ELIBRARY.COM.UA - цифровая библиотека Украины, репозиторий авторского наследия и архив

Зарегистрируйтесь и создавайте свою авторскую коллекцию статей, книг, авторских работ, биографий, фотодокументов, файлов. Это удобно и бесплатно. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться в качестве автора. Делитесь с миром Вашими работами!

Libmonster ID: UA-10976

поделитесь публикацией с друзьями и коллегами


Сьогоднi статистика захворюваностi на туберкульоз в Українi дуже невтiшна. Незважаючи на постiйну увагу до цiєї проблеми засобiв масової iнформацiї, Мiнiстерства охорони здоров'я України, видiлення чималих коштiв на лiкування хворих, проведення профiлактичних оглядiв, рiвень захворюваностi, за даними офiцiйної статистики, зростає. У зв'язку з цим постає правомiрне запитання: а чи правильно розподiляються кошти на лiкування i профiлактику туберкульозу? Вiдповiддю на це запитання стануть такi факти. Вiдомо, що ще з часiв дореволюцiйної Росiї i за часiв Радянського Союзу унiкальним за ефективнiстю курортом, де проводилося лiкування цього страшного захворювання, вважався курорт Сiмеїз (АР Крим). Туди ж з'їжджалися i тi, хто пройшов курс лiкування за мiсцем проживання для подальшої реабiлiтацiї. За своїми природно- клiматичними характеристиками це мiсце не має рiвних. Лiкування хворих лише на базi тубдиспансерiв не дає таких результатiв, як у комплексi з санаторно-курортним лiкуванням.

А що зараз вiдбувається в Сiмеїзi?

1) 3-є вiддiлення вiйськового протитуберкульозного госпiталю передане пiдприємцевi з метою лiкування похилого вiку представникiв кримських татар, репресованих у роки Великої Вiтчизняної вiйни. Однак, усупереч всьому, органiзовано дорогий пансiонат "Едем", вiдпочинок в якому не по кишенi не тiльки для похилого вiку громадян, а й для людей середнього й бiльшого статку.

2) Кiлька рокiв тому селищна рада Сiмеїза видала розпорядження на переобладнання лiтнього кiнотеатру, розташованого в парковiй зонi, пiд дитяче кафе фiрмi "Мер'єм". Однак власник фiрми в цьому мiсцi збудував 4-поверховий готель з басейном "Парк-отель-Сiмеїз", вартiсть проживання в якому 45 у. о. на добу на людину. Цей же власник фiрми "Мер'єм" у нiч з 17 на 18 березня обгородив, розташований поруч єдиний у Сiмеїзi дитячий спортивний майданчик (як припускається, пiд автостоянку для постояльцiв готелю) з метою "прихопити" ще 1,6 га прилеглого парку й територiю пляжу бiля скелi Дiва - колишнiй спальний павiльйон протитуберкульозного санаторiю "Червоний маяк", де замiсть нього зараз функцiонує дискотека "Фрегат". Тепер паркова зона, бiля неiснуючого дитячого кафе, зайнята автотранспортом. Хазяїн готелю i постояльцi роз'їжджають алеями парку, де споконвiку була пiшохiдна зона вiдпочинку. А хазяїн готелю, до того ж, погрозами й нецензурною лайкою розганяє паркових робiтникiв комбiнату благоустрою с. Сiмеїз.

3) Нинi протитуберкульозний санаторiй iм. Баранова закритий. Не мине й кiлькох рокiв, як на мiсцi санаторiю з'явиться елiтний яхт-клуб.

Бюрократiя створила собi безпрограшний варiант - оренда на 50 рокiв з правом викупу. Фактично отримуєш майже безплатно санаторiй i землю навколо й робиш, що хочеш. Кожний розумiє, що фактично об'єкт передається в цiлковиту власнiсть орендаревi довiчно.

4) Протитуберкульозний санаторiй "Блакитна затока" перетворився на дорогий пансiонат.

5) Не працює, як хiрургiчний протитуберкульозний санаторiй, "Примор'я".

6) Пляж протитуберкульозного дитячого санаторiю "Юнiсть" уподобала собi якась адмiнiстрацiя. Називають прiзвища Медв..., Кунi... з АР Крим, витає назва фiрми "Лук...".

Тi, хто привласнюють собi санаторiї i пляжi, не афiшують своїх прiзвищ. Це цiлком таємна iнформацiя. Цiкавих вiдсилають до адмiнiстрацiї селищної ради, а там розводять руками.

На початку лiта 2003 року пляж почала охороняти мiлiцiя. На запит депутатiв селищної ради, керiвник будiвельних робiт на пляжi заявив: "Мiлiцiонери охороняють будiвельний майданчик, щоб хворим дiтям цегла на голову не впала. А тiльки-но ремонтнi роботи завершаться, ми заберемо охорону, i пляж, як i ранiше, буде доступний всiм бажаючим". Але все виявилося iнакше. З'явилися озброєнi солдати, шлагбаум, будка тощо. Так санаторiй, вiдпочиваючi з дiтьми й мiсцевi жителi втратили право користуватися пляжем. Зараз на пляжi нiжаться 2-3 людини, пiд охороною (або вiн стоїть безлюдний), а решта тiсниться на iншому пляжi.

А що таке залишити дiтей, хворих на туберкульоз, без пляжу?

Клiматотерапiя включає в себе не тiльки ялiвцевi iнгаляцiї, а й йодистi, на березi моря, в тому числi й купання в морi, i сон бiля моря. Тепер лiкування не може бути повноцiнним. Ранiше хворi дiти купалися на лiкувальному пляжi, пiд наглядом рятувальникiв, тепер вони ходять купатися на мiський пляж або у скелi на дикий пляж. Зрiс дитячий травматизм.

Нiколи, навiть у царськi часи, в Сiмеїзi не було приватних обгороджених пляжiв. Вони були загальнодоступнi.

7) На житловий фонд санаторiю "Юнiсть" було зроблено атаку. У двох будинках з'явилися люди, якi вiдрекомендувалися представниками мiлiцiї, i заявили: "Приватизацiя ваших квартир не дiйсна, оскiльки вона не затверджена у Києвi".

Складається враження, що єдиний в СНД протитуберкульозний курорт Сiмеїз рвуть на частини, перепрофiлюють у дорогi готелi. Знищують протитуберкульознi санаторiї, пiд виглядом оренди привласнюють санаторнi пляжi.

Час зупинити це свавiлля i повернути пляжi й санаторiї Мiнiстерству охорони здоров'я України.

Ми звертаємося до всiх, особливо до засобiв масової iнформацiї, кому не байдужа доля всесвiтньо вiдомого протитуберкульозного курорту Сiмеїз, допомогти розiбратися в хаосi подiй, назвати iмена людей, якi привласнюють санаторнi пляжi й перепрофiлюють протитуберкульознi санаторiї в пансiонати, казино i яхт-клуби, зупинити свавiлля в Сiмеїзi.

Рада ветеранiв селища Сiмеїз. Клуб ветеранiв працi.

Orphus

© elibrary.com.ua

Постоянный адрес данной публикации:

http://elibrary.com.ua/m/articles/view/КРИМСЬКЕ-СВАВIЛЛЯ

Похожие публикации: LRussia LWorld Y G


Публикатор:

Україна ОнлайнКонтакты и другие материалы (статьи, фото, файлы и пр.)

Официальная страница автора на Либмонстре: https://elibrary.com.ua/Libmonster

Искать материалы публикатора в системах: Либмонстр (весь мир)GoogleYandex

Постоянная ссылка для научных работ (для цитирования):

КРИМСЬКЕ СВАВIЛЛЯ // Киев: Библиотека Украины (ELIBRARY.COM.UA). Дата обновления: 07.08.2018. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/КРИМСЬКЕ-СВАВIЛЛЯ (дата обращения: 13.12.2018).

Комментарии:Рецензии авторов-профессионалов
Сортировка: 
Показывать по: 
 
  • Комментариев пока нет
Публикатор
Україна Онлайн
Kyiv, Украина
109 просмотров рейтинг
07.08.2018 (128 дней(я) назад)
0 подписчиков
Рейтинг
0 голос(а,ов)

Ключевые слова
Похожие статьи
Освоить Луну — чтить хозяев ее. To master the Moon is to honor its owners.
Каталог: Философия 
8 дней(я) назад · от Олег Ермаков
Этапу глобализма характерно соединение высоких технологий с рабочей силой низкой квалификации, что в итоге, вывозом товарного производства в страны третьего мира, позволило монополистическому капиталу снизить остроту национально-освободительного движения в странах «третьего мира», нанести поражение коммунистическому и рабочему движению стран ядра и мировой системе социализма.
Каталог: Вопросы науки 
9 дней(я) назад · от Владимир Троян
Детский диван способен заменить кровать в детской комнате, выступая в нескольких ролях и участвуя в создании интерьера.
17 дней(я) назад · от Україна Онлайн
В картине Вселенной дней наших отсутствует Сердце — Луна. Нет его — нет Вселенной в очах.
Каталог: Философия 
20 дней(я) назад · от Олег Ермаков
Вывод: терроризм сегодня, не что иное, как лицо глобализма, его объективная сущность.
Каталог: Экономика 
21 дней(я) назад · от Владимир Троян
"момент, когда можно было управляемо менять мир, пройден» Владимир Путин
Каталог: Экономика 
21 дней(я) назад · от Владимир Троян
Статус глобализма, как этапа, предопределился ростом доли производства и капитала государственной собственности в экономике страны на путях развития империалистической стадии периода ведения хозяйства финансовым капиталом на принципе планирования рынка.
Каталог: Экономика 
21 дней(я) назад · от Владимир Троян
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ В ПЕРИОД СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
Каталог: История 
22 дней(я) назад · от Україна Онлайн
Отчий край'85. Історико-літературний збірник. Київ. Вид-во ЦК ЛКСМУ Молодь. 1985. 191 с.
Каталог: История 
22 дней(я) назад · от Україна Онлайн

КРИМСЬКЕ СВАВIЛЛЯ
 

Форум техподдержки · Главред
Следите за новинками:

О проекте · Новости · Отзывы · Контакты · Реклама · Помочь Либмонстру

Украинская цифровая библиотека ® Все права защищены.
2008-2018, ELIBRARY.COM.UA - составная часть международной библиотечной сети Либмонстр (открыть карту)


LIBMONSTER - INTERNATIONAL LIBRARY NETWORK