Libmonster ID: UA-3702

Заглавие статьи МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "УКРАЇНА - ГЕОПОЛІТИЧНИЙ І ВОЄННИЙ ФАКТОР ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (до 65-ї річниці завершення Другої світової війни)"
Автор(ы) Т. В. Заболотна, А. П. Іржавська
Источник Український історичний журнал,  № 6, 2010, C. 213-214

.

Author: Т. В. Заболотна, А. П. Іржавська

Конференція відбулася 15 - 16 жовтня 2010 р. у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Її організаторами виступили відділ історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАНУ та кафедра всесвітньої історії навчально-наукового інституту історії й філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Метою цього заходу було визначено оприлюднення здобутків провідних фахівців, котрі займаються фундаментальними питаннями історії України періоду Другої світової війни, обговорення складних, недостатньо вивчених тем із даної проблематики та визначення нових, пріоритетних шляхів їх дослідження.

Відкрив форум ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, д-р пед. наук А. Кузьмінський. Він привітав учасників і гостей конференції, вказавши на суспільну вагу наукових студій у цій тематичній ніші. Після цього було зачитано привітання від голови-координатора організаційного комітету форуму, директора Інституту історії України НАНУ, академіка НАН України В. Смолія до учасників конференції, в якому наголошувалося на науковій важливості міжнародної конференції.

Пленарне засідання проходило у форматі доповідей та дискусій. Розпочалося воно з наукової доповіді канд. іст. наук, проф., завідувача кафедри всесвітньої історії навчально-наукового інституту історії й філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького О. Перехреста на тему "Україна - геополітичний і воєнний фактор Другої світової війни", в якій було зроблено аналіз планів нацистської Німеччини щодо України, показано залежність воюючих сторін від українського фактора, охарактеризовано його роль у досягненні перемоги над нацизмом, втрати українського народу у війні. Доповідь д-ра іст. наук, проф. О. Лисенка (Київ) на тему "Україна по війні: підсумки і перспективи" було присвячено теоретико-методологічним аспектам, політичним, соціально-демографічним й економічним наслідкам Другої світової та Великої Вітчизняної воєн для українського народу.

Непідробний інтерес викликали доповіді на пленарному засіданні докторів іст. наук, професорів В. Шевченка (Київ) "До питання про Велику Вітчизняну війну українського народу", С. Віднянського (Київ) "Друга світова війна і процес об'єднання українських етнічних земель: закарпатський сегмент", Д. Вєдєнєєва (Київ) "Історична пам'ять про Другу світову війну як чинник формування політичної нації", А. Чайковського (Київ) "Партизанська й підпільна боротьба в Україні у контексті європейського руху Опору", В. Стецкевича (Кривий Ріг) "Наддніпрянщина в початковий період війни: мобілізація сил на відсіч агресору".

Після пленарного засідання роботу форуму було продовжено у трьох секціях, де відбувалося спеціальне обговорення ряду тем. Доповіді було згруповано за напрямами: секція N 1 - "Військові та політичні наслідки Другої світової війни 1939 - 1945 рр."; секція N 2 - "Економічні й соціокультурні наслідки війни"; секція N 3 - "Нацистський окупаційний режим і рух Опору". Надзвичайно плідною була робота всіх секцій конференції, виступи на їх засіданнях проходили в атмосфері жвавої наукової полеміки. Особливу зацікавленість виявили учасники конференції до доповідей д-ра іст. наук, проф. О. Потильчака (Київ) "Нормативно-правове регулювання процедури спеціальної перевірки "переміщених осіб" органами внутрішніх справ і державної безпеки в Україні (1941 - 1947 рр.): історичний аспект", д-ра іст. наук, доц. О. Салати (Київ) "Інформаційна політика СРСР у діяльності партизанських з'єднань на окупованих територіях у 1941 - 1944 рр.", кандидатів іст. наук, доцентів В. Щетнікова (Одеса) "Трансністрія: політика окупантів в аграрній сфері (1941 - 1944 рр.)", В. Грицюка (Київ) "Канни" під Черкасами", А. Руккаса (Київ) "Сотник Михайло Опаренко - український льотчик у польських військово-повітряних силах у роки Другої світової війни", І. Патриляка (Київ) "Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля на території генерального комісаріату Київ у світлі документів німецької поліції та СД (квітень - листопад 1942 р.)" та ін.

Визначальною рисою наукового форуму стала особлива увага доповідачів до людинознавчого напряму дослідження історії України періоду Другої світової війни. Вчені відзначили важливу роль ментальних, соціально-психологічних і повсякденних аспектів буття людей у розумінні явищ та процесів воєнного лихоліття.

У рамках конференції відбулася презентація наукової серії "Україна. Друга світова війна. 1939 - 1945" (Інститут історії України НАНУ), а саме монографій В. Грицюка "Стратегічні й фронтові операції Великої Вітчизняної війни на теренах України", А. Кентія, В. Лозицького

стр. 213

і М. Слободянюка "Радянський рух Опору на окупованій території України", О. Перехреста "Сільське господарство України у роки Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 рр.). Було презентовано перший том видання "Державний архів Черкаської області: Анотований реєстр описів: Фонди дорадянського періоду" (серія "Архівні зібрання України. Путівники") та ювілейного видання "Архів - збережена пам'ять народу", в котрому висвітлено історію розвитку і становлення, основні напрямки діяльності, склад та зміст фондів відповідного закладу.

На завершення учасники міжнародного наукового форуму обговорили основні результати дискусій, а також визначили пріоритетні вектори дослідження історії України періоду Другої світової війни. Загалом у науковому заході взяли участь близько 100 науковців, дослідників, аспірантів, викладачів і студентів із наукових й освітніх установ України, Росії та Білорусії. Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому науковому виданні "Вісник Черкаського національного університету".

Т. В. Заболотна (Київ), А. П. Іржавська (Черкаси)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МІЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-УКРАЇНА-ГЕОПОЛІТИЧНИЙ-І-ВОЄННИЙ-ФАКТОР-ДРУГОЇ-СВІТОВОЇ-ВІЙНИ-до-65-ї-річниці-завершення-Другої-світової-війни

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "УКРАЇНА - ГЕОПОЛІТИЧНИЙ І ВОЄННИЙ ФАКТОР ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (до 65-ї річниці завершення Другої світової війни)" // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 05.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МІЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-УКРАЇНА-ГЕОПОЛІТИЧНИЙ-І-ВОЄННИЙ-ФАКТОР-ДРУГОЇ-СВІТОВОЇ-ВІЙНИ-до-65-ї-річниці-завершення-Другої-світової-війни (date of access: 27.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
546 views rating
05.09.2014 (2701 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
4 hours ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
19 hours ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
19 hours ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
2 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
4 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
4 days ago · From Україна Онлайн
Интерпретация Библии
4 days ago · From Василий П.

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "УКРАЇНА - ГЕОПОЛІТИЧНИЙ І ВОЄННИЙ ФАКТОР ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (до 65-ї річниці завершення Другої світової війни)"
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones