Libmonster ID: UA-3120

Заглавие статьи НЕДУЖКО Ю. В. ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ. ВІДЗНАЧЕННЯ СВІТОВОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЇ
Автор(ы) П. П. ТОЛОЧКО
Источник Український історичний журнал,  № 5, 2007, C. 223-224

Author: П. П. ТОЛОЧКО

Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2003. - 200 с.

Монографія Недужка Ю. В. заслуговує на увагу та схвалення. Адже у ній на основі великого обсягу оригінальних документальних джерел відтворено події відзначення ювілею Тисячоліття хрещення Руси-України, котрий мав всесвітньо-історичне значення. Про це свідчили як резолюції міжнародних організацій, зокрема й ЮНЕСКО, так і рівень та масштаби організованих святкувань.

В трьох розділах праці автор відтворив перебіг підготовки і проведення ювілейних заходів у країнах Північної й Південної Америки, Західній Європі, Австралії та СРСР. Молодий науковець слушно зазначив, що в світі по суті було організовано дві масштабні ювілейні кампанії з нагоди Тисячоліття хрещення Київської Русі. Першу організувала українська діаспора у країнах Заходу. Під час її проведення, як це яскраво висвітлюється в книзі, закордонні українці добивалися легалізації УГКЦ й УАПЦ в УРСР, а також дотримання релігійної свободи у Радянському Союзі. Іншим аспектом ювілейних заходів діаспори було намагання консолідувати еміграцію, підвищити рівень її національної самосвідомості, популяризувати народні звичаї, традиції, історію як в українській громаді, так і серед суспільств країн проживання.

Можна погодитися з твердженнями Ю. В. Недужка про те, що діаспора своїми благочестивими та патріотичними діями продемонструвала всьому світові єдність з Україною, готовність відстоювати інтереси свого народу в будь-яких, навіть найнесприятливіших умовах буття. Взявши активну участь у відзначенні ювілею, українці діаспори показали свою високу самосвідомість і патріотизм, своє прагнення боротися за існування церкви й незалежність власної держави.

стр. 223


Інша ювілейна кампанія була організована Руською православною церквою за підтримки органів влади Радянського Союзу. її метою у середині країн було відродження в СРСР власної церковної організації, а також зміцнення моральних норм у суспільстві. В міжнародному аспекті відбувалася популяризація радянського способу життя, боротьби за мир та, найголовніше, заперечувалися твердження української еміграції й органів влади країн Заходу про недотримання релігійної свободи в УРСР. Натомість пропагувалися ідеї про те, що СРСР - демократична країна. Адже церква у ній відділена від держави, а кожен громадянин Радянського Союзу міг сповідувати будь-яку, релігію або не сповідувати жодної. Це гарантувалося Конституцією СРСР, а також законодавствами союзних республік.

Таким чином, як справедливо стверджує автор монографії, в світі існували два погляди на одну і ту ж визначну всесвітньо-історичну подію - ювілей українського християнства. Проте необхідно відзначити, що обидві кампанії мали своїм наслідком відродження церковного життя, розвиток української науки та культури в Радянському Союзі й країнах Заходу, лібералізацію релігійного законодавства і легалізацію УГКЦ та УАПЦ в УРСР.

Велике значення ювілей мав для десятків мільйонів українців незалежно від їх політичної чи релігійної приналежності. Він став всенародним святом моральності, людськості, доброти й справедливості. В певному сенсі цей ювілей об'єднав навколо себе українців усього світу, став символом консолідації українського народу на основі християнського віровчення, що і засвідчив у своїй монографії Ю. В. Недужко.

Для України цей вияв єднання нації навколо вічних християнських цінностей та ідеалів повинен стати гідним прикладом для наслідування. Адже останній так не вистачає духовної сили, а також єдності для відродження її як могутньої й багатої європейської країни.

Хотів би підкреслити, що для підготовки монографії Недужко Ю. В. скористався величезною джерельною базою, котра включає в себе документи Центрального державного архіву громадських об'єднань України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Архіву Європейського ювілейного комітету 1000-річчя хрещення Руси-України, Поточного архіву Ради у справах релігії при Раді Міністрів УРСР, Державного архіву Волинської області. В представленій науковій праці також широко використано матеріали іноземних мас-медіа, а також спогади і листування провідних діячів української діаспори.

Книга відзначається оригінальністю дослідницької тематики, спрямованої на отримання вагомих результатів у вивченні питань, актуальних для вітчизняної науки, держави й суспільства. Автор показав своє вміння розкривати недосліджені досі проблеми та аргументовано давати на них відповіді на належному аналітичному і науковому рівні. Поява даної монографії ліквідовує одну з "білих плям" в історії України й заповнює прогалини у вітчизняній історіографії.

Необхідно підкреслити, що практична цінність дослідження полягає в можливості його використання для написання узагальнюючих праць із новітньої історії України, минулого української еміграції, політології, релігієзнавства, а також під час учбового процесу у вищих та середніх навчально-освітніх закладах.

На мою думку, монографія докторанта Інституту історії України НАНУ, кандидата історичних наук Недужка Ю. В. сприяє патріотичному вихованню підростаючого покоління, утвердженню загальнолюдських християнських цінностей і високого авторитету вітчизняної історичної науки в світі й цілком аргументовано заслуговує на присудження щорічної премії Президента України для молодих учених.

П. П. Толочко (Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НЕДУЖКО-Ю-В-ТИСЯЧОЛІТТЯ-ХРЕЩЕННЯ-РУСИ-УКРАЇНИ-ВІДЗНАЧЕННЯ-СВІТОВОЮ-ГРОМАДСЬКІСТЮ-ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОЇ-ПОДІЇ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

НЕДУЖКО Ю. В. ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ. ВІДЗНАЧЕННЯ СВІТОВОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЇ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НЕДУЖКО-Ю-В-ТИСЯЧОЛІТТЯ-ХРЕЩЕННЯ-РУСИ-УКРАЇНИ-ВІДЗНАЧЕННЯ-СВІТОВОЮ-ГРОМАДСЬКІСТЮ-ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОЇ-ПОДІЇ (date of access: 02.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
2 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
2 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
3 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
8 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
9 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
11 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
11 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
11 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
11 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
12 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
НЕДУЖКО Ю. В. ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ. ВІДЗНАЧЕННЯ СВІТОВОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНОЇ ПОДІЇ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones