Libmonster ID: UA-3227

К., 2005. - 550 стор.

Історія української православної церкви є маловивченою. В радянській історіографії вона зазвичай ігнорувалася або ж висвітлювалася з позицій войовничого атеїзму. Не знайшла через це належного висвітлення й історія українського православного чернецтва, храмів та монастирів, зокрема Києво-Печерської лаври. Взагалі історія монастирів до останнього десятиріччя розглядалася рідко і то переважно у контексті соціально-економічних та політичних відносин. До того ж ще в XIX ст. російські церковні історики створили стійкий стереотип "общерусскости" Печерської лаври, підкреслювали її роль як одного з найважливіших релігійних центрів імперії. При цьому вони ігнорували або відсували на задній план значення Києво-Печерського монастиря у релігійному, духовному і культурному житті українського народу.

В останні роки намітилися, нарешті, нові тенденції, про що свідчать насамперед фундаментальна "Києво-Могилянська енциклопедія в іменах. XVII - XVIII ст." (К., 2001), написана колективом авторів, книга Дмитра Степовика "Історія Києво-Печерської лаври" (К., 2001) і деякі інші. Монографія С. Кагамлик підносить дослідження даної проблематики на новий рівень. її книга - це одна з небагатьох на сьогодні наукових праць, яка дає не лише грунтовну фактологічну базу з церковно-історичної та культурно-освітньої проблематики середньовіччя, а й розкриває джерела духовності українського народу, проливає нове світло на минуле Києво-Печерської лаври.

Книга С. Кагамлик має оригінальні та продумані план і структуру. Вона складається із своєрідних вступу ("Скарб нетлінний Святої обителі Печерської") й післямови ("Зо-

стр. 225


лотий вік" в історії Лаври"), трьох розділів ("Церковно-релігійна діяльність", "Просвітницька діяльність", "Книговидавнича діяльність"), а також додатків та науково-довідкового апарату (іменний і географічний покажчики, покажчик монастирів, словник церковних термінів, карти церковно-релігійної, просвітницької й книговидавничої діяльності Києво-Печерської лаври, список джерел та літератури, відомості про автора).

Під час написання монографії С. Кагамлик опрацювала значний масив літератури і джерел, особливо архівного фонду Києво-Печерської лаври (до нього вона склала серію покажчиків, які заслуговують на окреме видання). Переважну частину використаних у праці матеріалів останнього автором уперше введено до наукового обігу. Зокрема це стосується чернецької структурної частини, де виявлено цілий пласт невивчених досі джерел щодо церковно-культурної діяльності в монастирі та поза його межами вихованців Києво-Могилянської академії. Дана інформація дає також змогу довести до широкого загалу невідомі дослідникам універсали гетьманів й установ Гетьманщини на земельні надання Лаврі, що, без сумніву, придасться при виданні "Українського дипломатарію XVI-XVIII ст.", допоможе скласти докладний реєстр пожертв численних жертводавців обителі. Маса нових даних багато у чому визначила свіжість та оригінальність дослідження С. Кагамлик. Але справа не тільки в свіжих фактах, виявлених нею в архівних джерелах. Автор вперше в історіографії дослідила взаємовідносини двох провідних культурно-освітніх осередків України козацької доби: Лаври і Києво-Могилянської академії, багатогранну культурно-просвітницьку діяльність її викладачів, що входили до складу чернецтва не тільки на батьківщині, а й у країнах Центрально-Східної Європи, висвітлила роль цього освітньо-наукового центру українських земель, діяльність якого значно перевершувала межі суто культової установи.

В праці грунтовно висвітлено видавничу активність Лаври зазначеного періоду. Зокрема автор дала власну оцінку проблеми початку книгодрукування у Києві, запропонувала нову періодизацію лаврського видавництва, визначила місце його в процесі книгообміну українських земель. У дослідженні проаналізовано показники діяльності Лаври на фоні видавничої справи в Україні у XVII-XVIII ст., з'ясовано шляхи та форми поширення літератури печерського друку на території правобережних і західноукраїнських земель, у тому числі в середовищі інших віросповідань, розглянуто стосунки останньої з іншими українськими друкарнями, зокрема з уніатською Почаївською.

Вартість дослідження значно підсилюють додатки (біобібліографічні статті про життя та діяльність архімандритів лаври, її церковних і освітніх діячів, а також каталог стародруків Печерської друкарні), які дають можливість всебічно розкрити тематику релігійної, просвітницької й видавничої діяльності цього центру XVII-XVIII ст. Надзвичайно цінним є те, що автор велику увагу приділяє особистостям, завдяки яким він здобув загальне визнання як блискучий осередок православної духовності та культури. Мало не половина обсягу книги є своєрідною енциклопедією, до якої включено грунтовні довідки про найвизначніших діячів Лаври від "А" - до "Я". Причому тут присвячено увагу не тільки таким титанам, як Захарія (Копистенський), а й незаслужено забутим особам, про яких взагалі вперше довідуємося з книги С. Кагамлик.

На наш погляд, праця виграла б ще більше, якби у ній було приділено більше уваги аналізу лаврського літописання, ролі Лаври як своєрідної архівно-музейної установи. В дослідженні іноді трапляються певні неточності, наприклад, при характеристиці концепції автора "Синопсису". Релігійна діяльність Лаври зазначеного періоду змальована дещо однобічно - відсутня характеристика богослужбової практики у монастирі, що, очевидно, зумовлено браком необхідної компетенції автора.

Загалом монографія С. Кагамлик є цінним дослідженням з історії Києво-Могилянської академії, стверджує новий погляд на Лавру як тісно пов'язаний з нею важливий духовно-просвітницький осередок. Вона є дуже корисною для дослідників національної культури і православної церкви, всіх шанувальників історії середньовічної України.

Ю. А. Мицик (Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/КАГАМЛИК-С-Р-КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА-ЛАВРА-СВІТ-ПРАВОСЛАВНОЇ-ДУХОВНОСТІ-І-КУЛЬТУРИ-XVII-XVIII-ст

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

КАГАМЛИК С. Р. КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА: СВІТ ПРАВОСЛАВНОЇ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ (XVII-XVIII ст.) // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/КАГАМЛИК-С-Р-КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА-ЛАВРА-СВІТ-ПРАВОСЛАВНОЇ-ДУХОВНОСТІ-І-КУЛЬТУРИ-XVII-XVIII-ст (date of access: 08.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
1166 views rating
27.08.2014 (2659 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
GLOBAL DEMOGRAPHY: UKRAINE TODAY AND IN FUTURE
14 hours ago · From Україна Онлайн
THE UKRAINIAN STRATEGY FOR EUROPEAN INTEGRATION: NEW OPPORTUNITIES
14 hours ago · From Україна Онлайн
UKRAINE AND THE MODERN ORIENT
14 hours ago · From Україна Онлайн
TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE: REGIONAL ASPECT
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
ИЗДАТЕЛЬСТВО АВСТРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ВЫПУСК КАТАЛОГА ЗА 2006/2007 гг.
3 days ago · From Україна Онлайн
Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам.
Catalog: Разное 
5 days ago · From Naina Kravetz
UNDER ADVERSE CONDITIONS
Catalog: Экономика 
5 days ago · From Україна Онлайн
THE "EUROPEAN CHOICE" OF UKRAINE WITHOUT THE "UKRAINIAN CHOICE" OF THE EU
5 days ago · From Україна Онлайн
THE NEW CYCLE OF ALLIANCE ENLARGEMENT: UKRAINE AND NATO
5 days ago · From Україна Онлайн
Люди делового миа
5 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
КАГАМЛИК С. Р. КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА: СВІТ ПРАВОСЛАВНОЇ ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ (XVII-XVIII ст.)
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones