Libmonster ID: UA-2724

 27 січня 2003 р. пішов з життя відомий історик, краєзнавець, пам'ятко-знавець доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, директор Центру пам'яткозавства НАН України і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК) Сергій Захарович Заремба. Передчасна смерть обірвала творчий поступ талановитого дослідника, неординарної людини, громадського діяча, справжнього патріота.

Народився С. 3. Заремба 23 січня 1947 р. у с. Підбереззі Горохівського району Волинської області у сім'ї сільської вчительки та хлібороба. Але справжньою батьківщиною стала для нього Вінниччина, де пройшло його дитинство, шкільні роки, де, за заповітом, і поховали його родичі на родинному кладовищі біля мами. Спогади про рідне село проніс Сергій Захарович через усе життя. Навіть обрав собі псевдо "Копистеринський" у пам'ять про родинне гніздо у Шаргородському районі Вінницької області.

Після закінчення 1965 р. середньої школи вступив на історичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова, де здобув спеціальність викладача історії та суспільствознавства, а заодно відчув смак дослідницької роботи, жагу історичного пошуку, відкриття, які в 1971 р. привели його до аспірантури Інституту історії АН УРСР, потім Інституту історії АН СРСР. Вже 1974 р. молодий науковець захистив кандидатську дисертацію, його було прийнято на посаду молодшого (пізніше старшого) наукового співробітника до Інституту історії АН України. Саме з цим Інститутом пов'язані найбільш плідні роки творчої діяльності С. 3. Заремби. Тут він познайомився і співпрацював з визначними фахівцями - академіками П. Т. Троньком, В. А Смолієм, докторами історичних наук В. Г. Сарбеєм, К. І. Стецюк, які стали йому добрими, вірними порадниками. Інтереси С. 3. Заремби обіймали широке коло питань, а саме: історія українського пізнього середньовіччя, зокрема козацьке літописання, краєзнавчі дослідження, історія міст і сіл України. Одне з провідних місць у науковій роботі Сергія Захаровича того періоду займала участь у підготовці й написанні каталогу - довідника "Памятники истории й культури Украинской ССР" (К., 1987), а також в організації Всеукраїнських наукових конференцій з історичного краєзнавства (з 1980 р.).

1986-1990 рр. С. 3. Заремба працював доцентом кафедри історії Київського інженерно-будівельного інституту. Тоді ж організував разом із студентами кінні козацькі походи місцями звитяги українського козацтва, став одним з ініціаторів відродження славного українського лицарства.

Ще з 1969 р. доля поєднала життєвий і творчий шлях Сергія Захаровича з діяльністю УТОПІК. Активна громадянська позиція, вболівання за долю історико-культурної спадщини України привели його до обрання

стр. 155


1990 р., на посаду заступника голови цієї всеукраїнської громадської благодійної організації. Розуміння необхідності розвитку теоретико-методичних засад вивчення та збереження пам'яток історії і культури, дослідження історії та тенденцій пам'яткознавчих розвідок спонукало С. 3. Зарембу стати одним з ініціаторів створення у 1991 р. Центру пам'яткознавства НАН України і УТОПІК та очолити його роботу. Своєрідним підсумком, узагальненням пам'яткознавчих розробок можна вважати монографію С. 3. Заремби "Українське пам'яткознавство: історія, теорія, сучасність" (К., 1995) та захищену ним 1996 року за цією ж темою докторську дисертацію. Названим дослідженням вчений фактично започаткував новий напрям наукового вивчення істерико-культурної спадщини. Логічним продовженням наукового пошуку С. 3. Заремби стали його наступні праці: монографія "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури. Історичний нарис" (К., 1998) та навчальний посібник "Нариси з історії українського пам'яткознавства" (К., 2002). Загалом Сергій Захарович є автором понад 100 наукових праць, статей, брошур, підручників, 5 монографій. Він був членом редколегій часописів "Київська старовина", "Вісник УТОПІК", періодичних збірок наукових праць "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні" (вип. 1 - 11), "Проблеми архівознавства і джерелознавства", головним редактором збірки наукових статей "Праці Центру пам'яткознавства" (вип. 1-5).

С. 3. Заремба мав і великий практичний пам'яткоохоронний доробок. Він брав участь в археологічних розкопках, обстеженні козацьких кладовищ у Трахтемирові, Кременці, лемківських кладовищ у Східній Польщі. У серпні 1996 р. на запрошення Міністерства іноземних справ АРЄ, Єгипетського фонду технічного співробітництва з країнами колишнього СРСР підвищував фахову кваліфікацію у міжнародному семінарі "Збереження та реставрація пам'яток давнього мистецтва". Сергій Захарович був одним з перших членів Українського комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць - ІСОМОS.

Знаний і авторитетний фахівець у галузі вивчення історії пам'яткознавства, С. 3. Заремба зробив помітний внесок у краєзнавчі дослідження, залишив по собі добру і вічну пам'ять. На спомин про вченого хочеться процитувати його вірш з останньої книги:

"Пам'ять Людська, як Сонце весняне,

Промінь іскристий дарує:

Кожен в душі її носить,

В кожній він жилці пульсує".

Колектив Центру пам 'яткознавства НАН України і УТОПІК


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ЗАРЕМБА-СЕРГІЙ-ЗАХАРОВИЧ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Владислав ПортмонеContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Legash

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ЗАРЕМБА СЕРГІЙ ЗАХАРОВИЧ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ЗАРЕМБА-СЕРГІЙ-ЗАХАРОВИЧ (date of access: 27.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Владислав Портмоне
Prinstone, United States
2516 views rating
24.08.2014 (2713 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
4 hours ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
19 hours ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
19 hours ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
2 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
4 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
4 days ago · From Україна Онлайн
Интерпретация Библии
4 days ago · From Василий П.

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ЗАРЕМБА СЕРГІЙ ЗАХАРОВИЧ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones