Libmonster ID: UA-3671

Заглавие статьи ДО 80-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК А. П. ГРИЦЕНКО
Автор(ы) О. Б. Кудлай
Источник Український історичний журнал,  № 4, 2010, C. 234-235

Author: О. Б. Кудлай

Виповнилося 80 років доктору історичних наук Аделіні Павлівні Гриценко - одній із провідних дослідниць історії революції та громадянської війни в Україні, авторці близько 100 наукових праць.

Народилася А. П. Гриценко 10 червня 1930 р. в Києві. У 1953 р. вона закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка і того ж року вступила до аспірантури при кафедрі історії УРСР. Із 1957 р. почала працювати в Інституті історії АН УРСР, де пройшла шлях від лаборанта до старшого наукового співробітника. Від моменту створення в інституті у 1960 р. відділу історії Великої Жовтневої соціалістичної революції та громадянської війни, в якому було зібрано кращих на той час фахівців із цього періоду, Аделіна Павлівна була його співробітницею.

У 1958 р. вона захистила кандидатську дисертацію на тему "Робітничий і селянський рух у Донецькому басейні в роки першої світової імперіалістичної війни (листопад 1914 - лютий 1917 рр.)". Надалі А. П. Гриценко продовжила дослідження історії пролетаріату України, результатом чого став вихід двох монографій - "Робітничі фортеці соціалістичної революції" (Київ, 1965 р.) і "Робітничий клас України у Жовтневій революції (березень 1917 - січень 1918 рр.)" (Київ, 1975 р.). Одночасно вона була членом авторського колективу низки фундаментальних видань інституту - "Історія робітничого класу Української РСР" (Київ, 1967 р.), тому "Київська область" багатотомного видання "Історія міст і сіл Української РСР" (Київ, 1971 р.), українського й російського видань відповідних томів "Історії Української РСР" (Київ, 1977 р.), 3-го тому "Історії Києва" (Київ, 1987 р.) тощо. За активну участь у створенні "Історії міст і сіл Української РСР" Аделіна Павлівна в 1976 р. була нагороджена почесною грамотою Президії Академії наук УРСР та Республіканського комітету профспілок працівників освіти, вищої школи й наукових установ.

У 1979 р. вона успішно захистила докторську дисертацію на тему "Робітничий клас України у період підготовки та проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (березень 1917 - січень 1918 рр.)". Продовжуючи вивчати історію робітничого класу України, його професійних організацій, зокрема, залізничників, А. П. Гриценко стала співавтором кількох колективних монографій, ряду статей у наукових журналах. За роботу над написанням узагальнюючої праці "Очерки истории профессиональных союзов Украинской ССР" (Київ, 1983 р.) Аделіна Павлівна була нагороджена почесною грамотою Української республіканської ради профспілок.

А. П. Гриценко активно працювала в Українському товаристві охорони пам'яток історії і культури. Із 1979 р. вона - голова Печерського районного осередку УТОПІК, а також член президії міської організації. У 1980 р. опублікувала брошуру "Памятники истории и культуры Печерска". Водночас співпрацювала з республіканським товариством "Знання" - як член його науково-методичної ради з поширення історичних знань. Її перу належить також кілька праць з історії революційних подій в Україні.

Поряд із науковою діяльністю багато сил та уваги дослідниця приділила роботі у міжвідомчій раді Президії АН УРСР і Міністерства освіти УРСР "Наука - народній освіті" та

стр. 234

бюро координаційної ради з проблеми "Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні". А. П. Гриценко взяла участь у написанні посібника для вчителів, стала автором низки методичних розробок для лекторів. За свою плідну працю в галузі освіти та педагогічної науки 1986 р. її було нагороджено медаллю А. С. Макаренка.

У другій половині 1980-х рр. із початком інтелектуального переосмислення вітчизняної історії активізувалася робота відділу щодо дослідження подій і процесів Української революції 1917 - 1921 рр., оскільки минуле вітчизняного національно-державного відродження було майже невідомим. Уведення до наукового обігу нових джерел і літератури вимагало творчих розробок актуальних проблем та їх узагальнюючих оцінок, позбавлених ідеологічних штампів й усталених схем. До цього процесу активно долучилася і доктор історичних наук А. П. Гриценко. Упродовж 1990-х рр. вийшов ряд її нових праць. Серед них: "Українські робітники на шляху творення національної держави (I Всеукраїнський робітничий з'їзд 11 - 14 (24 - 27) липня 1917 р.)" (1992 р.); "Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917 - поч. 1919 р.)" (1993 р.); "Політичні сили у боротьбі за владу в Україні: Рік 1919-й" (1996 р.); "Політичні сили у боротьбі за владу в Україні: Рік 1920-й" (1996 р.); "Діяльність українських організацій на теренах Росії за доби Української Центральної Ради" (1999 р.) та ін. А. П. Гриценко стала одним з авторів колективних праць з історії національних урядів ХХ ст. та політичного терору в Україні.

У той час розпочалася масштабна робота з виявлення документів, котрі перебували на спецзбереженні, із метою їх опублікування у відповідних збірниках. Як упорядник та автор приміток Аделіна Павлівна взяла активну участь у підготовці до друку таких, широко відомих тепер серед фахівців, видань, як "Український національно-визвольний рух. Березень - листопад 1917 року: Документи і матеріали" (Київ, 2003 р.) та двотомного збірника "Директорія. Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки (1918 - 1920 рр.)" (Київ, 2006 р.).

За десятиліття плідної наукової діяльності А. П. Гриценко співпрацювала з численними енциклопедичними виданнями, газетами, журналами, публікувала відгуки й рецензії на монографії, брошури, робила наукові огляди, брала участь у багатьох всеукраїнських і міжнародних конференціях істориків. Вона надавала постійну допомогу науковій молоді; під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. Колектив Інституту історії України НАНУ, колеги, учні щиро бажають ювілярці доброго здоров'я!

О. Б. Кудлай (Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-80-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-А-П-ГРИЦЕНКО

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ДО 80-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК А. П. ГРИЦЕНКО // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 05.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-80-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-А-П-ГРИЦЕНКО (date of access: 01.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
969 views rating
05.09.2014 (2644 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
Yesterday · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
2 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
3 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
7 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
9 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
10 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
11 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
11 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
11 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
12 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ДО 80-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК А. П. ГРИЦЕНКО
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones