Libmonster ID: UA-3568

Заглавие статьи МАЛЮНОК ІЗ НІМЕЦЬКОЇ БРОШУРИ 1684 р.
Автор(ы) Ю. А. МИЦИК
Источник Український історичний журнал,  № 5, 2009, C. 214-217

У замітці йдеться про виявлений автором у польських архівосховищах цікавий історичний малюнок, опублікований 1684 р. в Німеччині, на якому зображено страту великого візира Кара-Мустафи-паши, що відіграв негативну роль в українській історії другої половини XVII ст.

Під час наукового відрядження до Польщі мені до рук потрапила видана у 1684 р. невелика ("у четвірку") анонімна німецька брошура під заголовком "Радісна звістка всьому християнству..." ("Der ganzen Christenheit erfreuliche Nachricht..."). Вона зберігається у відділі стародруків бібліотеки Вроцлавського університету під шифром 4 F. 2019 a adl. 21, а я використав її мікрофільм N 45886 із відділу мікрофільмів Національної бібліотеки у Варшаві. Дана брошура містить тексти листів із Риму, Венеції, Кракова, "з Польщі" з описом здебільшого двох головних і актуальних подій.

Одна з них стосувалась успішних дій українських козаків на чолі з гетьманом Стефаном Куницьким проти Османської імперії, зокрема відзначалось, що козаки


Мицик Юрій Андрійович - д-р іст. наук, професор кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія" (Київ).

стр. 214

стр. 215

спустошили татарські кочів'я у 50 милях від Кам'янця-Подільського і збираються дійти аж до Адріанополя. Про цей похід С. Куницького, що мав на меті розвинути успіх у боротьбі проти турків, досягнутий військами християнської Священної ліги в битві під Віднем 12 вересня 1683 р., досить багато писалося у тогочасній пресі. Відомо, що похід спочатку був дуже вдалим, але згодом козаки були змушені відступити під тиском переважаючих сил супротивника, а сам С. Куницький за втечу з поля бою був страчений (на його місце обрали Андрія Могилу).

Друга подія - це вбивство турками свого великого візира Кара-Мустафи Кепрюлю. Про цю особу слід згадати докладніше. Турецький рід Кепрюлю відігравав велику роль при османському дворі вже від середини ХVІІ ст., а у другій половині XVII - на початку XVIII ст. п'ятеро його представників були великими візирами (Мегмед у 1656 - 1661 рр.; Фазил-Агмед у 1661 - 1676 рр.; Кара-Мустафа в 1676 - 1684 рр.; Фазил-Мустафа у 1689 - 1691 рр. і Гусейн у 1697 - 1703 рр.).

У 1656 р. по смерті великого візира група впливових турецьких сановників вчинила тиск на матір султана Мегмеда ІV (правив у 1648 - 1687 рр.) - Турхан. Нам уже доводилося писати про цю неординарну жінку, дружину султана Ібрагіма, що була українкою за походженням і допомагала повстанцям Богдана Хмельницького (див.: Мицик Ю. Ще одна Роксолана // Жовтень. - 1985. - N3. - С. 135- 136). 26 жовтня 1656 р. вони поставили перед Турхан, яка зберігала вплив на свого 16-річного сина, ультиматум - або новим візиром буде Мегмед-паша Кепрюлю, або проти султана спалахне повстання. Турхан погодилася і з того часу до 1661 р. державою керував Мегмед. Потім великими візирами ставали його син - Фазил-Агмед-паша Кепрюлю й онук - Кара-Мустафа-паша Кепрюлю. Усі вони сповідували політику "твердої руки", тож і заходилися зміцнювати дисципліну серед сипахів та яничарів, нещадно придушили опозицію та підняли на щит гасло "священної війни" мусульман проти християн (походи на Крит, яким володіла Венеція, і у Центрально-Східну Європу).

Кара-Мустафа ("тиран", як відгукувався про нього король Речі Посполитої Ян ІІІ Собеський) наполіг на походах у Східну Європу. Саме він, командуючи військами султана Мегмеда ІV, оволодів Кам'янцем-Подільським (1672 р.), знищив Ладижин та Умань (1674 р.), штурмом узяв Чигирин (1678 р.). Хоча Кара-Мустафа до певної міри підтримував Правобережну Гетьманщину, навіть виявив у ході переговорів із польськими дипломатами розуміння українського питання, однак усе це зумовлювалося державними інтересами Османської імперії (прагнення перетворити Україну на турецьку автономію). Жорстокі розправи над українським населенням, спустошення міст і сіл красномовно свідчили про істинні наміри великого візира.

Улітку 1683 р. турецькі війська під орудою Кара-Мустафи взяли в облогу Відень, але вирішальну битву під стінами столиці багатонаціональної держави австрійських Габсбургів було програно (12 вересня 1683 р.), причому сам великий візир не виявив належного полководницького хисту. Віденська перемога Священної ліги, в якій брали участь і українські козаки, набула всеєвропейського розголосу, назавжди поклавши край завойовницьким війнам турків в Європі. Уже тоді стало зрозуміло, що Османська імперія ввійшла у смугу затяжної кризи, з якої вже так і не зможе вийти.

Звичайно, вороги великого візира не подарували Кара-Мустафі катастрофи під Віднем і, скориставшись слушним моментом, здійснили державний переворот. Після цього не забарилася й розправа - Кара-Мустафу за наказом командира яничарів було задушено шовковим шнуром, за кінці якого тягнули кілька людей. Тоді ж стратили й 36 його однодумців. Саме момент убивства великого візира Османської імперії й було зображено на малюнку, опублікованому у 1684 р. в анонімній німецькій брошурі "Радісна звістка всьому християнству...". Напис на малюнку перекладається з німецької так: "Достовірне зображення того, яким чином було

стр. 216

задушено турецького великого візира Кара-Мустафу-пашу і страчено 36 головних пашів у лютому 1684 року".

Таким чином, маємо унікальне зображення страти людини, яка відіграла важливу, але радше негативну роль в українській історії. Сподіваємось, публікація буде корисною для дослідників козацької доби.

Notes the author found devoted to Polish Archives interesting historical figure, published in 1684 in Germany, which depicts the execution of the great vizier Kara Mustafa Pasa, who played a negative role in Ukrainian history, second half XVII.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МАЛЮНОК-ІЗ-НІМЕЦЬКОЇ-БРОШУРИ-1684-р

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

МАЛЮНОК ІЗ НІМЕЦЬКОЇ БРОШУРИ 1684 р. // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МАЛЮНОК-ІЗ-НІМЕЦЬКОЇ-БРОШУРИ-1684-р (date of access: 29.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1403 views rating
04.09.2014 (2704 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
К 70-летию Владимира Константиновича Волкова
15 hours ago · From Україна Онлайн
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
2 days ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
2 days ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
2 days ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
3 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
4 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
5 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
5 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
5 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
5 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
МАЛЮНОК ІЗ НІМЕЦЬКОЇ БРОШУРИ 1684 р.
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones