Libmonster ID: UA-3243

Запоріжжя, 2006. - 296 с.

Інтерес до проблеми вивчення історії III райху виник відразу після його утворення. На сьогодні історіографія нацизму вже представлена великою кількістю досліджень. При цьому найбільшу увагу вчених привертають проблеми утворення соціальної, масової бази нацизму, генеза його ідеологічного світогляду, окремі аспекти функціонування диктатури НСДАП, військово-політичний аспект нацизму тощо. Характерно, що досить тривалий час проблеми, пов'язані з вивченням діяльності молодіжних установ III райху, насамперед гітлерюгенду, вітчизняні історики обходили осторонь, тому що їхнє наукове осмислення могло призвести до проведення вельми прозорих паралелей із діяльністю аналогічних структур у СРСР. Саме з огляду на це рецензована праця доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету (ЗНУ) О. Р. Давлєтова дозволяє краще зрозуміти особливості новітньої історії Німеччини міжвоєнного періоду.

Наукова актуальність теми цього дослідження насамперед пов'язана з тим, що й досі немає відповіді на важливі питання:

1. Яким чином за допомогою виховання, зорієнтованого на расову теорію й ідею "елітарності" німецької нації, нацистам удалося розірвати зв'язки молоді з традиційною ціннісною системою країни?

2. Чи можливо було дистанціювання молодої людини в умовах III райху від нацизму заради власного безпечного існування?

стр. 212


3. Яку роль відігравали структурні елементи саме гітлерюгенду в системі молодіжного виховання?

О. Р. Давлєтов у вступі до монографії чітко та реалістично визначив об'єкт і предмет дослідження, його мету й завдання, хронологічні та територіальні межі, зв'язок з іншими науковими темами в рамках комплексної проблеми "Політична історія країн Західної Європи XVII-XX ст.", що розробляється на кафедрі всесвітньої історії й міжнародних відносин ЗНУ.

Автор на широкій та різноплановій джерельній та історіографічній базі виважено й послідовно реалізував поставлену мету та дослідницькі завдання. Архітектоніка рецензованої монографії цілком доцільна й певною мірою оригінальна. Текст поділено на 10 нарисів. Перші два присвячені передумовам виникнення й складовим нацизму, а також ідейно-теоретичним витокам націонал-соціалістичного світогляду, останній (10-й) - концептуально-парадигмальній оцінці вивчення феномена нацизму в європейській історіографії XX ст. Інші сім нарисів у проблемно-хронологічному ключі розкривають еволюцію нацистської політики стосовно молоді, основні етапи її генези, трансформацію оргструктур і проведення її впродовж 1922 - 1939 рр. Важливим елементом цього дослідження стали й матеріали 24 додатків та 36 ілюстрацій. Автор системно й послідовно реалізовує поставлені дослідницькі завдання. Про це свідчить стислий, але при цьому глибокий характер висновків (с. 186 - 190). О. Р. Давлєтов обгрунтував та виокремив три основні періоди в історії розвитку нацистського молодіжного руху: 1922 - 1933 рр. - етап його становлення, 1933 - 1936 рр. - уніфікація за нацистським зразком, 1936 - 1939 рр. - остаточна інтеграція гітлерюгенду в державний організм. Зроблено також логічний висновок про те, що цей рух для нацистського керівництва став унікальним знаряддям ідеологічного впливу, уніфікації молоді всієї країни шляхом включення її в політичну систему III райху (с. 142).

Серед вад рецензованої праці слід відзначити деякі стилістичні огріхи й досить стислий характер висновків. Окрім цього, було б доречно розмістити перелік використаних джерел та літератури одразу після приміток, тобто перед додатками.

Вивчення генези нацистського молодіжного руху у Ваймарській Республіці (1922 - 1933 рр.) та історії гітлерюгенду в III райху (1933 - 1939 рр.) дозволяє краще зрозуміти окремі етапи історії Німеччини в XX ст., зважено й розсудливо враховувати досвід минулого в побудові правової демократичної держави в Україні.

Загалом рецензована монографія О. Р. Давлєтова виконана на належному науково-теоретичному фаховому рівні, становить безумовний інтерес для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться історією Німеччини.

(Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/О-Р-ДАВЛЄТОВ-ГІТЛЕРЮГЕНД-ВІД-ЗАГОНУ-АДОЛЬФА-ГІТЛЕРА-ДО-ЄДИНОЇ-ДЕРЖАВНОЇ-МОЛОДІЖНОЇ-ОРГАНІЗАЦІЇ-ТРЕТЬОГО-РЕЙХУ-1922-1939-рр-НАРИСИ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

О. Р. ДАВЛЄТОВ. "ГІТЛЕРЮГЕНД": ВІД "ЗАГОНУ АДОЛЬФА ГІТЛЕРА" ДО ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТРЕТЬОГО РЕЙХУ" (1922 - 1939 рр.): НАРИСИ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/О-Р-ДАВЛЄТОВ-ГІТЛЕРЮГЕНД-ВІД-ЗАГОНУ-АДОЛЬФА-ГІТЛЕРА-ДО-ЄДИНОЇ-ДЕРЖАВНОЇ-МОЛОДІЖНОЇ-ОРГАНІЗАЦІЇ-ТРЕТЬОГО-РЕЙХУ-1922-1939-рр-НАРИСИ (date of access: 04.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Rating
0 votes
Related Articles
Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам.
Catalog: Разное 
20 hours ago · From Naina Kravetz
UNDER ADVERSE CONDITIONS
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
THE "EUROPEAN CHOICE" OF UKRAINE WITHOUT THE "UKRAINIAN CHOICE" OF THE EU
Yesterday · From Україна Онлайн
THE NEW CYCLE OF ALLIANCE ENLARGEMENT: UKRAINE AND NATO
Yesterday · From Україна Онлайн
Люди делового миа
Yesterday · From Україна Онлайн
ДА БУДЕТ ГАЗ!
Catalog: Разное 
Yesterday · From Україна Онлайн
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
4 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
4 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
5 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
О. Р. ДАВЛЄТОВ. "ГІТЛЕРЮГЕНД": ВІД "ЗАГОНУ АДОЛЬФА ГІТЛЕРА" ДО ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТРЕТЬОГО РЕЙХУ" (1922 - 1939 рр.): НАРИСИ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones