Libmonster ID: UA-3494

Заглавие статьи ДО 80-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА М. Р. ПЛЮЩА
Автор(ы) С. С. ПАДАЛКА
Источник Український історичний журнал,  № 2, 2009, C. 229-231

Микола Романович Плющ - доктор історичних наук, професор, відомий історик України, педагог - народився 5 березня 1929 р. у с. Свидовець Бобровицького району Чернігівської області в селянській родині. Він належить до того покоління, яке зазнало лиха внаслідок спланованого голодомору 1932 - 1933 рр. на теренах України. Його сім'я, на щастя, вижила. Хлопець рано призвичаївся до роботи, допомагаючи батькам у сільському господарстві.

В 1936 р. Микола пішов до школи, але війна перервала навчання. У роки німецько-фашистської окупації довелося ходити за плугом на полі, котрий тягли часто не коні, а корови, допомагати матері обробляти город, бо батько пішов на фронт і в 1944 р. повернувся інвалідом війни II групи.

Після звільнення Чернігівщини від окупації школа відновила роботу, але робочих рук не вистачало, й доводилося знову обробляти землю в колгоспі та продовжувати навчання. У сусідньому селі Вороньки юнак навчався в старших класах, які закінчив у 1948 р.

В тому ж році він вступив до Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького на історичний факультет. У повоєнні роки студентське напівголодне життя було все ж щасливе, бо існувало велике бажання вчитися. Микола читав багато праць з історії, художню літературу. Товариші-студенти часто влаштовували дискусії на історичну тематику, але в умовах тоталітарного режиму це було далеко не просто. Не завжди у бібліотеках вдавалося взяти необхідну літературу, часто бракувало підручників з історії України. Після закінчення в 1952 р. навчання молодий учитель історії працював за призначенням у Кричильській школі Степанського району Рівненської області. З 1953 р. вчителював у Києві в середній школі N 101.

З 1961 р. М. Р. Плющ працював на посаді зав.кабінетом історії й географії Київського міського інституту підвищення кваліфікації вчителів. Це були роки, коли велися пошуки вдосконалення роботи радянської школи, котрі почалися у 1958 р.

Вивчаючи роботу вчителів як денної, так і вечірньої школи, він узагальнює передовий досвід викладання історії, освоює новий предмет - суспільствознавство, організовує курси підготовки вчителів до останнього. Довелося звертатися до провідних учених Інституту історії

стр. 229

АН України, викладачів вузів. Адже новий предмет вимагав від учителів певних знань із політичної економії, філософії. Успішне поєднання роботи зав. кабінетом історії й географії у Київському інституті підвищення кваліфікації вчителів та викладання в школах міста Києва одержало належну оцінку Міністерства освіти УРСР. У 1963 р. Микола Романович був відзначений знаком "Відмінник народної освіти".

Пізніше він одержав нагороди: "Ветеран труда", "В память 1500-летия Києва", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 ", "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945", "Захисник Вітчизни" й ін.

З'явилися його перші друковані статті, в котрих узагальнювався досвід учителів історії. У 1964 р. М. Р. Плющ вступив до аспірантури Київського педагогічного інституту ім. Горького, яку закінчив у 1967 р. Того ж року він розпочав роботу на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті історії АН УРСР, досліджував проблеми минулого України другої половини XX ст., історії робітничого класу, розвитку промислового виробництва, науково-технічного прогресу. У 1969 р. вчений захистив кандидатську дисертацію на тему "Підвищення трудової і політичної активності робітничого класу УСРР (1926 - 1929 рр.)". В 1973 -1985 рр. - він старший науковий співробітник Інституту історії АН України, а з 1986 р. -провідний науковий співробітник останнього.

У 1983 р. в Інституті історії НАНУ вчений захистив докторську дисертацію на тему: "Вклад робітничого класу України у прискорення науково-технічного прогресу в промисловості (50 - 70 рр.)".

До того у видавництві "Наукова думка" були опубліковані його монографії: "Технічна творчість робітничого класу Української РСР (1959 - 1970 рр.)". - К., 1973. - 10,1 арк. - 183 стор.; "Вклад робітничого класу Української РСР у прискорення науково-технічного прогресу в промисловості (50 - 70-і роки)". - К., 1981. - 17,5 арк. - 246 стор., а також ряд статей в "Українському історичному журналі", брошура "Вітчизні пошук молодих". - К., 1972.

Микола Романович є співавтором багатьох колективних монографічних праць: "Суспільно-політичне життя трудящих Української РСР". - Т. 2. -К., 1974; "Робітничий клас УРСР і науково-технічний прогрес", - К., 1980; "История рабочих Донбасса". - Т. 2. - К., 1981; "Дружба и братство русского и украинского народов". - Т. 2. - К., 1982; "История Києва". - Т. 3. - К., 1986; "История завода"Арсенал" имени В. И. Ленина". - К., 1986; "Рабочий класе Украинской ССР: традиции и современность". - К., 1986; "На шляху до незалежності: труднощі соціально-економічного розвитку України". Короткі нариси з історії. - К., 1992; "Україна 90-х : шлях до незалежності". Збірник науково-популярних статей. - К., 1992; "Україна. Короткі нариси з історії". - К., 1992; "Україна незалежна. Сторінки історії". - К.; Донецьк, 1995; "М. С. Хрущов і Україна". - К., 1995; "Україна XX ст.: минуле і сьогодення". Збірник наукових статей. - К.; Донецьк, 1995; "Малий Словник історії України". - К., 1997; "Київ". - К., 2001; "Україна: друга половина XX ст.". Нарис історії. - К., 1997; "Початок десталінізації в Україні". - К., 1997.

Доктор історичних наук М. Р. Плющ бере участь у підготовці лекційних курсів з історії України, навчальних посібників. Так, він один з авторів курсу лекцій у двох книгах "Історія України XX століття". -Кн.2. - К., 1992; а також "Нарису історії України XX століття". Навчальний посібник. - К., 2002; "Історії України ХХ - початку XXI століття". Навчальний посібник. - К., 2004; "Історії України". Навчальний посібник. - К.,2006.

Він є одним з авторів "Енциклопедії історії України" - К., 2003 - 2007. - Т. 1 - 4.

Професор М. Р. Плющ, досліджуючи історію промислового розвитку незалежної України, підготував монографію на тему : "Промисловість України у 80 - 90 рр.: люди, проблеми, уроки", - К., 2002, обсягом 18,5 арк., де розглянув актуальні питання індустріального розвитку, кризових явищ, переходу до ринкових відносин, шляхи роздержавлення та приватизації.

В роки підготовки й видання багатотомної "Історії Української РСР" Микола Романович виконував обов'язки відповідального секретаря редколегії 8-го і 9-го томів, був одним з авторів видання. Всього має близько 100 публікацій.

Беручи участь у підготовці нового покоління вчених України, він виступає опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій, є членом вченої спеціалізованої ради по захисту дисертацій у Центрі досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки імені Г. М. Доброва НАНУ.

Протягом кількох років науковець був членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій на історичному факультеті Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

стр. 230

Нині М. Р. Плющ викладає історію України в Національному університеті будівництва та архітектури, на історичному факультеті Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, у Київському міському педагогічному університеті ім. Б. Д. Грінченка.

(Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-80-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-М-Р-ПЛЮЩА

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ДО 80-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА М. Р. ПЛЮЩА // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-80-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-М-Р-ПЛЮЩА (date of access: 27.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1513 views rating
04.09.2014 (2702 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
4 hours ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
19 hours ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
19 hours ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
2 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
4 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
4 days ago · From Україна Онлайн
Интерпретация Библии
4 days ago · From Василий П.

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ДО 80-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА М. Р. ПЛЮЩА
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones