Libmonster ID: UA-3720

Заглавие статьи Мельникова Ірина Миколаївна
Автор(ы) Н. В. Кривець
Источник Український історичний журнал,  № 6, 2010, C. 228-229

3 листопада 2010 р., на дев'яносто третьому році, пішла з життя Ірина Миколаївна Мельникова - доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, заслужений діяч науки і техніки України, відомий вітчизняний учений.

Вона народилася 1918 р. в місті Мена на Чернігівщині. 1940 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, після чого вступила до аспірантури.

Війна перервала її творчі плани й задуми, змусивши виїхати з родиною до Чимкента. Там, у Південно-Казахстанському вчительському інституті, у 1941 - 1942 рр. Ірина Миколаївна працювала старшим викладачем історії СРСР. У 1942 - 1944 рр. вона продовжила навчання в аспірантурі Об'єднаного українського державного університету у м. Кзил-Орда, а з 1945 р. - в Київському державному університеті. 1946 р. І. М. Мельникова успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Політика російського уряду щодо України у 1725 - 1740 рр.", виявивши при цьому вміння глибоко аналізувати документальний матеріал, надзвичайну працездатність та потяг до знань.

У 1947 - 1959 рр. Ірина Миколаївна працювала старшим науковим співробітником в Інституті слов'янознавства Академії наук СРСР у Москві й була першим ученим секретарем цієї установи. Тоді ж у коло своїх творчих інтересів вона включила дослідження минулого Закарпаття, підготувавши серію глибоких аналітичних статей із цієї тематики, зокрема з історії останнього періоду революції 1848 р., національно-визвольної боротьби українців регіону в 1919 - 1924 рр. та ін.

Від 1950-х рр. талановита вчена поглиблено вивчала історію Чехословаччини 1920 - 1930-х рр., зокрема становище й розвиток Закарпатської України в її складі. Унаслідок копіткої праці І. М. Мельникова підготувала три розділи до фундаментальної "Історії Чехословаччини", де вперше висвітлила історію Закарпаття. Її подальші творчі розвідки з цієї проблеми було опубліковано в "Учёных записках Института славяноведения", історичних журналах, а також у празькому й братиславському наукових часописах.

1957 р. Ірина Миколаївна перейшла на роботу до Інституту історії АН УРСР, продовжуючи до 1959 р. працювати за сумісництвом в Інституті слов'янознавства Академії наук СРСР. Відтоді творча та громадська діяльність І. М. Мельникової була тісно пов'язана з провідним у республіці закладом історичного профілю, де вона пройшла шлях від старшого до головного наукового співробітника.

У 1962 р. Ірина Миколаївна захистила докторську дисертацію на тему "Класова боротьба у Чехословаччині в період тимчасової часткової стабілізації капіталізму (1924 - 1929 рр.)", матеріали якої стали основою її однойменної монографії. Спираючись на архівні джерела, у тому числі й зарубіжні, вона докладно дослідила внутрішню і зовнішню політику цієї країни, дала розгорнуту характеристику численних партій, які діяли в той час. Питання, порушені у цій монографії, актуальні й нині.

Як принциповий та об'єктивний учений із широким творчим світоглядом, здібний організатор науки І. М. Мельникова цілком закономірно впродовж 1965 - 1988 рр. очолювала відділ історії зарубіжних країн і міжнародних зв'язків України. Він і досі, після перейменування в 1996 р. у відділ всесвітньої історії та міжнародних відносин, є одним із провідних у складі Інституту історії України НАНУ. Нині його очолює її учень, доктор історичних наук С. В. Віднянський.

Під керівництвом Ірини Миколаївни проводилося комплексне науково-теоретичне розроблення важливих напрямів вітчизняної й загальної історії. Їй удалося фактично створити в Україні школу фахівців з історії та міжнародних відносин держав Центральної й Південно-Східної Європи. Під керівництвом І. М. Мельникової написано й захищено понад 30 кандидатських дисертацій.

У 1973 р. Ірину Миколаївну було обрано членом-кореспондентом Академії наук УРСР.

Вона була авторитетною дослідницею проблем історії зарубіжних країн і міжнародних відносин України, присвятивши цій проблематиці майже 200 наукових праць. Серед них - понад 30 монографій, а також колективних видань, де І. М. Мельникова була автором розділів, статей, нарисів та головним чи відповідальним редактором або членом редколегій. Під її керівництвом у відділі написано колективні й індивідуальні монографії, в тому числі із залученням істориків із вищих навчальних закладів Києва, Ужгорода, Чернівців та інших міст.

Науково-організаційний талант Ірини Миколаївни був спрямований на зміцнення позицій учених України на міжнародній арені. Із 1970-х і до початку 1990-х рр. вона була заступником голови Комісії істориків СРСР та Чехословаччини. І. М. Мельникова неодноразово представляла дослідників з України на багатьох творчих форумах, зокрема на VІІ-Х Міжнародних з'їздах славістів.

Багато уваги Ірина Миколаївна приділяла розвитку міжнародних наукових зв'язків ще з кінця 1940-х рр. За її ініціативою, у 1970 - 1980-х рр. на основі двосторонніх договорів, плідної співпраці між Інститутом історії АН УРСР і закладами відповідного профілю академій наук Болгарії, Польщі, Чехословаччини й інших держав здійснювалися творчі контакти вчених.

стр. 228

Із 1967 р. та до кінця 1980-х рр. І. М. Мельникова очолювала Наукову координаційну раду АН УРСР з питань історії європейських соціалістичних країн, створену на базі керованого нею відділу, плідно співпрацюючи з дослідниками з інших академічних установ республіки.

Багато років Ірина Миколаївна була автором, членом редколегії та відповідальною за випуск збірника наукових праць "Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн", а з 1991 р. - членом редколегії збірника "Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки".

Багато енергії й знань І. М. Мельникова віддавала громадській діяльності. Вона була членом правління Товариства "Знання" УРСР, головою Науково-методичної ради з пропаганди історичних знань. З її ініціативи в багатьох областях України проводилися Дні науки. Багато років Ірина Миколаївна працювала заступником голови правління Українського товариства дружби із Чехословаччиною.

1990-ті рр. стали новим творчим етапом у житті І. М. Мельникової, коли свій багатий науковий потенціал вона спрямувала на дослідження найактуальніших питань міжнародних зв'язків незалежної України. Зокрема, 2001 р. під її науковим керівництвом вийшла оригінальна праця - анотована історична хроніка "Україна і Європа (1990 - 2000 рр.)" (у 2 ч.), де подано системно-інформаційний аналіз процесу становлення та розвитку міжнародних відносин України з державами Центральної й Південно-Східної Європи та країнами - членами Європейського Союзу.

Плідна, багатогранна наукова й громадська діяльність Ірини Миколаївни одержала високу оцінку. Її було нагороджено орденами Трудового червоного прапора, Дружби народів, Жовтневої революції, а також Почесною грамотою та грамотою Президії АН України, знаком Міністерства освіти "Відмінник освіти України", почесними знаками Всесоюзного товариства "Знання", "За активну роботу", Союзу радянських товариств дружби "За внесок у справу дружби" і почесним знаком І ступеня Со юзу чехословацько-радянської дружби.

За внесок у співпрацю істориків України й Чехословаччини, зміцнення дружби між народами дослідницю було нагороджено медалями імені Яна Пуркіне Брненського університету, імені Зденека Неєдли та імені Л. Штура Словацької академії наук. У 2002 р. І. М. Мельниковій указом Президента України присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Наукова громадськість, колеги та учні висловлюють глибоке співчуття рідним і близьким Ірини Миколаївни Мельникової. Пам'ять про цю порядну, інтелігентну, чуйну й світлу людину завжди житиме у серцях тих, кому пощастило працювати під її керівництвом.

(Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Мельникова-Ірина-Миколаївна

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Мельникова Ірина Миколаївна // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 05.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Мельникова-Ірина-Миколаївна (date of access: 28.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1522 views rating
05.09.2014 (2641 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
4 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
5 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
EUROPEAN NORTH: HISTORY OF EXPLORATION IN DOCUMENTS
Catalog: География 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Мельникова Ірина Миколаївна
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones