Libmonster ID: UA-3895

Заглавие статьи ДО 60-РІЧЧЯ РЕКТОРА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Р. М. ПОСТОЛОВСЬКОГО
Автор(ы) І. І.МАРТИНЧУК
Источник Український історичний журнал,  № 5, 2011, C. 228-230

Author: І. І.МАРТИНЧУК

У 2011 р. виповнилося 60 років від дня народження Руслана Михайловича Постоловського - професора, кандидата історичних наук, члена-кореспондента Міжнародної слов'янської академії наук, члена-кореспондента Академії педагогічних і соціальних наук, академіка Української академії економічної кібернетики, відмінника освіти України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Рівненського державного гуманітарного університету. Руслан Михайлович Постоловський є однією із найяскравіших особистостей освітнього простору України, він заслужив повагу і любов тисяч студентів, педагогів, науковців. Грунтуються вони на його особистісних рисах, що формувалися багаторічною сумлінною, нерідко виснажливою, працею.

Народився Руслан Михайлович Постоловський 3 жовтня 1951 р. у стародавньому волинському містечку Мізоч, зараз Здолбунівського району Рівненської області, в родині місцевої інтелігенції. Саме батьки сформували основу духовної і людської спадщини Руслана - високу моральність та людяність. Талановитого хлопчика помітили ще вчителі місцевої школи, яку він закінчив у 1968 р. Юнак обирає своєю професією нелегку працю вчителя і стає студентом Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту. Саме під час навчання у вузі закладається фундамент ерудиції юнака, формується коло інтересів та підвищений інтерес до світової історії. Після закінчення історичного факультету Р. М. Постоловський повертається до рідного краю і розпочинає шлях педагога у восьмирічній школі. Наступні 1973- 1974 рр. були віддані службі в лавах радянської армії.

Після повернення з війська Руслан Михайлович працював асистентом кафедри історії Рівненського державного педагогічного інституту. Важливим етапом наукового зростання Р. М. Постоловського став вступ до аспірантури Київського державного педагогічного інституту в 1976 р. Після закінчення навчання він отримує направлення Міністерства освіти України на посаду викладача кафедри політичних наук у Рівненський державний педагогічний інститут. Вдале поєднання педагогічної діяльності з дослідницькою забезпечило успішний захист у 1982 р.

стр. 228

кандидатської дисертації на тему "Розвиток інтернаціонального співробітництва між молодіжними організаціями СРСР і ЧССР в процесі соціалістичної інтеграції (1969 - 1977 рр.)"- Науковий доробок молодого вченого був відзначений у 1986 р. вченим званням доцента.

Активна життєва позиція, постійне прагнення до пізнання і вдосконалення спонукають Руслана Постоловського рухатися все далі й далі. Упродовж 1991 - 1992 рр. він проходить стажування на кафедрі історії південних і західних слов'ян Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, а у 1993 р. розпочинає навчання в докторантурі Інституту історії України НАН України. Проте доля вносить корективи в життя педагога-науковця, спрямувавши його зусилля на адміністративну роботу. З 1996 р. Руслан Михайлович стає директором Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету. І у цій, для себе новій сфері діяльності він показав себе як хороший менеджер освітнього процесу, фактично з нуля заснувавши сучасний європейського рівня вищий навчальний заклад, який стрімко зайняв провідні позиції в регіоні.

Проте, попри копітку і виснажливу організаторську роботу, Р. М. Постоловський не зрадив своєї любові до науки. І це принесло йому визнання не лише вітчизняних науковців, а й зарубіжних - у грудні 1997 р. його обрано членом-кореспондентом Міжнародної слов'янської академії наук.

Наступним щаблем зростання, на цей раз знову адміністративним, стало призначення Р. М. Постоловського на посаду заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації, яку він зайняв у 1998 р.

Але завдяки хорошому досвіду новатора-організатора, доля знову спрямовує Руслана Михайловича на ниву вищої освіти. Гідно оцінивши його адміністративні, науково-педагогічні досягнення, керівництво області та Міністерства освіти в грудні 1998 р. доручило йому наступне завдання - стати ректором-організатором Рівненського державного гуманітарного університету, до складу якого ввійшли Рівненський державний педагогічний інститут, Рівненський інститут культури, а також Лубенський та Сарненський педагогічні коледжі, Рівненське училище культури та мистецтв, Лубенське училище культури. Із травня 1999 р. він обійняв посаду ректора цього вузу і успішно виконує свої обов'язки до сьогодні. Упродовж його керівництва університет зазнав технічної реконструкції, значно підвищився якісний науковий склад, покращилися загальні показники розвитку вузу, зріс його авторитет у регіоні.

Руслан Михайлович відомий в освітніх і наукових колах як високий інтелек туал, який сформував коло своїх наукових інтересів - методологічні та загальнотеоретичні проблеми історії слов'янських народів, насамперед чехів та словаків. З-під його пера вийшло понад 160 наукових праць. Серед основних слід назвати навчальний посібник "Історія західних та південних слов'ян" (у співавторстві, 1997 р.), навчальний посібник "Основи конституційного права України" (у співавторстві, 1998 р.), підручник для вузів "Історія південних і західних слов'ян" (у співавторстві, 1999 р.), навчальний посібник "Світ на зламі епох: історія кінця XIX - середини XX ст." (у співавторстві, 2000 р.), "Короткий довідник з комплексного країнознавства" (у співавторстві, 2000 р.), "Научные основы охраны недр" (у співавторстві, 2006 р.) та ін.

Широкий діапазон наукових інтересів Руслана Михайловича поєднується із високим професіоналізмом вченого та організатора наукової діяльності. Він - головний редактор і член редколегії наукових, науково-методичних журналів та збірників наукових праць: "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії", "Актуальні

стр. 229

проблеми культурології", "Духовно-творчий потенціал студентської молоді", "Історія становлення та перспективи розвитку духовної музики в контексті національної культури України", "Панорама політологічних студій", "Проблеми реалізації духовного потенціалу молоді", "Система безпеки в країнах Центральної і Східної Європи у післявоєнний період", "Слов'янський вісник", "Теоретичні та прикладні проблеми країнознавства і краєзнавства", "Україна і слов'янський світ: історія і сучасність", "Українська культура: минуле, сучасне та механізми формування" та ін.

Досягнення Руслана Михайловича Постоловського не залишилися непоміченими. У 2000 р. він був нагороджений знаком "Відмінник освіти України", орденом "За заслуги" III ст. та Почесною грамотою Верховної Ради України. У 2002 р. став лауреатом міжнародної премії "Слов'яни" і отримав диплом за активну творчу діяльність у зміцненні співдружності слов'янських народів. У цьому ж році йому було присвоєне почесне звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 2006 р. відзначений нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти і науки України.

Завдяки творчій енергії та ініціативі Руслан Михайлович працює у спеціалізованих радах із захисту дисертацій, активно виступає офіційним опонентом на захистах. Його активний науковий пошук упродовж двох десятиліть у напрямку дослідження історії слов'янських народів, наукове керівництво аспірантами та здобувачами у цьому ж науковому полі реалізувалося у формуванні наукової школи "Історії слов'янських народів". У межах діяльності школи ним, як науковим керівником, було підготовлено 13 молодих науковців, які успішно захистили кандидатські дисертації переважно з проблематики історії Чехії та Словаччини.

Колеги й студенти відзначають мудрість та інтелект Руслана Михайловича, активну громадянську позицію, що поєднуються з чуйністю і доброзичливістю. Двері його кабінету завжди відчинені для земляків, студентів, будь-якої пересічної людини. Його здатність вислухати і допомогти є воістину фантастичними для нашого нелегкого та суперечливого життя. Він є войовничим, сміливим носієм людських принципів, безстрашним у відстоюванні істинності та справедливості. Безкорисливість і здатність співпереживати радість чи горе заслужено створили йому образ небайдужої людини зі щирим, добрим серцем.

Вітаючи шановного Руслана Михайловича з ювілеєм, щиро зичимо йому міцного здоров'я й родинного затишку, успіхів у реалізації нових творчих планів і задумів у царині історичного пошуку, творчого довголіття. Хай доля щедро дарує йому добро й благополуччя, а життєвий шлях буде довгим і щасливим!

(РІВНЕ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-60-РІЧЧЯ-РЕКТОРА-РІВНЕНСЬКОГО-ДЕРЖАВНОГО-ГУМАНІТАРНОГО-УНІВЕРСИТЕТУ-Р-М-ПОСТОЛОВСЬКОГО

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Александра ШеллоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Calenda

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ДО 60-РІЧЧЯ РЕКТОРА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Р. М. ПОСТОЛОВСЬКОГО // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 15.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-60-РІЧЧЯ-РЕКТОРА-РІВНЕНСЬКОГО-ДЕРЖАВНОГО-ГУМАНІТАРНОГО-УНІВЕРСИТЕТУ-Р-М-ПОСТОЛОВСЬКОГО (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
18 hours ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
8 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
9 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
9 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
9 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
10 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ДО 60-РІЧЧЯ РЕКТОРА РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Р. М. ПОСТОЛОВСЬКОГО
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones