Libmonster ID: UA-3378

Заглавие статьи МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ, АВСТРІЯ І МІЖНАРОДНА КРИЗА 1968 р."
Автор(ы) В. І. ДМИТРУК
Источник Український історичний журнал,  № 1, 2008, C. 229-231

31 травня - 1 червня 2007 р. в Москві Інститутом загальної історії Російської академії наук спільно з Інститутом з вивчення наслідків воєн ім. Л. Больцмана (м. Грац, Австрія) та Російським державним гуманітарним університетом за участю Російського державного архіву новітньої історії було організовано й проведено міжнародну наукову конференцію "Радянський Союз, Австрія і міжнародна криза 1968 року".

В центрі уваги учасників форуму був історичний аналіз тодішніх подій у Чехословаччині, котрі отримали назву "Празька весна", їх сприйняття у СРСР, Західній і Східній Європі, США, а також той вплив, який вони зробили, насамперед введенням військ країн Варшавського договору до Праги в серпні 1968 року, на міжнародні відносини того часу.

На відкритті конференції директор Історико-архівного інституту РДГУ, д-р іст. наук, професор О. Б. Безбородов висловив вдячність організаторам за можливість зібрати відомих фахівців та обговорити цю актуальну тему. Проректор з наукової роботи Російського державного гуманітарного університету Д. П. Бак у своєму вітальному слові підкреслив актуальність і значущість форуму, відзначив інтерес до обговорюваної проблематики з боку не тільки наукової громадськості, а й відомих громадських і політичних діячів.

Директор Інституту загальної історії Російської академії наук, академік РАН О. О. Чубар'ян підкреслив, що конференція звертає на себе увагу не лише тематикою доповідей і солідним складом учасників, а й серйозною науковою базою - використанням як опублікованих, так і архівних матеріалів. Він висловив надію на подальший розвиток співробітництва з австрійськими вченими з університетів Граца та Відня.

Надзвичайний і повноважний посол Австрії в Російській Федерації М. Вукович відзначив величезний вплив подій 1968 р. на об'єднання Європи, зростання демократичних настроїв. За слова-

стр. 229

ми останнього, австрійські засоби масової інформації детально висвітлювали події у Празі, а після введення військ держав Варшавського договору його країна прийняла біженців із Чехословаччини. М. Вукович визнав украй важливим, що історики Росії, Австрії й багатьох інших держав зібралися для спільного вивчення наукового матеріалу, котрий згодом буде представлений широкій громадськості.

Радник-посланник посольства Чеської Республіки в РФ Г. Пейха підкреслив особливу важливість подій 1968 р. для Чехії та Словаччини. Він розповів, що тема моральної відповідальності за події минулого обговорювалася під час зустрічей президентів Російської Федерації й Чеської Республіки, і повідомив, що нині вже розглядаються варіанти спільних заходів, присвячених сороковій річниці "Празької весни".

Начальник історико-документаційного департаменту Міністерства закордонних справ РФ К. К. Провалов у виступі на тему: "Зовнішньополітичні аспекти кризи 1968 року" ознайомив із настроями, які панували тоді в Радянському Союзі, та закликав до об'єктивної оцінки міжнародного стану, котрий склався наприкінці 60-х рр. XX ст. Він відмітив значний вплив подій "Празької весни" на подальше руйнування соціалістичної системи, відзначивши як один із наслідків їх перебудову в СРСР.

Директор Інституту з вивчення наслідків воєн ім. Л. Больцмана С. Карнер розповів про роботу австрійських учених із матеріалами, присвяченими історії "Празької весни". Він повідомив про підготовку збірника документів, присвяченого кризі 1968 р., в якому планується опублікувати матеріали російських і західних архівів, та висловив вдячність за надану можливість працювати з цими джерелами.

Наукову частину конференції було побудовано у формі роботи почергових шести тематичних засідань, перше з котрих на тему "Міжнародна криза 1968 р. і її місце в історії XX століття" (під головуванням д-ра іст. наук Н. І. Єгорової) відкрилося доповіддю О. О. Чубар'яна "Кризовий 1968 рік в історичній ретроспективі: російський погляд". Він наголосив, що "Празька весна" є одним із поворотних моментів в історії XX ст., й охарактеризував події у ЧССР як один із проявів кризи соціалістичної системи в цілому. Доповідач визначив особливості ставлення до цього конфлікту в біполярному світі. За його словами, в СПІА події в Чехословаччині були сприйняті спокійно у зв'язку з неписаним розмежуванням сфер впливу і труднощами Сполучених Штатів Америки у В'єтнамі. Проте для самого Радянського Союзу "Празька весна" обернулася зародженням пацифістського та дисидентського руху й зробила значний внесок до подальшого краху соціалістичної системи.

С. Карнер подав власне бачення тієї ж проблеми (доповідь "Кризовий 1968 рік в історичній ретроспективі: західний погляд"). Він відзначив, що різка конфронтація між СПІА і СРСР кінця 50-х - початку 60-х рр. до 1968 р. встигла перейти в спроби встановлення зв'язків та налагодження контактів. Доповідач підкреслив, що війна у В'єтнамі, непопулярна в Америці й країнах Європи, не дозволяла Сполученим Штатам активно втручатися в конфлікт, котрий вибухнув у сфері впливу Радянського Союзу. Він відзначив також безперечне прагнення уряду США до "розрядки".

Австрійський вчений В. Ібер у доповіді на тему "Ватикан та "Празька весна" розповів про складні взаємини налаштованого проти комунізму останнього з представниками церкви в країнах Східного блоку, відзначив сплеск надій на посилення ролі її у ЧССР на початку празьких подій і подальше швидке розчарування в цій ідеї.

Під час роботи другого засідання "Чехословаччина. 1968 рік" (головуючий - д-р іст. наук О. М. Філітое) доповіді виголосили О. Тума "Ера Дубчека: комунізм з людським обличчям" та В. Мусатов "Чехословацька криза і соціалістична співдружність".

Третє засідання "Радянський Союз і "Празька весна" (головуючий - завідувач відділу міжнародних наукових зв'язків, заступник директора Інституту загальної історії Російської академії наук, канд. іст. наук В. В. Іщенко) за науковими інтересами тематично охопило найбільшу кількість учасників конференції. На ньому виступили: доцент кафедри світової політики й міжнародних відносин, заступник директора Історико-архівного інституту РДГУ, канд. іст. наук О.Павленко ("Празькі комуністи-реформатори як ідейно-політичний виклик радянській системі"), завідувач кафедри історії російської державності та суспільно-філософської думки Російської академії державної служби при Президентові РФ, д-р іст. наук Р. Г. Піхоя ("Дискусії в радянському керівництві з приводу подій в Чехословаччині 1968 р."), заступник директора Російського державного архіву новітньої історії М. Ю. Прозуменщиков ("Процес прийняття політичних і воєнних рішень по чехословацькій кризі в Політбюро ЦК КПРС"), І.В. Бухаркін ("Радянська зовнішня політика в період чехословацької кризи 1968 р.: за матеріалами документів в АВПРФ"), провідний науковий співробітник Інституту загальної історії РАН, д-р іст. наук О. В. Шубін ("Празька весна" як пролог перебудови"), провідний науковий співробітник того ж Інституту, д-р іст. наук О. М. Філітое ("СРСР, ФРН і чехословацька криза 1968 р.").

На четвертому засіданні "Австрія і міжнародна криза 1968 р." (головуюча - Б. Штельцль-Маркс) доповіді зачитали австрійські вчені: П. Руггенталер "Австрійсько-радянські відносини в контексті празьких подій", Г. Кнолль "Австрійська армія і "Празька весна", С. Штерн "Чехословацькі біженці та емігранти в Австрії", а також Надзвичайний і повноважний посланник І класу у відставці Б. Й. Поклад "Празька весна": погляд із Відня".

стр. 230

У доповідях на п'ятому засіданні "Збройні сили і спецслужби у празьких подіях 1968 р." (головуючий - В. Христофоров) безпосередня увага приділялася воєнній складовій згадуваних подій. Тут виступили: В. М. Вартанов ("Воєнна операція в серпні 1968 р."), В. Коротаєв ("Участь внутрішніх військ МВС у чехословацьких подіях 1968 р."), директор Історико-архівного інституту Російського державного гуманітарного університету, д-р іст. наук, професор О. Б. Безбородов ("Економічні витрати воєнної операції в Чехословаччині в 1968 р."), заступник голови Ради науково-інформаційного й просвітницького центру "Меморіал" Н. В. Петров ("КДБ і чехословацька криза").

Наукову частину конференції було завершено доповідями шостого засідання "Відлуння "Празької весни" в республіках СРСР і країнах Організації Варшавського Договору" (головуючий - д-р іст. наук О. В. Шубін). їх зачитали: старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, канд. іст. наук В. І. Дмитрук ("Сприйняття в Україні чехословацьких подій 1968 року"), Г. Стродс (Латвія) ("Празька весна" та її наслідки в прибалтійських республіках СРСР"), М. Вільке (Вільний університет, м.Берлін) ("НДР у період празьких подій 1968 р."), директор Інституту історії АН Естонії М.Ільмярв ("Чехословацька криза 1968 р. та естонське суспільство"), старший науковий співробітник Інституту слов'янознавства Російської академії наук, канд. іст. наук О. С. Стика-лін ("Празька весна" 1968 р. і позиція Угорщини").

На завершення конференції її учасники мали змогу вислухати свідків подій 1968 р. Серед них: Надзвичайний і Повноважний посол у відставці О. О. Гриневський, колишній кореспондент "Известий" у ФРН Б. С. Орлов, Надзвичайний і Повноважний посланник І класу у відставці Б. И. Поклад, Надзвичайний і Повноважний посланник у відставці М. Н. Кузнецов, які поділилися спогадами та враженнями, розповіли широкому загалу цікаві епізоди із свого життя, надавши тим самим значний новий потенціал для майбутніх наукових досліджень, пов'язаних із подіями 1968 р. в Чехословаччині напередодні їх 40-річчя.

Київ


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МІЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-РАДЯНСЬКИЙ-СОЮЗ-АВСТРІЯ-І-МІЖНАРОДНА-КРИЗА-1968-р

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ, АВСТРІЯ І МІЖНАРОДНА КРИЗА 1968 р." // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МІЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-РАДЯНСЬКИЙ-СОЮЗ-АВСТРІЯ-І-МІЖНАРОДНА-КРИЗА-1968-р (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
8 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
9 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
9 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
9 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
10 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ, АВСТРІЯ І МІЖНАРОДНА КРИЗА 1968 р."
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones