Libmonster ID: UA-2809

 Автор: О. А. УДОД

(Київ)

1 травня 2004 р. відомому вченому-історику, педагогу, краєзнавцю, доктору історичних наук, професору Ганні Кирилівні Швидько виповнилося 60 років.

Народилася Ганна Кирилівна 1944 р. у с Балкани Петропавлівського району Дніпропетровської області в родині колгоспників. Виростала без батька, який загинув невідомо де в лихоліття Другої світової. Разом із сім'єю (мати та брат із сестрою) вона ще в ранньому дитинстві пережила голод 1947 p., прилучилася до нелегкої сільської праці. Хтозна, яка б доля була уготована сільській дівчині повоєнної голодної пори, якби не жагуче прагнення до знань, школи, книги. Навчалася спочатку в Бажанівській початковій школі (1951 - 1955 pp.), потім в Олефірівській семирічці (1955 - 1958 pp.), a завершила здобувати середню освіту в Дмитрівській десятирічці Петропавлівського району. Після закінчення школи в 1961 р. за закликом комсомолу пішла працювати в колгосп ім. В.Чкалова - спочатку на різних роботах, а згодом обліковцем польової бригади. Так проминули 6 років. Але думка про вищу освіту, продовження навчання не покидали Ганну Кирилівну. З великими труднощами вдалося отримати паспорт, дозвіл голови колгоспу на вступ до вузу. І, нарешті, наполегливість взяла гору - 1 вересня 1967 р. Г.К.Швидько стала студенткою історико-філологічного факультету (з 1971 р. - історичного) Дніпропетровського державного університету. Училася на "відмінно", закінчивши вуз з відзнакою, брала активну участь у громадському житті: була головою студентської ради гуртожитку, улітку 1970 р. працювала в студентському будівельному загоні у Заполяр'ї. Будучи студенткою,

стр. 155


захопилася археологією - у 1968, 1969, 1971 й 1972 pp. брала участь у роботі археологічних експедицій Дніпропетровського держуніверситету. Наукові інтереси та проблематика майбутніх досліджень визначилися багато в чому під впливом відомого українського історика, доктора наук, професора, непересічної особистості М.П.Ковальського. У 1969 р. Ганна Кирилівна під його керівництвом почала працювати в науковому студентському гуртку, де вивчала проблематику, пов'язану з історією українських міст XVI-XVIII ст. Ще студенткою, у 1970 p., опублікувала першу статтю в науковому збірнику молодих учених. Восени 1972 р. вона вступила до стаціонарної аспірантури історичного факультету Дніпропетровського університету за спеціальністю "Історіографія і джерелознавство". У 1973 -1975 pp. була заступником секретаря парткому університету, продовжуючи навчатися в заочній аспірантурі.

Науково-педагогічну діяльність - а це вже майже 30 років - Г.К.Швидько розпочала 1 листопада 1973 р. на посаді старшого викладача кафедри історії СРСР й УРСР. У 1979 р. опублікувала першу монографію - "Соціально- економічний розвиток міст України в XVI-XVIII ст.". Першу висоту у науковому світі було підкорено 22 лютого 1980 p., коли Ганна Кирилівна успішно захистила кандидатську дисертацію "Радянська історіографія соціально-економічного розвитку міст України XVI-XVIII ст." в Інституті історії АН УРСР (м. Київ). У 1980 р. її обрано на посаду доцента кафедри історії СРСР та УРСР, а в 1982 р. присвоєне вчене звання доцента. У той час Г.К.Швидько керує Дніпропетровською підсекцією Української секції Наукової ради з історіографії АН УРСР (1980 - 1991 pp.), виконує обов'язки вченого секретаря ради Дніпропетровського державного університету (1981 - 1987 pp.).

Стрімкого злету наукова кар'єра Ганни Кирилівни набула в 1980-ті роки. Щорічно (!) одна за одною виходять наукові монографії з проблем соціально- економічної історії Лівобережної України XVII-XVIII ст. 25 грудня 1987 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту історії АН УРСР вона захистила докторську дисертацію "Джерела з соціально-економічної історії міст Лівобережної України другої половини XVII - середини XVIII ст.". У 1988 р. ВАК СРСР присвоїв їй учений ступінь доктора історичних наук, а вченого звання професора (кафедра історії України) удостоєна в 1990 р.

З 1988 р. вона працювала на посаді професора кафедри історії СРСР й УРСР Дніпропетровського держуніверситету. Знаковою подією в житті Ганни Кирилівни стало відновлення в ДДУ кафедри історії України, що відбулося 5 травня 1988 р. Цілком закономірно, що саме її було обрано на посаду завідуючої кафедрою, де вона працювала з 1988 р. по 1995 р.

Перша половина 1990-х років стала роками творчої зрілості Г.К.Швидько, загального визнання її наукового авторитету, періодом нових здобутків у царині історії України. Розширилося коло наукових інтересів вченої: історія і джерелознавство Гетьманщини XVII-XVIII ст. та Запорізької Січі; історичне краєзнавство; розвиток українського права в XVII-XVIII ст. У 1990 р. вона брала участь у роботі І Всесвітнього конгресу україністів, у липні 1991 р. - у Міжнародній науковій конференції, присвяченій 500-річчю українського козацтва (Париж, Сорбонна). У липні - серпні 1992 р. Г. К. Швидько читала спецкурс з історії Української козацької держави XVII-XVIII ст. в Українському вільному університеті (Мюнхен, Німеччина), а в липні 1993 р. брала участь у Міжнародному науковому семінарі "Освіта і наука в Україні" в Іллінойському університеті (США).

У той же період дослідниця стає визнаним лідером краєзнавців Дніпропетровщини. З 1990 р. вона беззмінно керує клубом "Ріднокрай" при обласній науковій бібліотеці, а 27 квітня 1991 р. її обрано головою правління Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців.

стр. 156


Крім того, вчена є редактором неперіодичного краєзнавчого альманаху "Січеславщина". З 1995 р. Ганна Кирилівна працює в Національній гірничій академії України (тепер - Національний гірничий університет) на посаді професора кафедри українознавства й політології (нині - історії та політичної теорії).

Г. К. Швидько - автор понад 350 наукових праць, у тому числі понад 20 монографій, підручників і навчальних посібників. У 1995 р. вона стала автором першого новітнього підручника з історії України XVI-XVIII ст. для 8-го класу середньої школи. Співпраця з Міністерством освіти та видавництвом "Генеза" (м. Київ) забезпечили цьому підручнику заслужений успіх. Протягом 1996 - 2003 pp. він перевидавався кілька разів українською, російською, польською, румунською й угорською мовами багатотисячними накладами. Г.К.Швидько - незмінний член журі всеукраїнських олімпіад з історії, член кураторіуму конкурсу учнівських робіт "Слідами історії", постійно зустрічається з учителями, учнівською молоддю. Блискучий лектор, умілий організатор, талановитий педагог, член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Інституті археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАНУ і Дніпропетровського національного університету. Підготувала понад 20 кандидатів наук.

У 1997 р. Ганні Кирилівні присвоєне почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Великим є внесок ювілярки в розвиток сучасної української археографії. Завдяки її зусиллям здійснено перевидання праці А.Скальковського "Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького" (1994 p.), твору архієпископа Феодосія (Макар'євського) "Матеріали для історико-статистичного опису Катеринославської єпархії" (2000 p.), публікується ревізія Миргородського полку 1723 р. (2003 р.) та ін.

Своє 60-річчя професор Г.К.Швидько відзначає сповненою енергії й нових творчих планів. З нагоди ювілею друзі та колеги Ганни Кирилівни підготували до видання першу книгу її спогадів "Минуле в променях пам'яті" (К., 2004). Це не підсумки, вони ще далеко попереду. Це - роздуми автора про час, нашу долю, історію українського народу, яскравим представником якого є мужня жінка, талановитий історик Ганна Кирилівна Швидько.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-60-річчя-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-Г-К-ШВИДЬКО

Similar publications: LUkraine LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ДО 60-річчя ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Г. К. ШВИДЬКО // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-60-річчя-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-Г-К-ШВИДЬКО (date of access: 19.07.2024).

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
1179 views rating
24.08.2014 (3616 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЛЕКСИКА КАЗАЧЬЕЙ СЛУЖБЫ В "ТИХОМ ДОНЕ"
2 days ago · From Petro Semidolya
Бездепозитные бонусы: как онлайн казино привлекает игроков?
Catalog: Разное 
16 days ago · From Україна Онлайн
Розуміння Жертви Ісуса Христа Розуміння Воскресіння Ісуса Христа Основа Гносеології Основа Антропології Основа Онтології Це перша публікація цієї роботи - ексклюзив для www.elibrary.com.ua ! Контакт: maximshvets100@gmail.com
31 days ago · From Максим Швець
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ ИНДИИ: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ СДВИГ
33 days ago · From Petro Semidolya
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ АРАБСКИХ ГЕОГРАФОВ IX В.
Catalog: География 
36 days ago · From Petro Semidolya
"ТУРЕЦКОЕ ОЗЕРО": ЧЕРНОЕ МОРЕ В XV-XVII ВВ.
Catalog: География 
36 days ago · From Petro Semidolya
АВСТРАЛИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
36 days ago · From Petro Semidolya
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ВІДНОСИН У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ XVI ст.
Catalog: Право 
39 days ago · From Україна Онлайн
СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ
39 days ago · From Україна Онлайн
The majority of theoretical misconceptions and the most significant misunderstandings in modern astronomy, cosmology and physics are caused by a purely mathematical approach and ignoring philosophical comprehension of physical reality and, as a result, by not deep enough understanding of the essence of certain physical phenomena and objects.
42 days ago · From Павло Даныльченко

New publications:

Popular with readers:

News from other countries:

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
Library Partners

ДО 60-річчя ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Г. К. ШВИДЬКО
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android