Libmonster ID: UA-3529

Share this article with friends
Заглавие статьи ДО 80-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА В. Ф. ПАНІБУДЬЛАСКИ
Автор(ы) С. В. САВОЙСЬКА
Источник Український історичний журнал,  № 4, 2009, C. 234-236

Відомий учений, доктор історичних наук, професор Володимир Федорович Панібудьласка народився у хліборобській сім'ї 14 липня 1929 р. у селищі Петриківка Петриківського району Дніпропетровської області. Він змалку успадкував від своїх батьків любов до рідного краю, української пісні, мови, історії та звичаїв. Природа наділила його талантом художника і сильною волею, яка загартовувалася в альпіністських походах. Життя його було непростим, адже рано залишився без батьківської уваги й опіки. Початкову освіту довелося здобувати у роки війни, навчаючись у семирічній Петриківській школі.

стр. 234

Юнака вабило мистецтво, тож 1948 р. він стає студентом факультету живопису Дніпропетровського художнього училища, після закінчення якого продовжує навчатися у Київському художньому інституті. Проте важкі повоєнні роки внесли свої корективи у долю В. Ф. Панібудьласки - 1954 р. він стає студентом історичного факультету Дніпропетровського державного університету. Після закінчення цього навчального закладу працює вчителем історії на рідній Дніпропетровщині, згодом - на кафедрі марксизму-ленінізму Дніпропетровського металургійного інституту. Протягом 1958 - 1961 рр. був аспірантом кафедри історії КПРС Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У 1961 р. йому було присуджено вчений ступінь кандидата історичних наук. Із того року В. Ф. Панібудьласка працює молодшим, а з часом старшим науковим співробітником Інституту історії партії при ЦК КПУ. У 1963 р. виконував обов'язки вченого секретаря цього інституту, а з 1964 по 1977 р. працював молодшим та згодом старшим науковим співробітником відділу історії комуністичного будівництва Інституту історії АН УРСР.

Протягом 1969 - 1977 рр. В. Ф. Панібудьласка був членом правління секції суспільних наук Українського товариства дружби і культурних зв'язків із зарубіжними країнами. Із 1970 по 1979 рр. - член редакційної колегії та авторського колективу 1-ї й 2-ї книг 8-го тому "Історії Української РСР". Водночас працював заступником голови молодіжної комісії правління товариства "Знання" Української РСР. У 1976 р. йому було присуджено вчений ступінь доктора історичних наук. Із цього часу і по 1982 р. відомий учений був членом авторського колективу та редакційної колегії 6-томної праці "Історичні зв'язки і дружба російського, українського, білоруського і молдавського народів у братерському союзі народів СРСР".

Із 1977 р. В. Ф. Панібудьласка працює завідувачем кафедри історії КПРС і наукового комунізму Київського інженерно-будівельного інституту (нині кафедра політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури), є членом ученої ради вказаного навчального закладу і водночас працює головою наукової секції з історії КПРС при науково-технічній раді Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР. Протягом 1978 - 1991 рр. В. Ф. Панібудьласка був позаштатним лектором ЦК Компартії України, а у 1979 р. у складі пропагандистської групи республіканського товариства "Знання" брав участь у відзначенні днів Української РСР у Москві (нагороджений почесною грамотою Всесоюзного товариства "Знання").

У 1981 р. В. Ф. Панібудьласці присуджене наукове звання професора кафедри історії КПРС і наукового комунізму Київського інженерно-будівельного інституту. Протягом 1984 - 1997 рр. був членом спеціалізованої ради Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка з історії КПРС з присудження вченого ступеня доктора історичних наук. У 1984 р. йому було присвоєне звання лауреата Державної премії Української РСР у галузі науки і техніки. З 1986 по 1991 рр. - член Республіканської ради з координації науково-дослідної роботи в галузі історії КПРС і партійного будівництва, згодом стає головою проблемної секції "Комуністична партія в період планомірного і всебічного вдосконалення соціалізму" при Інституті історії партії при ЦК КПУ.

У 1987 р. відомий історик бере участь у радянсько-чехословацькому семінарі завідувачів кафедр суспільних наук у Братиславі. Із 1988 по 1994 рр. був членом редакційної колегії "Українського історичного журналу", а протягом 1989 - 1991 рр. входив до складу Наукової ради з міжнаціональних відносин при Державному комітеті народної освіти СРСР. У 1995 - 1999 рр. історик очолював науково-експертну раду за фаховим напрямом "Історія" Міністерства освіти України. 1999 р. В. Ф. Панібудьласку обрано академіком Української академії історичних наук, а з 2002 р. він - академік Української академії політичних наук. У 1999 р. В. Ф. Панібудьласка став членом редколегії часопису "Проблеми міграції", а у 2001 р. йому було присвоєне почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 2007 р. історик-етнополітолог отримав високу державну нагороду - орден "За заслуги" III-го ступеня. Із 2008 р. і по цей час В. Ф. Панібудьласка є членом секції "Філософія та історія" науково-експертної ради Міністерства освіти і науки України.

Праці цього відомого вченого по цей час привертають увагу колег. Він писав про історію комуністичної партії, соціалістичне будівництво, дружбу народів та комсомол, свідченням чого є його перша брошура "Этих дней не смолкнет слава: Из истории комсомольских организаций Днепропетровской области" (1958 p.). У 1967 р. вийшла перша наукова монографія В. Ф. Панібудьласки "Дружба і співробітництво українського народу з братніми народами СРСР". Його статті та інформаційні матеріали систематично публікували газети "Молодий ленінець", "Молодь України", "Зоря", журнали "Вітчизна", "Молодой коммунист", "Український історичний журнал" та ін.

Нині В. Ф. Панібудьласка свою увагу акцентує на міжнаціональних проблемах, зокрема, досліджує етнонаціональний аспект розвитку українського народу. Він є автором близько 500 наукових праць із соціально-політичних та етнонаціональних проблем, серед них такі: "Національні процеси в Україні: історія і сучасність", "Етнонаціональна історія України в документах і матеріалах", "Етнонаціональний аспект голодомору" тощо. У статтях, виступах на конференціях і круглих столах історик порушує такі актуальні проблеми: утвердження української мови як єдиної державної, розбудова громадянського суспільства, політичної нації, зміцнення молодої української держави та проблема консолідації українського народу. В. Ф. Панібудьласка є автором багатьох статей у "Політологічному енциклопедичному словнику", "Політологічному словнику", які роз'ясню-

стр. 235

ють зміст окремих понять, приміром, таких, як "анклав", "більшовизм", "двопартійна система", "імміграція", "етнічна група", "нація", "народ", "національність" та ін. Учений досліджує сучасні етнонаціональні процеси, які характеризуються значним піднесенням національної свідомості, складними міжетнічними консолідаційними та дезінтеграційними тенденціями, суперечливістю і конфліктністю, що актуалізує, на його думку, необхідність їх усебічного наукового осмислення. Ключовою у творчості В. Ф. Панібудьласки є проблема консолідації українського народу. Для цього, на думку вченого, необхідно розробити стратегію і тактику, теоретичну та ідеологічну концепції, а також передбачити механізм даного процесу в політичній, економічній, соціальній і культурній сферах. Потрібно задовольнити економічні і соціальні інтереси етнічних груп, надати їм широку культурну автономію у сфері мови, освіти і засобів масової інформації. У своїх навчально-методичних працях відомий учений вміло поєднує теоретичні і практичні аспекти процесу державотворення в Україні, важливу увагу приділяючи патріотичному вихованню молодого покоління.

(Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-80-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-В-Ф-ПАНІБУДЬЛАСКИ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ДО 80-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА В. Ф. ПАНІБУДЬЛАСКИ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-80-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-В-Ф-ПАНІБУДЬЛАСКИ (date of access: 02.08.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1082 views rating
04.09.2014 (2524 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
«Мы могли бы ШАНТАЖИРОВАТЬ весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание». Тишина!! Занавес!! Украинская дипломатия испустила последний вздох. Думаете все? Ведь уже сказанного с лихвой хватит чтобы поставить под сомнение авторитет США, как мирового лидера. Итак, нардеп выразил уверенность, что встреча Байдена с Зеленским пройдет «на повышенных тонах», дескать Украина имеет на это право по итогам соглашения между США и Германией по СП-2.
Catalog: Разное 
3 days ago · From Naina Kravetz
Как нам без всякой мистики побеседовать с человеческой душой и узнать у нее тайны Мира.
Catalog: Философия 
4 days ago · From Олег Ермаков
ОПЫТ ВЕНГЕРСКИХ РЕФОРМ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯНОША КАДАРА
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ГАБСБУРГСКОЙ МОНАРХИИ. XX - начало XXI века
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ГРЕЦИИ И ГРЕКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ИСТОРИЯ СОВЕТСКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1945-1989 годах
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
Х. Духхардт. МИР В ЕВРОПЕ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 1979-2011
Catalog: История 
5 days ago · From Україна Онлайн
Превращаясь в пыль, литий неизбежно поднимается в воздух и отравляет все живое вокруг. Самое меньшее, чем грозит литиевая пыль – это слепота. Погибает рыба, питьевая вода становится непригодной для употребления. Кроме того вода является главным ресурсом для добычи лития. Ее катастрофические сокращение отмечают местные жители всех разрабатываемых месторождений.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
БОЛГАРСКИЕ СЛУШАТЕЛИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО КЛАССА (1901-1914 годы)
Catalog: История 
6 days ago · From Україна Онлайн
ДИНАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 1856-1870 годов
Catalog: Право 
6 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ДО 80-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА В. Ф. ПАНІБУДЬЛАСКИ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones