Libmonster ID: UA-2710

 Автор: О. Є. ЛИСЕНКО (Київ), О. В. МАРУЩЕНКО (Івано-Франківськ)

Важливою подією в громадсько-політичному і культурному житті Прикарпаття стала Всеукраїнська наукова конференція "Українська повстанська армія - феномен національної історії", її організували Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника та Інститут історії України НАН України з нагоди 60-річчя У ПА. Конференція працювала 23 жовтня 2002 р. у мальовничому куточку Івано- Франківщини - с. Старий Угринів Калуського району, у приміщенні Історико- меморіального музею Степана Бандери. У роботі конференції взяли участь науковці з Києва, Івано-Франківська, Кривого Рога, Тернополя, Чернігова, викладачі вищих і середніх навчальних закладів Прикарпаття, ветерани повстанської боротьби, студенти й учнівська молодь краю.

Конференцію відкрив ректор Прикарпатського університету, академік АПН України, проф. Віталій Кононенко, який наголосив на її значенні у справі об'єктивного і неупередженого дослідження історії національно-визвольних змагань українського народу в XX ст., виховання патріотичних почуттів у підростаючого покоління.

стр. 147


Від імені дирекції і колективу Інституту історії України НАН України учасників і гостей конференції привітав заступник директора інституту, член- кореспондент НАН України, проф. Олександр Реєнт. Він відзначив важливість співпраці Інституту історії України і Прикарпатського університету, зупинився на ролі і завданнях конференції, розповів про основні напрями науково- дослідницької діяльності науковців інституту.

Учасників конференції привітав голова Калуської районної державної адміністрації Василь Дзундза.

Декан історичного факультету Прикарпатського університету, д-р іст. наук, проф. Микола Кугутяк у своєму виступі охарактеризував діяльність професорсько-викладацького складу факультету в напрямку наукового дослідження та викладання історії України, підкреслив актуальність і важливість подальшого вивчення й розробки проблематики ОУН і УПА, зокрема, на рівні студентських магістерських і дипломних робіт.

З вітальним словом до присутніх звернувся голова Івано-Франківського відділення Всеукраїнського братства вояків УПА Федір Володимирський, який висловив упевненість у тому, що конференція сприятиме поступу до історичної правди про національно-визвольні змагання українського народу у ЗО-50-х роках і Українську повстанську армію.

На пленарному засіданні було заслухано вісім доповідей. Завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, д-р іст. наук Олександр Лисенко свій виступ присвятив актуальним проблемам вітчизняної історії в добу кривавого лихоліття, зокрема, сучасним підходам до вивчення історії УПА, їх суспільного резонансу, питанням юридичного оформлення статусу учасників національно-визвольної боротьби в контексті гострих дискусій про визнання УПА воюючою стороною в Другій світовій війні.

Теоретико-методологічним аспектам українського національно-визвольного руху ЗО-50-х років XX ст. була присвячена доповідь завідувача кафедри історії й українознавства Криворізького технічного університету, д-ра іст. наук. проф. Віталія Стецкевича. Його виступ став свідченням великого інтересу, який існує в середовищі наукової громадськості Східної України до чесного й неупередженого вивчення проблематики ОУН і УПА, активізації відповідної науково-дослідницької роботи в цьому напрямку.

Проф. Прикарпатського університету Ігор Іванцев і доц. цього ж вузу Олександр Марущенко проаналізували стан і основні тенденції розвитку сучасної вітчизняної історіографії УПА, зупинилися на характеристиці тематики і проблематики новітніх досліджень, створенні наукової історії УПА, позбавленої політичної та ідеологічної заангажованості.

Головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України д-р іст. наук, проф. Володимир Кучер у своїй доповіді проаналізував основні етапи і засоби боротьби радянського тоталітарного режиму проти українського повстанського руху в повоєнний період (1944-1950- ті рр.).

Д-р іст. наук Анатолій Русначенко розповів про збройні формування національних рухів опору в Східній Європі в роки Другої світової війни, проаналізував роль, місце і значення боротьби УПА в широкому загальноєвропейському контексті.

Науковець з Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, канд. іст. наук Андрій Руккас доповів про збройні виступи ОУН на території Станіславівського воєводства у вересні 1939 р., а доцент Прикарпатської філії Національної академії внутрішніх справ України Ігор Ан-

стр. 148


друхів на ґрунтовній джерельній базі змалював картину діяльності УПА на Прикарпатті в роки німецько-радянської війни і повоєнний період.

На маловідомих аспектах історії національно-визвольної боротьби 40-х років XX ст. зосередив увагу канд. іст. наук Іван Патриляк (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка), котрий проаналізував участь ОУН(Б) та УПА у створенні української цивільної адміністрації у 1941-1943 рр.

Після завершення пленарного засідання для учасників і гостей конференції була організована екскурсія по Історико-меморіальному музею Степана Бандери, під час якої голова Староугринівської сільської ради магістр історії Тарас Федорів і директор музею Богдан Яневич розповіли про основні віхи життя і діяльності свого відомого земляка, ознайомили присутніх з експозицією музею. Відомий співак, народний артист України Михайло Кривень у ході невеличкого імпровізованого концерту виконав низку повстанських пісень, емоційно сприйнятих слухачами.

Друга частина конференції розпочалася виступом активного учасника національно-визвольних змагань українського народу 40-50-х років XX ст. Ореста Дичківського, який містив спростування політико-пропагандистських ідеологічних міфів, нагромаджених довкола УПА.

Про роль і місце російського фактора у політиці ОУН і УПА восени 1943-1944 рр. розповів чернігівський науковець Сергій Бутко, відомий своїми попередніми розвідками цього аспекту історії національно-визвольного руху ЗО-40-х років.

Завідувач кафедри історіографії та джерелознавства Прикарпатського університету, д-р іст. наук, проф. Борис Савчук порушив у своєму виступі актуальну проблему "усної історії" УПА, торкнувся теоретичних і методологічних засад її підготовки й розробки. З його повідомленням перегукувався і виступ доц. Прикарпатського університету, канд. іст. наук Михайла Паньківа про відображення національно-визвольної боротьби 40-х років XX ст. на Західній Україні в пісенній творчості.

Доц. Прикарпатського університету Петро Арсенич торкнувся джерелознавчих аспектів вивчення історії Української повстанської армії, охарактеризував деякі нові архівні документи про діяльність УПА на Прикарпатті.

З великим інтересом присутні слухали виступ доц. Прикарпатського університету, канд. іст. наук Василя Марчука, який у контексті історії УПА звернув увагу на проблеми війни і християнської моралі, зупинився на суспільній місії Греко-католицької церкви у роки Другої світової війни. Науковою новизною і нестандартністю вирізнялося повідомлення докторанта Прикарпатського університету Олексія Реги, присвячене значенню християнських гуманістичних цінностей як важливих чинників виховання вояків УПА.

На особливостях українського національно-визвольного руху на Волині у 1941- 1943 рр. зосередила увагу доц. Тернопільського інституту економіки і підприємництва, канд. іст. наук Галина Стародубець.

Значне місце у виступах учасників конференції відведено аналізу карально- репресивної політики нацистського і комуністичного режимів ЗО-50-х років XX ст. Ст. наук, співроб. Інституту історії України, канд. іст. наук Тамара Вронська й пошукач інституту Тетяна Заболотна наголосили, що терор був складовою сталінської політики щодо ОУН і УПА. Співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, канд. іст. наук Ірина Павленко охарактеризувала антинаціоналістичну ідеологічну кампанію ЦК КП(б)У під час проведення виборів до Верховних Рад СРСР та УРСР у 1946-1947 рр.

стр. 149


Доценти Прикарпатського університету Володимир Великочий, Володимир Сельський, Юрій Томин свої наукові розвідки присвятили репресіям 1939-1947 рр. проти ОУН і УПА, терору гітлерівців проти ОУН на окупованих землях Західної України в 1941 - 1944 рр., карально-репресивним заходам органів НКВС-НКДБ, спрямованих на ліквідацію збройного підпілля ОУН-УПА на теренах Станіславщини в другій половині 1941 - першій половині 1945 рр.

Цікаві факти у своєму повідомленні навів доц. Національної Академії Служби безпеки України, канд. іст. наук Дмитро Вєдєнєєв про історію спецслужб українських націоналістів, організаційну структуру розвідки в УПА.

Позитивною ознакою конференції стала участь у ній молодих дослідників історії національно-визвольного руху ЗО-50-х років.

Магістр історії Тарас Федорів поділився результатами своїх пошуків про командира першої сотні УПА І. Перегійняка ("Коробки" - "Довбешки"). Аспірантка Прикарпатського університету Галина Стефанюкяо доповіла про основні напрями культурно-освітньої діяльності ОУН у роки Другої світової війни.

В ході жвавої дискусії, в якій взяли участь також ветерани Української повстанської армії, представники івано-франківського студентства, висловлювалися змістовні думки стосовно місця і ролі ОУН та УПА в тривалому процесі українського державотворення, сучасної полеміки навколо цих суб'єктів національної історії, перспектив подальшої науково-дослідницької розробки проблематики українського національно-визвольного руху у XX ст. У цьому сенсі привернув увагу полемічний виступ канд. іст. наук Степана Кобути (Прикарпатський університет), який проаналізував сучасну громадсько- політичну думку про ОУН і УПА, вплив державницьких традицій попередніх поколінь борців за незалежність України на діяльність національно- демократичних організацій та їх лідерів у кінці 80-90-х рр. XX ст.

Конференція завершилася прийняттям рекомендацій, в яких окреслено шляхи активізації науково-пошукової і дослідницької діяльності, спрямованої на об'єктивне, неупереджене визначення й обгрунтування місця і ролі УПА в українському національно-визвольному русі у 1940-1950-х р.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВСЕУКРАЇНСЬКА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-УКРАЇНСЬКА-ПОВСТАНСЬКА-АРМІЯ-ФЕНОМЕН-НАЦІОНАЛЬНОЇ-ІСТОРІЇ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Владислав ПортмонеContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Legash

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ - ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ" // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВСЕУКРАЇНСЬКА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦІЯ-УКРАЇНСЬКА-ПОВСТАНСЬКА-АРМІЯ-ФЕНОМЕН-НАЦІОНАЛЬНОЇ-ІСТОРІЇ (date of access: 01.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Владислав Портмоне
Prinstone, United States
611 views rating
24.08.2014 (2655 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
17 hours ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
Yesterday · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
2 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
7 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
8 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
10 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
10 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
10 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
10 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
11 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ - ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ"
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones