Libmonster ID: UA-3878

Заглавие статьи ДО 60-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Л. В. ВОЙТОВИЧА
Автор(ы) М. Р. ЛИТВИН
Источник Український історичний журнал,  № 3, 2011, C. 230-231

16 травня 2011 р. виповнилося 60 років відомому українському історикові Леонтіеві Вікторовичу Войтовичу. Ювіляр народився в Єманжелинську Челябінської області (Російська Федерація) у родині репресованих галицьких інтелігентів. Із раннього дитинства захоплювався історією і в місті Миколаєві Львівської області, куди родина повернулася 1956 р., мав доступ до добротної історичної літератури, зокрема російських емігрантських видань (включаючи "Seminarium Kondakovianum") та праць польських і чеських істориків, але з відомих причин у 1967 р. вступив на механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту. Йому пощастило: професор М. С. Комаров особисто набирав групу на спеціальність "Динаміка і міцність машин", яка була експериментальним поєднанням інженера-механіка та математика-теоретика. До речі, з цієї групи вийшло четверо докторів наук і професорів (один, щоправда, історичних наук) та одинадцять кандидатів технічних наук і доцентів. Здобувши добротну освіту, Л. В. Войтович успішно працював у Всесоюзному науково-дослідному технологічному інституті машинно-тракторного парку (пройшовши шлях від конструктора 3-ї категорії до провідного конструктора та завідувача сектору, а його розробки були відзначені медалями ВДНГ), на виробництві (головний механік і головний інженер одного з найбільших деревообробних підприємств Закарпаття), в армії (заступник командира мотострілецького батальйону з техніки) та на адміністративних посадах (перший заступник голови райдержадміністрації та заступник голови районної ради). Але весь час продовжував займатися історією.

Його зустріч 1985 р. з Я. Д. Ісаєвичем виявилася доленосною і з того часу під керівництвом відомого вченого почалося фахове дослідження історії середніх віків, яке завершилося захистом кандидатської дисертації у 1994 р. ("Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII-XVI ст.", науковий керівник акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич) та докторської дисертації у 2001 р. ("Князівські династії Східної Європи (кінець IX - початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль", науковий консультант акад. НАН України Я. Д. Ісаєвич) і публікацією понад 300 наукових праць, з яких 9 індивідуальних та 3 колективні монографії, низки підручників, посібників, документальних видань в Україні, Росії, Польщі та інших країнах. Серед них "Генеалогія династії Рюриковичів" (1990 р.), "Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII-XVI ст." (1996 р.), "Князівські династії Східної Європи {кінець IX - початок XVI ст.): Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження" (2000 р.), "Нащадки Чингізхана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів" (2004 р.), "Княжа доба на Русі: Портрети еліти" (2006 р.), "Формування кримськотатарського народу. Вступ до етногенезу" (2009 р.), "Medium aevum: Середні віки. Підручник з історії середніх віків для історичних факультетів університетів" (за ред. Л. Войтовича 2010 р.).

Як дослідник Л. В. Войтович сформувався в Інституті українознавства імені І. Крип'якевича, де з 1995 р. працював старшим науковим, а пізніше - провідним науковим співробітником відділу історії середніх віків. 2001 р. розпочав викладацьку діяльність на історичному факультеті Львівського національного університету імені І.Франка, де з 2006 р. очолює кафедру історії середніх віків і візантиністики. Із 2008 р. - професор. Одночасно з підручником історії середніх віків разом зі

стр. 230

спорідненою кафедрою Харківського національного університету імені В. Каразіна створив підручник з історії Візантії (за ред. С. Сорочана і Л. Войтовича), який передано до друку. Спільно з О. Целуйком написав і видав довідник з генеалогії правлячих династій Європи та посібник з генеалогії.

Загалом наукові зацікавлення професора Л. В. Войтовича торкаються генеалогії правлячих династій Рюриковичів, Гедиміновичів та Джучидів-Чингізидів; історії Галицько-Волинської держави та удільного періоду на Русі ("Етапи політичної історії Волині XIV-XV ст. Державність. Васалітет. Інкорпорація", 1998 р; "Кордони Галицько-Волинської держави: проблеми та дискусії", 2006 р.); середньовічної військової історії ("Військо і військова організація", 2001 р.), історичної термінології ("Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації", 2003 р.; "Феодалізм в українських землях: проблеми існування і періодизації", 2004 р.) та історії міст. Багато уваги вчений приділяє аналізу міжнародних контактів руських земель, зокрема з кочовим степом ("Улус Ногая і Галицько-Волинське князівство", 2008 р). В останні роки дослідник усе частіше звертається до проблем етногенезу і ранньої історії східних слов'ян, зокрема норманського впливу на їх розвиток ("Восточное Прикарпатье во второй половине 1-го тыс. н.э. Начальные этапы формирования государственности", 2006 р.; "Баварський Географ": спроба етнолокалізації населення Центрально-Східної Європи в IX столітті", 2009 р.; "Вікінги в Центрально-Східній Європі: проблеми Ладоги і Пліснеська", 2009 р.). У його творчих задумах є історичні романи.

Загалом дослідження Л. В. Войтовича відзначаються добрим знанням джерел та історіографії, логічністю викладу та схильністю до толерантної полеміки, зокрема з польськими і російськими вченими. Він бере активну участь у міжнародних наукових конференціях та публічних захистах робіт, є членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій, відповідальним редактором ряду збірників, зокрема фахових часописів "Археологічні дослідження Львівського університету" та "Княжа доба", членом редколегій журналів "Вісник Львівського університету. Серія історична", "Дрогобицький краєзнавчий збірник", "Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства" тощо.

Ювіляр відзначений Премією ім. М. С. Грушевського Президії НАН України (2003 р.). Почесною грамотою Президії НАН України (2008 р.), його монографії двічі удостоєні грамот Форуму видавців України у Львові (2000, 2006 рр.).

У своїй роботі історик-поліглот керується насамперед засадами наукової етики, фаховості та відповідальності. Леонтій Вікторович Войтович вирізняється доброзичливим ставленням до колег і наукової молоді, тактовністю і повагою у взаєминах із зарубіжними вченими. Він досить успішно освоює інтернет-середовище писемних історичних пам'яток. Свій ювілей історик зустрічає у розквіті творчих сил. маючи багато нових планів і проектів. Друзі, колеги й учні бажають ювілярові довгих років, невичерпного натхнення і рясних урожаїв на науковій ниві!

(Львів)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-60-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-Л-В-ВОЙТОВИЧА

Similar publications: LUkraine LWorld Y G


Publisher:

Александра ШеллоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Calenda

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ДО 60-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Л. В. ВОЙТОВИЧА // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 15.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-60-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-Л-В-ВОЙТОВИЧА (date of access: 14.06.2024).

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ АРАБСКИХ ГЕОГРАФОВ IX В.
Catalog: География 
Yesterday · From Petro Semidolya
"ТУРЕЦКОЕ ОЗЕРО": ЧЕРНОЕ МОРЕ В XV-XVII ВВ.
Catalog: География 
Yesterday · From Petro Semidolya
АВСТРАЛИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
2 days ago · From Petro Semidolya
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ВІДНОСИН У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ XVI ст.
Catalog: Право 
4 days ago · From Україна Онлайн
СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ
4 days ago · From Україна Онлайн
The majority of theoretical misconceptions and the most significant misunderstandings in modern astronomy, cosmology and physics are caused by a purely mathematical approach and ignoring philosophical comprehension of physical reality and, as a result, by not deep enough understanding of the essence of certain physical phenomena and objects.
The cardinal difference between relativistic gravithermodynamics (RGTD) and general relativity (GR) is that in RGTD the extranuclear thermodynamic characteristics of matter are used in the tensor of energy-momentum to describe only its quasi-equilibrium motion.
Якщо за лексикою саме балтські мови є найбільш близькими до санскриту, то праслов'янська мова є найбільш близькою як до більш архаїчної сатемної ведичної стародавньоіндійської мови, так і до стародавньокитайської мови, що згідно з дослідженнями Цун-тунг Чанга була індоевропейською мовою.
Термодинамічна інтерпретація загальної теорії відносності та розглядання Всесвіту як єдиного спіральнохвильвого утворення, а так званих елементарних частинок і кварків як кінцевих локальних стоків цих спіральних хвиль фактично дозволили створити «теорію всього»
12 days ago · From Павло Даныльченко
Thermodynamical interpretation of General Relativity, consideration of the Universe as a single spiral-wave formation, and consideration of the so-called elementary particles and quarks as finite local flows of these spiral waves actually allowed the creation of a "theory of everything".
12 days ago · From Павло Даныльченко

New publications:

Popular with readers:

News from other countries:

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
Library Partners

ДО 60-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Л. В. ВОЙТОВИЧА
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android