Libmonster ID: UA-3715

Заглавие статьи Кентій Анатолій Вікторович
Автор(ы) В. С. Лозицький
Источник Український історичний журнал,  № 6, 2010, C. 226-227

23 лютого 2010 р. раптово обірвався життєвий шлях визначного вченого-архівіста, історика, заслуженого працівника культури України, кавалера ордену "За заслуги" ІІІ ступеня Анатолія Вікторовича Кентія. Це була чесна, порядна, принципова і талановита людина, згадка про відхід у Вічність якої відгукується болем у серці кожного, кому хоча б раз пощастило поспілкуватися з А. В. Кентієм.

Народився Анатолій Вікторович 12 квітня 1937 р. у Києві в родині службовця. Його батько - Кентій Віктор Андрійович - учасник Першої світової (1914 - 1918 рр.), громадянської (1918 - 1920 рр.), Другої світової (1939 - 1945 рр.) війн у міжвоєнні часи був чемпіоном і рекордсменом СРСР, УРСР, товариства "Спартак", міста Києва з кінного спорту. Мати - Кентій Катерина Гаврилівна - походила із селянської родини, працювала на різних роботах, оскільки після війни змушена була сама виховувати двох дітей.

Дитинство Анатолія Вікторовича припало на складні воєнні і повоєнні роки. Рання втрата батька, зниклого безвісти на фронтах Великої Вітчизняної війни у січні 1944 р., страшний період нацистської окупації, тяжкі повоєнні будні наклали певний відбиток на формування його характеру і світогляду. Він звик самостійно йти по життю, з відчуттям справедливості дивитися на речі і події.

Після закінчення в 1955 р. середньої школи А. В. Кентій пішов працювати учнем слюсаря Молотовського райпромкомбінату м. Києва. У 1956 - 1959 рр. він проходив службу в радянській армії, згодом до 1965 р. працював слюсарем на заводі ім. Артема у м. Києві. Паралельно, протягом 1962 - 1968 рр., Анатолій Вікторович навчався на заочному відділенні історичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив із відзнакою, здобувши спеціальність історика, викладача історії та суспільствознавства. Уже у студентські роки викладачі відзначали у характері та поведінці Анатолія Вікторовича наполегливість, цілеспрямованість, допитливість і любов до історії. Пізніше колеги по архівному цеху підтверджували це, додаючи ще невтомність і скрупульозність дослідника та відповідальність у роботі.

Практично все своє життя А. В. Кентій присвятив архівній справі. Прийшовши в архівну систему в 1966 р., він 44 роки працював на наукових і керівних посадах в державних архівах та Головному архівному управлінні при Раді Міністрів УРСР: старшим науковим співробітником у Центральному державному історичному архіві УРСР (1966 - 1968 рр.); старшим інспектором організаційно-методичного відділу Архівного управління при Раді Міністрів УРСР (1968 - 1970 рр.) та помічником начальника Архівного управління (1970 - 1979 рр.); з 1980 р. працював у партійному архіві: протягом 1980 - 1991 рр. - інструктором, старшим науковим співробітником, а з жовтня 1991 р. до вересня 1992 р. - заступником директора тоді вже Центрального державного архіву громадських об'єднань України (ЦДАГО України). У 1992- 1997 рр. А. В. Кентій знову повернувся на роботу в Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, де обіймав посаду начальника відділу зберігання та обліку Архівного фонду України. Останні 12 років Анатолій Вікторович присвятив роботі у ЦДАГО України: спочатку був головним хранителем фондів, а потім - провідним науковим співробітником у відділі використання інформації документів.

Як один із провідних фахівців в архівній справі А. В. Кентій постійно залучався до розробки численних нормативно-методичних документів з організації забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду України, їх обліку та використання; здійснював науково-технічне опрацювання нових надходжень до архіву. Зокрема, він був одним з авторів-упорядників першого в нашій країні довідника "Державні архіви Української РСР" (К., 1972). Під керівництвом Анатолія Вікторовича було розроблено "Методику і критерії виявлення і включення унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання" (К., 1999). Він самостійно здійснив науково-технічне впорядкування одного з найскладніших фондів ЦДАГО України - колекції документів "Український музей у Празі", підготував низку оглядових публікацій про цей фонд тощо.

Анатолій Вікторович вдало поєднував архівну працю із науковими дослідженнями. Він не боявся гострих тем, адже спирався на архівні джерела, наукові праці, мемуарну літературу, епістолярну спадщину, що давало можливість усебічно й зважено оцінювати історичні факти та суспільні процеси, які відбувалися в Україні. До кола наукових інтересів А. В. Кентія входили проблеми національно-визвольного 1920 - 1950-х рр. та партизанського в період Другої світової війни 1939 - 1945 рр. рухів. Він одним із перших почав ретельно досліджувати історію ОУН і УПА. Як член робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності українських націоналістів А. В. Кентій упродовж 1998 - 1999 рр. написав низку наукових досліджень з історії Української військової організації, Організації українських націоналістів, Української повстанської армії, які отримали позитивну оцінку фахівців та громадськості:

стр. 226

"Українська військова організація (УВО) в 1920 - 1928 рр.: Короткий нарис" (К., 1998), "Нариси з історії Організації українських націоналістів (1929 - 1941 рр.)" (К., 1998), "Нариси з історії Організації українських націоналістів в 1941 - 1942 рр." (К., 1999), "Українська повстанська армія в 1942 - 1943 рр." (К., 1999), "Українська повстанська армія в 1944 - 1945 рр." (К., 1999), "Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні" (1946 - 1956) (К., 1999) та ін. Студії А. В. Кентія, без перебільшення, стали найновішими і найповнішими дослідженнями з цієї проблематики, а фахівці відзначали їх високий науковий рівень, об'єктивізм та доступність викладу матеріалу.

А. В. Кентій був автором і членом авторських колективів низки монографій з історії радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни, серед яких "Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине в 1941 - 1944 гг." (К., 1986, у 2 т.), "Штаб непокорённых (Украинский штаб партизанского движения в годы Великой Отечественной войны" (К., 1988) та ін.

Особливо плідними у творчому плані для Анатолія Вікторовича були останні десять років, коли з'явилися його праці: монографії "Збройний чин українських націоналістів. 1920 - 1956. Історико-архівні нариси в 2-х томах" (К., 2005, 2008) та "Війна без пощади і милосердя: Партизанський рух в тилу вермахту в Україні. 1941 - 1944 рр." (К., 2005, у співавторстві); унікальне науково-довідкове видання "Україна партизанська. 1941 - 1945 рр. Партизанські формування та органи керівництва ними" (К., 2001, у співавторстві). Наукові праці А. В. Кентія є незаперечним внеском у розвиток вітчизняної історичної науки, вони відомі історикам не лише в Україні, а й далеко за межами нашої країни.

Також А. В. Кентій долучився до впорядкування багатьох збірників документів, зокрема "Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів" (К., 1990), "Симон Петлюра. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну" (К., 2001), "Всеволод Петрів. Військово-історичні праці. Спомини" (К., 2002) та "Всеволод Петрів. Військово-історичні праці. Листи" (К., 2004), "Є. Коновалець "Я б'ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки..." Невідомі документи Організації українських націоналістів. Рік 1930 (Листування Голови проводу ОУН Є. Коновальця і секретаря ПРУН В. Мартинця)" (К., 2003), "Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина Микола Чеботаріва)" (К., 2003), "Софія Русова. Мемуари. Щоденник" (К., 2004), "Від Полісся до Карпат. Карпатський рейд Сумського партизанського з'єднання під командуванням С. А. Ковпака (червень - вересень 1943 р.): очима учасників, мовою документів" (К., 2005), "Красные партизаны: малоизвестные страницы истории (1941 - 1944 гг.)" (К., 2007), "Українська політична еміграція 1919 - 1945: Документи і матеріали" (К., 2008), "Провісники свободи, державності і демократії: Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного руху України" (К., 2009), багатотомної серії "Літопис УПА" тощо.

Останніми працями А. В. Кентія, які йому так і не судилося побачити, були науково-популярне видання "Радянські партизани 1941 - 1944: світло й тіні" (К., 2010, у співавторстві) й збірник документів, підготовлений ним та іншими працівниками ЦДАГО України - "Партизанская война на Украине: Дневники командиров партизанских отрядов и соединений, 1941- 1944" (Москва, 2010).

А. В. Кентій є автором понад 80-ти наукових статей, повідомлень і публікацій із різноманітної тематики, які побачили світ на шпальтах українських журналів та газет, в енциклопедичних виданнях. Його наукові розробки постійно публікувалися у часопису "Архіви України"; він є автором низки статей, що ввійшли до нового багатотомного видання "Енциклопедія історії України"; понад 10 років читачі газети "Сільські вісті" знайомилися з його публікаціями та підготовленими ним добірками документів.

Анатолій Вікторович був не лише професійним архівістом і талановитим істориком, для багатьох він був учителем і наставником. Його поради як науковця і як людини, наповнені професійним досвідом і життєвою мудрістю, надані від щирого серця були й залишаються для багатьох орієнтиром у житті.

На жаль, Анатолій Вікторович Кентій пішов із життя в розквіті творчих сил, так і не встигши реалізувати низку планів та ідей. Відтепер для всіх, хто знав цю чудову Людину, розпочався новий відлік часу - часу споминів та вшанування пам'яті видатного вченого, справжнього сина своєї землі, Людини, яка любила й цінувала життя, була відданою своїй справі, чесною перед собою та людьми.

(Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Кентій-Анатолій-Вікторович

Similar publications: LUkraine LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Кентій Анатолій Вікторович // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 05.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Кентій-Анатолій-Вікторович (date of access: 14.06.2024).

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
2585 views rating
05.09.2014 (3570 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ АРАБСКИХ ГЕОГРАФОВ IX В.
Catalog: География 
Yesterday · From Petro Semidolya
"ТУРЕЦКОЕ ОЗЕРО": ЧЕРНОЕ МОРЕ В XV-XVII ВВ.
Catalog: География 
Yesterday · From Petro Semidolya
АВСТРАЛИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
2 days ago · From Petro Semidolya
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ВІДНОСИН У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ XVI ст.
Catalog: Право 
4 days ago · From Україна Онлайн
СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ
4 days ago · From Україна Онлайн
The majority of theoretical misconceptions and the most significant misunderstandings in modern astronomy, cosmology and physics are caused by a purely mathematical approach and ignoring philosophical comprehension of physical reality and, as a result, by not deep enough understanding of the essence of certain physical phenomena and objects.
The cardinal difference between relativistic gravithermodynamics (RGTD) and general relativity (GR) is that in RGTD the extranuclear thermodynamic characteristics of matter are used in the tensor of energy-momentum to describe only its quasi-equilibrium motion.
Якщо за лексикою саме балтські мови є найбільш близькими до санскриту, то праслов'янська мова є найбільш близькою як до більш архаїчної сатемної ведичної стародавньоіндійської мови, так і до стародавньокитайської мови, що згідно з дослідженнями Цун-тунг Чанга була індоевропейською мовою.
Термодинамічна інтерпретація загальної теорії відносності та розглядання Всесвіту як єдиного спіральнохвильвого утворення, а так званих елементарних частинок і кварків як кінцевих локальних стоків цих спіральних хвиль фактично дозволили створити «теорію всього»
12 days ago · From Павло Даныльченко
Thermodynamical interpretation of General Relativity, consideration of the Universe as a single spiral-wave formation, and consideration of the so-called elementary particles and quarks as finite local flows of these spiral waves actually allowed the creation of a "theory of everything".
12 days ago · From Павло Даныльченко

New publications:

Popular with readers:

News from other countries:

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
Library Partners

Кентій Анатолій Вікторович
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android