Libmonster ID: UA-3633

Share this article with friends
Заглавие статьи ІТАЛІЙСЬКА БРОШУРА 1633 р. ПРО УЧАСТЬ ЗАПОРОЖЦІВ У СМОЛЕНСЬКІЙ ВІЙНІ (1632 - 1634 рр.)
Автор(ы) Ю. А. Мицик, Н. Я. Пухальська
Источник Український історичний журнал,  № 3, 2010, C. 213-218

Author: Ю. А. Мицик, Н. Я. Пухальська

У статті в перекладі українською мовою подається текст італійської брошури 1633 р. - важливого джерела з історії'запорізького козацтва і московсько-польської війни 1632 - 1634 рр., відомої як Смоленська. Дана пам'ятка проливає додаткове світло також і на італійсько-українські зв'язки XVII ст.

Смоленська війна 1632 - 1634 рр., як відомо, була розв'язана Московською державою з метою захоплення Смоленська, який тоді перебував під владою Речі Посполитої і був, до слова, містом на етнічних білоруських землях. Спочатку Смоленськ оточили московські війська під орудою боярина Міхаїла Шеїна, але потім (у 1633 р.) на допомогу смолянам прибув новообраний польський король Владислав IV (правив у 1632 - 1648 рр.; коронований у 1633 p.; у роки Смути проголошений московським царем; претендував і на шведський престол, оскільки його батька Сигізмунда III позбавив цього престолу у 1599 р. герцог Седерманландський (із 1604 р. король Швеції Карл IX)) і війна затяглася. Прихід під стіни Смоленська значних сил Війська Запорізького схилив терези на бік Речі Посполитої. Московія зазнала тоді третьої поспіль поразки у боротьбі проти Речі Посполитої (після Лівонської війни та Смути), при цьому запорожці виступали на боці короля.

Смоленська війна не привертала до себе особливої уваги істориків, навіть у Росії чи Польщі, не кажучи вже про Україну та Білорусію (певний виняток у нас становить загальновідома синтетична праця М. Грушевського, де згадується цей сюжет1). Лише останнім часом історія даної війни починає досліджуватися активніше. Так, професор Варшавського університету М. Нагельський видав польський щоденник смоленського походу Владислава IV та у вступі до публікації зробив важливий висновок: "Участь запорізьких козаків у Смоленській війні вимагає окремої розмови, оскільки вони відіграли суттєву роль не тільки у боях під мурами Смоленська; їх загони атакували міста на південно-західних кордонах Московської держави"2. У даній статті пропонується започаткувати таку розмову, представивши увазі дослідників текст італомовної брошури (7 сторінок разом із титульною), присвяченої саме цим подіям.

Насамперед слід відзначити, що вже під час війни з'явилися перші друковані брошури та "летючі листки", що висвітлювали її хід. Досить згадати 11 (!) німецькомовних реляцій. Перша з них ("Fernere und grundliche Relation des glticklichen Sukzesses der Koniglichen Majestat von Polen und Schweden um Smolensk") розповідала про успішні для Речі Посполитої бої під Смоленськом 18 - 29 вересня 1633 р. Вона складається з листа від 6 жовтня, писаного у королівському таборі, та реляції звідти ж, яка охоплювала події вересня - 5 жовтня 1633 р.3 Друга ("Wahre und griindliche Relation von der


Мицик Юрій Андрійович - д-р іст. наук, завідувач відділу пам'яток княжої та козацької доби Інституту української археографи та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАНУ; Пухальська Наталія Яківна - викладач Київської православної богословської академії Української православної церкви Київського патріархату.

стр. 213

Viktoria, welche Gott unserer Koniglichen Majestat verliehen hat"), що вийшла у типографії знаменитого гданського видавця Георга Рете, містила витяг із листа з королівського табору від 19 вересня 1633 р. і листа з Лемкова від 9 жовтня 1633 р.4 Третя ("Wahrhaftige Relation von dem gliicklichen Marsch Ihrer Koniglichen Majestat von Polen und Schweden nach Smolensk und derselben Entsatzung. 1633") містила у собі два листи з королівського табору від 5 і 9 вересня 1633 p., в яких розповідалося про бої під Смоленськом і прибуття з військом Владислава IV5. У четвертій ("Eigentlicher Bericht auf welchen Artikeln..."), п'ятій ("Glaubwurdige Zeitung..."), шостій ("Grundliche und wahre Relation...") і сьомій ("Griindlicher und wahrhaftiger Bericht...") брошурах містилися реляції про перемогу Речі Посполитої під Смоленськом, а у перших трьох - ще й умови Поляновського миру 1634 р.6 Ще дві німецькі брошури ("Griindlicher Bericht..." і "Victoria...") містили не тільки умови капітуляції московського війська під Смоленськом, але й універсал Владислава IV про перемогу від 26 лютого 1634 р.7 Того ж року вийшло два німецькі переклади універсалу Владислава IV від 14 жовтня 1633 p., даного у таборі під Смоленськом, в якому сповіщалося про успішний прорив блокади міста ("Universal...")8. Як бачимо, більшість німецьких реляцій базувалася на польських джерелах, що створювалися зазвичай у таборі коронних військ.

Подібні реляції було видано й у самій Польщі (польською та латинською мовами), а також Бельгії, Іспанії9 й, особливо, Італії, у т.ч. дві - з ініціативи знаменитого типографа Лодовіко Гриньяні, котрий виявляв неабияку зацікавленість подіями в Україні та Білорусії. Усі ці видання були описані у бібліографічному покажчику польського вченого К. Завадського10, і тому детально зупинятися на цьому не варто. Але одну з цих брошур нам вдалося скопіювати і перекласти з італійської на українську, тому про неї слід сказати більше.

1633 р. у Феррарі, у типографії Джозефо Джироні було видано брошуру під назвою "Relatione de gli apparati e progressi felici Delia Maestro del Serenissimo Vladislao Rei di Polonia e Suecia nell'Impresa di Moscouia", тобто "Реляція про підготовку військ та вдалі військові подвиги його величності ясновельможного Владислава, короля Польщі та Швеції, під час московського походу". Єдиний її примірник зберігається у бібліотеці Упсальського університету у Швеції. Очевидно, її шведських читачів зацікавила згадка про Владислава IV з династії Ваза, короля Речі Посполитої та Швеції (шведським королем він був лише формально, так само, як і його батько Сигізмунд III). Мікрофільм цього примірника перебуває у відділі мікрофільмів Національної бібліотеки (Варшава) під сигнатурою А 324 і про нього стисло згадав К. Завадський11. Дану брошуру того ж року було перевидано у Мілані, у друкарні Дж. Батиста Колонни ("In Milano. Nellas stampa del her. Di Gio. Battista Colonna. Con licenza de Superiori 1633"), а її мікрофільм зберігається у тому ж відділі мікрофільмів під номером 62086 (ним ми й скористалися при написанні даної статті).

Брошура складається з двох частин: невеликого вступного повідомлення, в якому йшлося про ухвали коронаційного сейму Речі Посполитої 1633 р. (саме тоді було короновано Владислава IV), і листа пана Чудинського (?; Giudinschi) до великого коронного гетьмана Станіслава Конецпольського від 15 травня 1633 р. Хтозна, чи є це перекручене ім'я Томаша Скупенського (Skupienski), лавничого писаря Старого міста Варшави, котрий склав потім

стр. 214

два "летючих листки", присвячених Смоленській кампанії Владислава IV. Лист цього автора, уміщений в італійському перекладі у двох виданнях брошури, є цінним, оскільки безпосередньо стосується участі запорожців у смоленському поході короля. Є тут згадка про козацьку раду, опис озброєння козаків; розповідь про початок походу Війська Запорізького під Смоленськ і взяття розташованої на Муравському шляху московської фортеці Валуйок (сучасне однойменне місто у Бєлгородській обл. Російської Федерації). Зрештою, наводиться стислий компут Війська Запорізького, в якому згадується насамперед гетьман Дороша (Dorocha). Тут мається на увазі Дорофій Дорошенко - син гетьмана Михайла Дорошенка і батько гетьмана Петра Дорошенка. Свого часу М. Грушевський сумнівався у тому, що Д. Дорошенко був у той час гетьманом, але виявлені на сьогодні джерела дають підстави для позитивної відповіді на дане питання. Так, М. Нагельський не сумнівається у цьому, щоправда, плутаючи Д. Дорошенка із його батьком Михайлом, а також вважаючи, що його замінив Яцько Остряниця (Острянин), котрий потім (у переддень походу козаків під Смоленськ) поступився місцем Тимошеві Орендаренку12.

Як свідчить італійська брошура, Д. Дорошенко був гетьманом ще у середині травня 1633 р. Т. Орендаренко ж згадується як полковник Дарко (Darco). Під "Lavorch" слід розуміти наказного гетьмана Лавринка, а під ім'ям "Elecchminez" - наказного гетьмана Ілляша. Гірше з іншими полковниками, адже таких імен, навіть подібних, не зустрічаємо серед тогочасної козацької старшини. Можна тільки припустити, що тут подано викривлені назви полків Санжарського (Sengiareschi) та Переяславського (Piconarenschi; тоді переяславським полковником був Олифер). Ім'я останнього полковника (Narbognischi) ідентифікувати поки що неможливо. Під "паном кам'янецьким" слід розуміти Александра Пясечинського, кам'янецького каштеляна у 1631 - 1635 рр., а під "князем Вишневецьким" -Ярему Міхала Корибута Вишневецького, князя на Вишневці й Лубнах (1612 - 1651 рр.). Московський цар Міхаїл Романов (правив у 1613 - 1645 рр.) згадується як "головнокомандуючий".

Відзначимо, що поданий нижче текст італійської брошури 1633 р. є важливим джерелом не тільки з історії Смоленської війни, яке засвідчує активну роль у ній Війська Запорізького, але й з минулого українсько-італійських контактів. Передмову та стислий коментар написав Ю. А. Мицик, а переклад з італійської здійснила Н. Я. Пухальська.

* * *

Реляція

про підготовку військ та вдалі воєнні подвиги його величності ясновельможного Владислава, короля Польщі та Швеції, під час московського походу Мілан, 1633. У типографії Дж. Батиста Колонна Imprimatur

Брат Франциск, вікарій святого престолув Мілані

Др. [?] Паоло Мацухеллі, що при найдостойніпіому генеральному вікарії архієпископської курії і т.д.

Гомес Маторагі при преосвященнійшому сенаті

стр. 215

Реляція

Не було нічого кращого від часу коронації ясновельможного короля Владислава у порівнянні з блиском особливо видатних його заслуг, як короля Польщі, ніж скликання вального сейму королівства у Кракові. Тут було вирішено покласти край особливому статусу, який усі попередні роки тримався виключно на присязі на вірність вищезгаданому цареві московитів; Владислав, одностайно проголошений королем, мусив віднині чинити тиск на Московію, що могло б сприяти не стільки вдоволенню законних претензій, скільки самоутвердженню його величності на шляху до повернення рідної держави, а також спадкової Швеції, несправедливо узурпованої герцогом Карлом Седерманландським за часів блаженної пам'яті Сигізмунда III, короля Польщі і батька згаданого вище його величності. Наслідком цього стали грандіозні справи його величності, а саме - надзвичайні успіхи у підготовці війська; зокрема, піхота його величності нараховувала близько 100 тисяч воїнів. Іншим принциповим положенням цього сейму було зміцнення держави за рахунок податків на суму 4 млн. флоринів, які мали надходити протягом двох найближчих років. Ось чому згаданий вище його величність особисто розпочав із рекомендації вищевказаного наступу, сподіваючись із Божою допомогою, як на найкращий результат, на поширення католицького віросповідання, що його бажано було б розповсюдити якнайшвидше і у верхах, - причому не тільки серед величезного регулярного війська, завжди готового підтримати його величність, але й серед козаків, про чию турботливу допомогу повніше можна дізнатися з наведеного нижче листа. Подана версія, як здається, є важливою для сучасної розстановки сил, оскільки містить багато корисних відомостей про нинішній стан королівського війська. При ознайомленні з нею я дістав задоволення від успіхів його божественної величності на шляху до його слави, котру він здобуває раз у раз як милосердний і шляхетний полководець.

Копія листа, написаного паном Чудинським [Giudinschi] до коронного гетьмана, містить дані про кількісний підрахунок запорізьких козаків, здійснений від його імені, а також про потенціал їх війська у випадку об'єднання на поточний момент; це було вручено вищезгаданим гетьманом його найшляхетнішій королівській величності та перекладено з польської італійською мовою.

Ясновельможний пане!

Я передав листа від вашої ясновельможності гетьману запорізьких козаків [Cosacchi Saporoschi]. Разом із панами депутатами від провінцій пан гетьман отримав його з радістю; зокрема, він згадав про благодіяння, надані йому і Війську з боку вашої ясновельможності. Однак спочатку він не дав мені ніякої відповіді, оскільки вона мала залежати не лише від нього; яке слід ухвалити, приймається лише після постанови внаслідок одвертого обговорення. На пропозицію згаданого вище пана гетьмана, чи мають вони, як просить його величність, виставити військо проти московитів, чи ні, - усі одностайно проявили готовність та щиру радість, на знак чого були негайно внесені герб, полковий пітандарт і барабан, отримані ними від його величності. 9-го травня відбувся огляд війська на відкритій табірній стоянці, де взяли участь, як було підраховано, 120 тисяч вояків, а саме 40 тисяч піхотинців, серед яких особливий авторитет мають 10 гайдуків і 80 тисяч вершників із 46 турецькими гарматами і 20 тисячами по-сучасному обладнаних човнів. Піхота озброєна короткими аркебузами, що заряджаються порохом, кривими турецькими шаблями та кинджалами поверх одягу. Вершники мають під одягом панцир, а на сідлі аркебузу, лук зі стрілами, криву турецьку шаблю. Отже, 10-го травня вони вийшли на рівнину і попрямували до лісу, утвердившись над річкою Сейм, де мали

стр. 216

отримати знак від вашої ясновельможності. Згодом підійшли від пана кам'янецького, який із 2-ма тисячами вояків знаходився на рівнині і був готовий привести їх у рух негайно, як буде подано знак, та об'єднатися для спільних дій з іншими 4-ма тисячами під командуванням пана капітана Ротеоцького [Roteoschi]; останні, своєю чергою, отримали від пана князя Вишневецького припис із наказом, щоб і сам капітан, і всі інші виконували розпорядження пана кам'янецького.

У той час, як військо стояло в очікуванні, що окремі підрозділи отримають через свої курені наказ повертати назад, 3500 з них пройшли ворожою територією і напали з боку Татарії на якесь містечко під назвою Валуйки. Оскільки великий московський воєвода розмістив тут багато своїх коштовностей, то вони, переконавшись, що у цьому місті немає владного представника і що протягом багатьох років не знало воно ані нападів, ані грабунків, ані війн, вирішили пошукати свого щастя; і хоч була у цьому місті добра залога, однак важило це дуже мало, адже місто було варте того, щоби його захопити, підпалити смолоскипами і спалити; для цього знадобилося б 6 тис. вояків, озброєних шаблями. Далі було перетворено на в'язницю палац, в якому перебувала дружина і дочка владного представника, що їх капітан, який командував у цьому наступі козаками, у моїй присутності доручив гетьману Війська Запорізького. Козаки викопали тут велику й глибоку яму. Знайшли в ній 60 гармат, однак узяли з них лише 10, бо всі решта були виведені з ладу.

Далі є гідними подиву відомості про роль цього пана гетьмана в подіях, що розгорталися під Смоленськом і Москвою, а також і по всій країні. Так, із Москви надійшло зараз повідомлення, що Шеїн [Seimzgart], який командує смоленським військом, віддав наказ домагатися від головнокомандуючого допомоги людьми через великі військові приготування польських воєначальників; на це головнокомандуючий відповів, що він не може віддати такого розпорядження, бо розуміє, що козаки спроможні обернути проти нього його країну і відвернути від нього народ, який сам вирішує, чи потрібно це йому. До всього, написаного вище, додам, що коли головнокомандуючий запитав деяких чаклунів, якого кінця війни слід сподіватися, якщо її розпочати; і коли вони відповіли, що кінець буде невдалим і що він згубить корону, адже не замислився заздалегідь над вигодами щасливої долі, він, обурившись, дав наказ кинути їх до в'язниці. Зараз у мене перебувають 18 козаків із тих, що були прихильними до Москви. Представники від 700, які знаходяться у Паті [Pati], наполягали на прийомі у запорожців, вони зазнали на собі такого нечуваного деспотизму, що з ними спілкувався сам головнокомандуючий і ця бесіда тривала близько години.

Із табору на Сеймі, 15 травня 1633 р.

Компут війська запорізьких козаків у Московії:

 

гетьман Дорошенко [Doroscha]

18 тис.

полковник Шконаренський [Pikonarenschi]

8 тис.

полковник Нарбоницький [Narbognischi]

18 тис.

Сенжарецький [Sengiareschi]

17 тис.

Елехмінець [Elecchminez]

16 тис.

полковник Лаворх [Lavorch]

16 тис.

полковник Дарко [Darco]

17 тис.


1Гру шевський М. Історія України-Руси. - К., 1995. - T.VIII. - С. 202 - 206.

2Nagielski M. Wstep // Diariusz kampanii smolenskiej Wiadyslawa IV 1633 - 1634. Warszawa, 2006. - S. 21.

стр. 217

3 Biblioteka Gdariska Polskiej Akademii Nauk (далі - BGPAN). - Dzial Starych Drukow. - N 1 8 adl. 45 b. Мікрофільм даного видання зберігається у відділі мікрофільмів Національної бібліотеки (Варшава; Biblioteka Narodowa w Warszawie; далі - BNW) під номером 5756.

4 BGPAN. - Dzial Starych Drukow. - N 1 4 8 adl. 45 а. Мікрофільм видання зберігається у відділі мікрофільмів Національної бібліотеки (Варшава; BNW) під номером 5755.

5 Мікрофільм даного видання зберігається у відділі мікрофільмів Національної бібліотеки (Варшава; BNW) під номером А 349. Оригінал - у відділі "Россіка" Державної публічної бібліотеки Росії ім. М. Є. Салтикова-Щедріна.

6 Biblioteka Czartoryskich (Krakow). - Dziai Starych Drukow. - N 12247 I, 12248 I; BGPAN. - Dzial Starych Drukow. - N1 4 8 adl. 45 c; N 1 6 8 adl. 77. Мікрофільми даних видань зберігаються у відділі мікрофільмів Національної бібліотеки (Варшава; BNW) під номерами, відповідно, 5761, 32238, 5757 і 5758.

7 BGPAN. - Dzial Starych Drukow. - N 1 4 8 adl. 48; N 16 8 adl. 71. Мікрофільм видання зберігається у відділі мікрофільмів Національної бібліотеки (Варшава; BNW) під номерами 5760, 35095.

8 BGPAN. - Dzial Starych Drukow. - N 1 6 8 adl. 64. Мікрофільми даних видань зберігаються у відділі мікрофільмів Національної бібліотеки (Варшава; BNW), відповідно, під номерами 35092 і 35091.

9 Відомі три брошури, видані, відповідно, у Мадриді в типографіях Алонсо Мартіна ("Las continuas de Ladislao IV..."), Франческо де Окампо ("Relation de la victoria del rei Polonia...") та в Малазі в типографії Жуана Серрано де Варгаса ("Las continuas Vitoras..."). Мікрофільми цих видань зберігаються у відділі мікрофільмів Національної бібліотеки (Варшава; BNW) під номерами А 382, А 381, А 380

10Zawadzki K. Gazety ulotne polskie і Polski dotyczace XVI-XVIII wieku. Bibliografia. - T. 1: 1514 - 1661. - Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1977. - S. 105 - 106. - N 403.

11 Ibid. - S. 195 - 106. - N 403.

12Грушевський М. Указ. праця. - С. 202; Nagielski M. Op. cit. - S. 22.

Presented in the article is the text of Italian pamphlet in 1633 translated into Ukrainian - an important source on the history of Zaporizhzhya Cossacks and Moscow-Polish War of 1632 - 1634 that was known as the Smolensk War. This monument is also sheds additional light and on the Italian-Ukrainian relations of the 17th century.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ІТАЛІЙСЬКА-БРОШУРА-1633-р-ПРО-УЧАСТЬ-ЗАПОРОЖЦІВ-У-СМОЛЕНСЬКІЙ-ВІЙНІ-1632-1634-рр

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ІТАЛІЙСЬКА БРОШУРА 1633 р. ПРО УЧАСТЬ ЗАПОРОЖЦІВ У СМОЛЕНСЬКІЙ ВІЙНІ (1632 - 1634 рр.) // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ІТАЛІЙСЬКА-БРОШУРА-1633-р-ПРО-УЧАСТЬ-ЗАПОРОЖЦІВ-У-СМОЛЕНСЬКІЙ-ВІЙНІ-1632-1634-рр (date of access: 02.08.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
733 views rating
04.09.2014 (2524 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
«Мы могли бы ШАНТАЖИРОВАТЬ весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание». Тишина!! Занавес!! Украинская дипломатия испустила последний вздох. Думаете все? Ведь уже сказанного с лихвой хватит чтобы поставить под сомнение авторитет США, как мирового лидера. Итак, нардеп выразил уверенность, что встреча Байдена с Зеленским пройдет «на повышенных тонах», дескать Украина имеет на это право по итогам соглашения между США и Германией по СП-2.
Catalog: Разное 
3 days ago · From Naina Kravetz
Как нам без всякой мистики побеседовать с человеческой душой и узнать у нее тайны Мира.
Catalog: Философия 
4 days ago · From Олег Ермаков
ОПЫТ ВЕНГЕРСКИХ РЕФОРМ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯНОША КАДАРА
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ГАБСБУРГСКОЙ МОНАРХИИ. XX - начало XXI века
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ГРЕЦИИ И ГРЕКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ИСТОРИЯ СОВЕТСКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1945-1989 годах
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
Х. Духхардт. МИР В ЕВРОПЕ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 1979-2011
Catalog: История 
5 days ago · From Україна Онлайн
Превращаясь в пыль, литий неизбежно поднимается в воздух и отравляет все живое вокруг. Самое меньшее, чем грозит литиевая пыль – это слепота. Погибает рыба, питьевая вода становится непригодной для употребления. Кроме того вода является главным ресурсом для добычи лития. Ее катастрофические сокращение отмечают местные жители всех разрабатываемых месторождений.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
БОЛГАРСКИЕ СЛУШАТЕЛИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО КЛАССА (1901-1914 годы)
Catalog: История 
6 days ago · From Україна Онлайн
ДИНАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 1856-1870 годов
Catalog: Право 
6 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ІТАЛІЙСЬКА БРОШУРА 1633 р. ПРО УЧАСТЬ ЗАПОРОЖЦІВ У СМОЛЕНСЬКІЙ ВІЙНІ (1632 - 1634 рр.)
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones