ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!

Share with friends in SM

У сучасній економічній ситуації, яка характеризується високою невизначеністю і нестабільністю зовнішнього середовища, стрімким розвитком технологій, зростаючої диверсифікацією бізнесу і ускладненням бізнес – проектів, на підприємстві виникає необхідність у стратегічному плануванні.

Управління підприємством неможливе без фінансового планування роботи підприємства, а також контролю за виконанням розроблених фінансових планів. Тому планування і контроль результату діяльності підприємства стали неможливими без формування бюджету як основного інструменту гнучкого управління і службовця для забезпечення достовірною інформацією. У ньому відбиваються результати планування і контролю у вигляді певних фінансових даних. З його допомогою розробляється стратегія ефективного розвитку підприємства в умовах конкуренції, а також невизначеності в умовах ринкової економіки і він служить важливим інструментом досягнення його цілей.

Актуальність бюджетування обумовлюється тим, що для компаній існує гостра проблема раціоналізації внутрішніх фінансових потоків, а також складність в досягненні стійкого становища на ринку. Поєднання бюджетування з реалізацією стратегічних цілей дозволяє вирішити дану проблему.

Стратегічний бюджет – це фінансовий інструмент, інтегруючий елементи стратегічного планування, обліку, контролю й аналізу, створений для здійснення стратегічних ініціатив конкретного центру відповідальності (керівника бізнес – процесу) для досягнення стратегічних цілей підприємства. Стратегічний бюджет передбачає капіталовкладення в підвищення конкурентоспроможності підприємства в стратегічних зонах господарювання, освоєння нових ринків, освоєння нових напрямів діяльності та припинення капіталовкладень у неприбуткові напрями діяльності.

Під бюджетуванням у системі стратегічного управлінського обліку розуміється координація в технології узагальнення фактичних облікових даних для аналізу та контролю виконання бюджетів, на підставі яких приймаються управлінські рішення в процесі досягнення поставлених цілей за допомогою певних фінансових інструментів, званих бюджетами.

Мета стратегічного бюджетування – адаптація підприємства до прогнозованих змін зовнішнього середовища, досягнення надійної позиції на ринку, створення потенціалу рентабельності на перспективу.

Завдання стратегічного бюджетування: правильно і своєчасно оцінити можливі наслідки змін, що відбуваються в науково – технічній, економічній і соціальній сферах; передбачати небезпеки і нові можливості; виробити стратегію фірми, що дає змогу впоратися з небезпеками і використовувати можливості, що виникають.

Стратегічне бюджетування націлене на майбутнє і зовнішнє середовище, воно грунтується на майбутніх оціночних показниках. При цьому всі виділені бізнес – процеси будуть містити інформацію про розхідні показники, навіть в бізнес – процесах націлених на отримання доходів.

Стратегічні бюджети повинні бути гнучкими, одночасно можуть містити як вартісні, так і натуральні показники. Гнучкість бюджету викликана необхідністю адаптації до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

Тому до переваг стратегічного бюджетування слід віднести:

-       Вимір ресурсів (вартісний і кількісний), необхідний для досягнення стратегічної мети;

-       Вибір алгоритму необхідних дій;

-       Можливість співвіднесення бюджетних показників з фактичними, виявлення відхилень;

-       Мотивацію керівників підрозділів на досягнення стратегічної мети організації;

-       Координацію діяльності різних подразділів підприємства.

Таким чином, стратегічні бюджети допомагають: по – перше, побачити, які стратегічні напрями (ініціативи) необхідно здійснити для досягнення стратегічних цілей; по – друге, зрозуміти, які ресурси потрібно спожити для їх досягнення; по – третє, співвіднести фактично отриманий результат із плановими показниками, визначеними у стратегічному плані. 

Orphus

© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВИЗНАЧЕННЯ-ТА-ОСОБЛИВОСТІ-СТРАТЕГІЧНОГО-БЮДЖЕТУВАННЯ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Анна КиорпеContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ann_Kiorpe

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Студентка 6 курсу Кіорпе А.В. Керівник доцент кафедри, кандидат економічних наук Сучков А.В. , ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 16.10.2016. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВИЗНАЧЕННЯ-ТА-ОСОБЛИВОСТІ-СТРАТЕГІЧНОГО-БЮДЖЕТУВАННЯ (date of access: 26.09.2020).

Publication author(s) - Студентка 6 курсу Кіорпе А.В. Керівник доцент кафедри, кандидат економічних наук Сучков А.В. :

Студентка 6 курсу Кіорпе А.В. Керівник доцент кафедри, кандидат економічних наук Сучков А.В. → other publications, search: Libmonster UkraineLibmonster WorldGoogleYandex

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Анна Киорпе
запорожье, Ukraine
454 views rating
16.10.2016 (1440 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes

Related Articles
Согласно физикам XX века некакого времени «самого по себе». Нет времени, которое существовало бы без связи с тем, что происходит в физическом мире. Время всегда и везде выступает не «вообще», а конкретно — в каждом данном физическом явлении оно свое. Это именно то время, которое длится в ходе данного явления в данном месте пространства
Catalog: Физика 
23 days ago · From джан солонар
Атмосферы планет определяются величинами «постоянных», коэффициентов, Больцмана и Планка и все физические процессы, происходящие на этих планетах или вблизи них, должны протекать при разных значениях физических констант но, очевидно, по одним и тем же физическим законам
Catalog: Физика 
31 days ago · From джан солонар
Офицерство российской армии в годы первой мировой войны
Catalog: История 
48 days ago · From Україна Онлайн
Представления идеологов либерализма в начале XX в. о государстве
48 days ago · From Україна Онлайн
В. Ф. Сокульский и история русского маслоделия
Catalog: История 
48 days ago · From Україна Онлайн
Становление иезуитской миссии в Новой Франции в 1611-1630 гг.
Catalog: История 
48 days ago · From Україна Онлайн
Французская политическая публицистика накануне Великой революции. Ж.-Г. Туре
58 days ago · From Україна Онлайн
Партизаны и подпольщики Дона и Кубани. 1941-1942 гг.
63 days ago · From Україна Онлайн
Ф. Рузвельт и социальное законодательство США
Catalog: Право 
63 days ago · From Україна Онлайн
Согласно физикам XX века некакого времени «самого по себе». Нет времени, которое существовало бы без связи с тем, что происходит в физическом мире. Время всегда и везде выступает не «вообще», а конкретно — в каждом данном физическом явлении оно свое. Это именно то время, которое длится в ходе данного явления в данном месте пространства
Catalog: Физика 
64 days ago · From someone

Libmonster, International Network:

Actual publications:

LATEST FILES FRESH UPLOADS!
 

Actual publications:

Latest ARTICLES:

Latest BOOKS:

Actual publications:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ
 

Contacts
Watch out for new publications:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2020, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Portugal Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones