої історії та історіографії (1993-2001), деканом історичного факультету (1986-1991). В 1966 р. захистив кандидатську на тему "Німецька соціал- демократія і аграрне питання (1890-1895 рр.)", а в 1982 р. - докторську "Проблема союзу робітничого класу з селянством в німецькій соціал-демократії в період переходу до імперіалізму" дисертації. Йому було присвоєно вчені звання доцента (1968) та професора (1984).

Г. В. Павленко - автор понад 250 наукових, навчально-методичних і краєзнавчих публікацій, присвячених переважно актуальним питанням германістики, а саме: німецька соціал-демократія й аграрне питання в другій половині XIX - на початку XX ст.; історіографія виникнення

стр. 158


Німецької імперії; життя і діяльність окремих німецьких революційних, політичних чи державних діячів - А. Бебеля, О. Бісмарка, В. Вейтлінга, Ф. Енгельса, К. Каутського, К. Лібкнехта, Р. Люксембург, К. Маркса та ін. У цьому контексті виділяється монографія Г. В. Павленка "Вильгельм Вейтлинг" (Москва, 1985), в якій всебічно висвітлено головні життєві віхи та діяльність відомого представника німецького робітничого руху. Крім того, Григорій Васильович був автором змістовних рецензій на праці німецьких учених - К. Андерса, Г. Лемана, X. Хессельбарта, Д. Шаафа, Й. Штрайзандта та ін.

В коло наукових інтересів Г. В. Павленка входила і проблема російсько- українсько-німецьких суспільно-політичних, наукових і культурних зв'язків другої половини XIX - початку XX ст. Він був автором низки публікацій з таких проблем, як "Іван Франко і Німеччина", "Леся Українка і Німеччина" та ін. Брав участь у роботі Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО "Іван Франко і світова культура", що відбувся в 1986 р. у Львові. Актуальним є дослідження Г. В. Павленка "Німеччина і німці в житті й творчості Т. Г. Шевченка" (Ужгород, 1995).

Цікавився дослідник й історією Закарпаття. Він був співавтором таких колективних праць, як "Історія Ужгорода" (Ужгород, 1993), "Нариси історії Закарпаття" (Ужгород, 1993. - Т. 1) та ін. Крім того, ним написано чимало нарисів, присвячених видатним особистостям краю - М. А. Балудянському, А. Ф. Бачинському, Ю. І. Гуці-Венеліну, О. В. Духновичу, П. Д. Лодію, М. Л. Мункачі, І. С. Орлаю та ін. У цьому ж контексті треба згадати й працю Г. В. Павленка "Німці на Закарпатті" (Ужгород, 1995). Це одне з небагатьох досліджень з даної тематики. А ще він був автором малого енциклопедичного словника "Діячі історії, науки і культури Закарпаття" (Ужгород, 1997; 2-е доп. і перероб. вид. - 1999).

Г. В. Павленко активно досліджував і проблеми розвитку історичної науки та методології історії. Він був автором низки ґрунтовних публікацій із згаданих питань ("Яка історична наука потрібна теперішній Україні: методологічний аспект проблеми", "Українська історична наука на роздоріжжі: зміна парадигм (теоретико-методологічний аспект проблеми)" та ін.). Крім того, Григорій Васильович розробив ряд методичних порад, навчальних програм нормативних і спеціальних курсів тощо. Його навчально-методичні публікації вчать студентів правильно готуватися до семінарських занять, написання курсових і дипломних робіт, складання заліків та іспитів тощо.

Свій багатий педагогічний досвід професор Г. В. Павленко використовував у навчально-виховній роботі. Він читав курс "Нової історії" та ряд спецкурсів. Дбав про підготовку науково-педагогічних кадрів. Під його керівництвом четверо аспірантів захистили кандидатські дисертації.

Вчений і педагог Г. В. Павленко брав активну участь і в громадській роботі. Тривалий час входив до складу спеціалізованої вченої ради при Ужгородському університеті із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора історичних наук за спеціальностями "історія України" та "всесвітня історія". Крім того, був відповідальним редактором перших трьох випусків наукового збірника "Карпатика" (Ужгород, 1992-1995), членом редакційної колегії "Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: історія" (1999- 2001) тощо.

Усе своє свідоме життя Григорій Васильович Павленко натхненно працював на науково-педагогічній ниві. Він вніс помітний вклад у вітчизняну та зарубіжну історіографію. Своїми добрими справами заслужив вдячність і добру пам'ять.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ПАВЛЕНКО-ГРИГОРІЙ-ВАСИЛЬОВИЧ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Владислав ПортмонеContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Legash

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ПАВЛЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ПАВЛЕНКО-ГРИГОРІЙ-ВАСИЛЬОВИЧ (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Владислав Портмоне
Prinstone, United States
1439 views rating
24.08.2014 (2653 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
10 hours ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ПАВЛЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones